เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

Hi everyone

ฉบับภาษาไทยดูด้านล่างค่ะ เลื่อนลูกศรลงไปดูได้เลยค่ะ

I wanted to put up a post about phrasal verbs as they are so important to spoken English. I also asked Ple to help translate a few parts into Thai as well, because even though I know many of you can already understand the English explanation already, I wanted to make the content accessible to as many people as I can.

Phrasal verbs are one of the big differences between written English and spoken English. In spoken English, we use many more phrasal verbs.

A phasal verb is made up of a verb and a preposition, a verb and an adverb, or a verb with both an adverb and a preposition. e.g. turn on, put off.

They are not taught often enough in Thailand but they should be because they are so important to being able to listen and speak English. To give you an example, here is a short conversation that happened between my little boy, Sebastian, and I earlier today:

Me: Sebastian, jump off the sofa and turn off the TV now please.

Seb: Why?

Me: Mum wants you to go upstairs and put your clothes on. We are going out.

Seb: O.K. Dad. Shall I put the remote (control) on top of the TV?

Me: Yes, please. And pick up your toys too. The living room is a mess. Quickly please, your mum is waiting. Please tidy up your room as well before you come back down.

Seb: Awwwww!

In this dialogue, there are only 6 exchanges, but 8 phrasal verbs used. Phrasal verbs usually have an equivalent Latinate (normal) verb which is more common in written English.

Here are a few things to remember about phrasal verbs:

1. Some phrasal verbs are transitive (i.e. they can be followed by an object). e.g. Seb took off his jacket.

2. Some are intransitive (i.e. they cannot be followed by an object) e.g. She went out.

3. Also, some transitive phrasal verbs are seperable (i.e. the object is placed between the verb and the preposition)

e.g. Seb took his jacket off.

There are a few more things to know about using phrasal verbs so I will write about them in a few days. For now, this is enough to practise with. Remember that phrasal verbs are very important to spoken English. If you practise them and learn them, your ability to understand spoken English will be much better. The words themselves are easy but there are lots to remember - for example, there are over 40 phrasal verbs that use "put".

เราใช้ phrasal verbs (กริยาวลี)ในภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน ดังนั้นถ้าจะเข้าใจภาษาพูดและสามารถพูดได้ดี เราต้องทำความเข้าใจและให้ความสำคัญกับ phrasal verbs จากตัวอย่างบทสนทนาระหว่างเดวิดกับเซ็บวันนี้

Me: Sebastian, jump off the sofa and turn off the TV now please.

Seb: Why?

Me: Mum wants you to go upstairs and put your clothes on. We are going out.

Seb: O.K. Dad. Shall I put the remote (control) on top of the TV?

Me: Yes, please. And pick up your toys too. The living room is a mess. Quickly please, your mum is waiting. Please tidy up your room as well before you come back down.

Seb: Awwwww!

จะเห็นว่าเซ็บกับเดวิดพูดโต้ตอบกันสั้นๆ (โต้ต้อบกันแค่ 6 ครั้ง) แต่มี phrasal verbs (กริยาวลี) ถึง 8 คำ
phrasal verbs มีคำคู่ที่ใช้ในภาษาเขียนและมีความหมายเหมือนกัน (เช่น ถ้าเราต้องการบอกว่า เขาออกไปข้างนอก เราจะพูดว่า He went out แต่ไม่พูดว่า He exited. ทั้งที่ go out กับ exit มีความหมายเหมือนกัน)

ข้อควรจำเกี่ยวกับ phrasal verbs

1 phrasal verbs บางคำเป็นกริยาที่ต้องมีกรรม ( phrasal verbs แล้วตามด้วยกรรม) เช่น Seb took off his jacket. ( jacket เป็นกรรม)
2 phrasal verbs บางคำเป็นกริยาที่ไม่ต้องมีกรรม เช่น She went out
3 phrasal verbs ที่ต้องการกรรม บางคำเขียนแยก เช่น Seb took his jacket off.

ยังมีข้อควรจำเกี่ยวกับการใช้ phrasal verbs อีก จะเขียนเพิ่มเติมในครั้งต่อไป ตอนนี้มีคำที่จะฝึกพูดพอสมควร จำไว้เสมอว่า phrasal verbs สำคัญมากในภาษาพูด ถ้าคุณเรียนรู้และฝึก จะทำให้คุณเข้าใจภาษาอังกฤษ(ภาษาพูด) ได้ดีขึ้น คำเหล่านี้ไม่ยากแต่มีมากมายที่ต้องจำ เช่น คำที่ใช้ put มีมากกว่า 40 คำ
ลอกแต่งประโยคโดยใช้คำข้างล่างที่ให้มาดู ถ้าลองแต่งดูแล้วจะส่งมาให้ดูก็ได้นะครับ จะช่วยแนะนำให้ครับ
 

Try making some sentences with these if you want. If you have a go, you can send them back to me and I'll help you.

put on - e.g. It's raining.Put your coat on.
put out
put across
put in
put down


More soon.

David (with a little bit of help from Ple :D )

Views: 3038

Replies to This Discussion

Thanks a lot David. I always got confused with phrasal verbs.
I'd like to try please.

We're going out now, Put your shoes on.
Put out a fire.
You're trying to put information across to us.
Can you put your toys in a box please?
I don't want to put you down. ( First I thought of "Put your gun down" :D )

Can I ask a question please? When I take my contact lenses "off", should I say "out" or "off"? Many thanks,
Badd
Hi Khun Badd

Really good answers, all of which are correct. In the case of "put down", both your suggestions are correct which shows that some phrasal verbs have several, unrelated meanings.

In the case of your contact lenses, you take them out.

Great stuff.

David
Thank you so much. It's very useful.
Thanks very much :)
Totally agree, there are many phrasal verbs in English conversation. Thanks for this thread!
Extremely interesting topic thanks for sharing.You made some good points there.Really looking forward to read more. Thank you again Mr.David and Khun Ple. Have a great day.
Many thanks for u 2
Looking forward to read new topic ka.

Thank you ka.
Thank you David and Khun Ple.
Can i say like these.
put on your shoes
put the candle out
can you put this present across to your son?
i put something speciall in the cake.
put the last pieces of cake down i did not eat yet.
Hi

Well done for trying this.

All use the verbs correctly except number 4 - put across.

We generally use "put across" with "idea" or words of similar meaning such as point (of view), or perspective.

for example: Your presentation was good. You put put your ideas across very clearly.

Well done.

David
ขอบคุณคะ
สงสัยมานานแล้ว

รบกวนสอบถาม ความแตกต่างและการใช้ another และ other คะ
ขอบคุณมากๆคะ

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2024   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service