เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

เสริมสร้างลูกให้ภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem)

เสริมสร้างลูกให้ภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) โดย ดร.แพง ชินพงศ์

ขอบคุณภาพจาก Esteem dreams

ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) คือ ความรู้สึกที่มีต่อตนเองในทางที่ดีทั้งหลาย เช่นการมีความมั่นใจและยอมรับนับถือตนเองตามความเป็นจริง พฤติกรรมที่บ่งบอกว่าบุคคลใดเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง (High self-esteem) สามารถสังเกตได้ง่ายๆ คือ จะมีอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ขี้ใจน้อย ไม่ท้อใจง่าย อีกทั้งเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ภูมิใจในความสามารถตนเอง กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มักจะสามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเพราะไม่ชอบคิดเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น

ในทางตรงกันข้าม สำหรับคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำ(Low self-esteem) มักจะมองโลกในแง่ลบ มุ่งมั่นพิจารณาในข้อด้อยทั้งของตนเองและผู้อื่น ชอบรู้สึกว่าตนเองต่ำต้อย คิดว่าไม่มีใครรักหรือชอบ เป็นคนเก็บตัว ไม่ค่อยมีเพื่อนฝูงเพราะมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น เป็นคนลังเล ไม่กล้าตัดสินใจด้วยตนเอง อีกทั้งไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาและมักจะยอมแพ้กับอุปสรรคต่างๆได้โดยง่าย

ในช่วงอายุ 1 - 6 ขวบแรกของชีวิต ถือเป็นช่วงวัยที่สำคัญมากที่สุดในการวางพื้นฐานเรื่องพฤติกรรมและบุคลิกภาพของคนเรา ดังนั้นจึงถือเป็นวัยที่เหมาะสมที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยเสริมและสร้างให้ลูกของเราเกิดความภาคภูมิใจในตนเองได้ โดยใช้วิธีการ ดังนี้

1. ให้ความรักและให้เวลา

พ่อแม่ควรแสดงความรักให้ลูกเห็นแบบเด่นชัด ด้วยการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นการหอม หรือการกอด หรือการบอกรักลูกบ่อยๆ เพื่อให้ลูกรู้สึกอบอุ่นกายและใจ เพราะการแสดงความรักของพ่อแม่แบบนี้จะส่งได้ตรงถึงหัวใจดวงเล็กๆของลูกๆทุกคนอย่างรวดเร็ว ไม่มีอ้อมค้อม นอกจากนี้พ่อแม่ควรมีเวลาให้กับลูกเสมอในการรับรู้ รับฟังสิ่งที่ลูกพูดและแสดงออก พยายามหากิจกรรมทำร่วมกัน เช่น เล่นเกมทายปัญหาด้วยกัน เล่านิทานให้ลูกฟัง ทำอาหารด้วยกัน ไปเล่นกีฬากัน ไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก การที่ครอบครัวได้ใช้เวลาด้วยกันเป็นการช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้เกิดขึ้นกับเด็กได้ดี เพราะทำให้เขามีความสุข รู้สึกมั่นคงปลอดภัยและเกิดความมั่นใจในตนเอง

2. ค้นพบจุดเด่น

พ่อแม่ควรสังเกตว่าลูกของเรามีจุดเด่นอะไร ซึ่งการสังเกตทำได้ง่ายๆคือดูว่าลูกมีความสุขในการทำกิจกรรมใดบ้าง เช่น ดนตรี ศิลปะ กีฬา อ่านหนังสือ เมื่อค้นพบว่าลูกของเราชอบทำกิจกรรมใดเป็นพิเศษแล้ว พ่อแม่ก็มีควรสนับสนุนให้เขาได้ทำกิจกรรมนั้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ถ้าลูกชอบเล่นฟุตบอล ก็พาเขาไปเข้าค่ายฝึกฟุตบอลกับเด็กๆในวัยเดียวกันช่วงปิดเทอม ถ้าลูกชอบอ่านหนังสือ วันหยุดก็พาเขาไปร้านหนังสือให้เขาได้เลือกหนังสือดีๆที่เหมาะสมกับเขาไว้อ่าน เหล่านี้ถือเป็นการสนับสนุนให้ลูกได้พัฒนาความสามารถของตนเองในสิ่งที่เขาชอบ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้ลูกมีอิสระ เป็นตัวของตัวเอง ให้เขาเกิดความภูมิใจในความสามารถตนเอง ถือเป็นการสร้างเสริมความภาคภูมิใจในตนเองให้กับลูกได้ดีอีกวิธีหนึ่ง

3. สนับสนุนให้คบเพื่อน

การให้ลูกได้เข้าสังคมกับเพื่อนฝูงในวัยเดียวกัน จะช่วยให้เขาเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้ในการปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับจากผู้อื่นและในทำนองเดียวกันเขาจะได้เรียนรู้ที่จะยอมรับผู้อื่นด้วย อีกทั้งเป็นการฝึกให้ลูกรู้จักบทบาทในการเป็นผู้นำผู้ตาม ซึ่งจะช่วยให้เขาเป็นคนปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยไม่รู้สึกมีปมด้อย

4. สอนให้ทำในสิ่งที่ดี

การฝึกให้ลูกเป็นคนรักในการทำความดี เช่น ให้มีความเสียสละ มีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นอยู่เสมอ จะทำให้เขาเป็นคนไม่เห็นแก่ตัว ไม่แล้งน้ำใจ วิธีที่ได้ผลที่สุดในการฝึกให้ลูกทำในสิ่งที่ดีคือพ่อแม่ต้องปฏิบัติตนให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่าง แล้วเขาจะซึมซับพฤติกรรมที่ดีเหล่านี้เข้าไปจนกลายไปเป็นนิสัยของเขาเอง นอกจากนี้พ่อแม่ต้องคอยสอนลูกว่า หากลูกทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้ว คงไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วย หรืออาจเป็นที่รังเกียจของผู้อื่นได้ การสนับสนุนให้ลูกทำในสิ่งที่ดีถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการเสริมสร้างให้ลูกมีความภาคภูมิใจในตนเอง เพราะหากเขาทำตัวไม่ดี เขาจะถูกมองว่าเป็นที่รังเกียจของสังคม และส่งผลให้เขาเป็นคนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อคนอื่นและมองเห็นแต่ข้อด้อยของตนเอง ซึ่งจะทำให้เขากลายเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำได้ในที่สุด

คุณผู้อ่านคงเห็นได้ว่า การเสริมสร้างให้ลูกเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากเลย แค่เลี้ยงดูเขาด้วยความรัก ให้ความอบอุ่นกับเขา มีเวลาให้เขาอย่างเพียงพอ ให้เขาได้มีอิสระที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบและถนัด ให้เขาได้มีสังคมมีเพื่อนฝูงและสอนให้เขาทำแต่ในสิ่งดีๆโดยมีพ่อแม่เป็นตัวอย่าง ก็จะเสริมสร้างให้ลูกของเราเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองได้ ซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นผลดีกับเขาในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขได้ตลอดไป

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์
Aug 3, '09 11:18 PM
Credit: LukZ® for group clickkids

Views: 108

Comment

You need to be a member of หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ to add comments!

Join หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

Comment by nu*kanya on August 7, 2009 at 10:16pm
ขอบคุณมากๆเลยนะคะ คุณนัท มีบทความดีๆมาแนะนำเสมอเลย เวลาเข้ามาอ่านในบล็อกมักจะเลือกหัวข้อของคุณนัทมาอ่านเสมอเลยค่ะ
Comment by Monrudee Loha on August 6, 2009 at 9:57pm

แธ้งค์ค่ะป้า

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2023   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service