ดนตรี สร้างลูกฉลาดจริงหรือ

ที่มา : นิตยสารบันทึกคุณแม่ ฉบับที่ 169

            ผู้ปกครองมักจะมีคำถามเสมอว่า “เด็กเริ่มเรียนดนตรีเมื่อไหร่?” บางท่านพาลูกไปสมัครเรียน เมื่อถามเจ้าหน้าที่มักจะได้คำตอบที่ไม่ชัดเจน…