เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

สำนวนภาษาอังกฤษที่น่ารู้ครับ เอาไปประยุกต์ใช้กันเองนะครับ

สำนวนที่เกี่ยวกับ All  

after all  แปลว่า อย่างไรก็ดี ตัวอย่างเช่น
        It has turned out to be a nice day after all.
        อย่างไรก็ดี ก็กลายเป็นวันอากาศดีไปจนได้

at all  แปลว่า แม้แต่น้อย ตัวอย่างเช่น
        He doesn't understand me at all.
        เขาไม่เข้าใจฉันเลยแม้แต่น้อย

all along  แปลว่า ในระหว่างอดีตที่ผ่านมาแล้วจนถึงทุกวันนี้ ตัวอย่างเช่น
        Even though she has changed so much, I knew all along that it was my friend.
        แม้ว่าเธอจะเปลี่ยนไปมาก แต่ฉันก็รู้ตลอดเวลาว่า คือ เพื่อนของผม

all over the place  แปลว่า อยู่ทั่วทุกที่
        "Nat, how can you get any work done? Your papers are all over the place.
        แน็ต คุณจะทำงานเสร็จได้ยังไง ในเมื่อเอกสารวางอยู่เกลื่อนโต๊ะอย่างนี้

all told  แปลว่า เมื่อได้นับครบทุก ๆ สิ่งแล้ว  ตัวอย่างเช่น
        He owns fifteen horses all told.
        เมื่อนับครบถ้วนแล้ว เขามีม้าอยู่ 15 ตัว

all set  แปลว่า เตรียมพร้อมอยู่แล้วทุกขณะ  ตัวอย่างเช่น
        Our plans for the new corporation are all set.
        แผนการสำหรับบริษัทใหม่นั้นพร้อมอยู่แล้วสำนวนที่เกี่ยวกับ Against  

against all odds แปลว่า สู้ตาย
        Brian is fighting against all odds to save his company.
        ไบรอันต่อสู้แบบหลังพิงฝา พยายามอย่างที่สุด ที่จะดำเนินธุรกิจต่อไป เพื่อไม่ต้องปิดกิจการลง


สำนวนที่เกี่ยวกับ Back


behind one's back  แปลว่า พูดหรือกระทำโดยอีกคนหนึ่งไม่รู้ตัว หรือ พูดลับหลัง ตัวอย่างเช่น
        Pete loves to gossip Jay behind his back.
        พีทชอบที่จะนินทาเจลับหลัง โดยเขาไม่รู้ตัว

turn one's back on  แปลว่า ไม่สนใจ ไม่ช่วยเหลือ ทอดทิ้ง  ตัวอย่างเช่น
        John never turn his back on his girlfriend when she needs help.
        จอห์นไม่เคยไม่เคยทอดทิ้งเฉยเมยต่อแฟนสาวของเขา เมื่อเธอต้องการความช่วยเหลือ

be back  แปลว่า กลับมา ตัวอย่างเช่น
        I shall be back within a week.
        ผมจะกลับมาภายใน 1 อาทิตย์

get back at  แปลว่า แก้แค้น แก้เผ็ด เอาคืน ตัวอย่างเช่น
        If it takes me 10 years I will get back at him.
        ถึงแม้จะต้องเสียเวลาสัก 10 ปี ผมก็จะต้องแก้แค้นมัน

 hold something back  แปลว่า ซ่อน ไม่เปิดเผย ไม่เต็มใจเปิดเผย ตัวอย่างเช่น
        I could tell from his nervousness that he was holding back something.
        ฉันสามารถจะบอกจากอาการตื่นเต้นของเขาได้ว่า เขากำลังปิดบังอะไรบางอย่าง

take back  แปลว่า กลับมา ถอนคำพูด นำกลับคืนมา ตัวอย่างเช่น
        Pamela asked me to take back what I had said about her boyfriend being selfish.
        พาเมล่าขอให้ฉันถอนคำพูดของฉัน ที่ว่าแฟนเธอเห็นแก่ตัว


สำนวนที่เกี่ยวกับ Be  

be my guest แปลว่า พูดหรือทำตัวตามสบาย ไม่ต้องเกรงใจกัน
        Greg: "Do you mind if I use your telephone to ring my office?"
        Drew: "Be my guest."
        เกรก: "จะเป็นอะไรไหม ถ้าจะขอใช้โทรศัพท์โทรไปออฟฟิศผมหน่อย"
        ดรูว์: "ได้เลย ไม่ต้องเกรงใจ"

be oneself แปลว่า เป็นปกติธรรมดา
        "You haven't been yourself lately. Is anything wrong?"
        "เธอดูเหมือนมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจ มีอะไรรึเปล่า"

be tired of แปลว่า รำคาญ เบื่อ
         I was tired of working for other people, so now I'm self-employed.
         ผมเบื่อที่เป็นลูกจ้าง ขณะนี้ได้ออกมาทำกิจการของตนเองแล้ว


สำนวนที่เกี่ยวกับ Better  

better than nothing แปลว่า ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย
        We managed to convince only two customers --It's better than nothing.
        เราพยายามอย่างเต็มที่แล้ว ในที่สุดเราก็หาลูกค้าได้เพียงสองคนเท่านั้น แต่ก็ดีกว่างไม่ได้อะไรเลย
สำนวนที่เกี่ยวกับ Beyond  

beyond hope แปลว่า ไม่มีโอกาสที่จะดีขึ้น
        Everyone has tired to help him with his drink problem, but I think he is beyond hope.
        ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเขาได้พยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยให้เขาพ้นจากปัญหาดื่มเหล้า แต่ฉันว่าไร้ประโยชน์สำนวนที่เกี่ยวกับ Big  

big-headed แปลว่า หยิ่งยะโส
        "Here she comes! she always boasts about her success. I don't know why she's so big-headed."
        "นี่ไงล่ะ คนที่ชอบคุยโวว่าตัวเองเก่ง ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงชอบอวดตัวเองนัก"

big hit แปลว่า ประสบความสำเร็จ
        "The product is good, the presentation is great, you are sure to be a big hit"
        "สินค้าดี การนำเสนอดีเยี่ยม คุณจะประสบความสำเร็จแน่นอน"


สำนวนที่เกี่ยวกับ Black

black sheep  แปลว่า คนไม่เอาถ่าน , คนเหลือขอในครอบครัว ตัวอย่างเช่น
        I was the black sheep for the family, Dad's tried to teach me right from wrong.
        ฉันเคยเป็นเด็กเหลือขอในครอบครัว พ่อพยายามสอนฉันจากผิดให้เป็นถูก

black eye  แปลว่า ตาเขียวช้ำ ตัวอย่างเช่น
        Thomas swung at his companion and gave him a black eye.
        โธมัสเหวี่ยงหมัดไปที่เพื่อนและต่อยจนตาเพื่อนเขียวช้ำสำนวนที่เกี่ยวกับ Call

call out แปลว่า เรียกออกมาดัง ๆ ตะโกน ตัวอย่างเช่น
        He called out my names several times, but I couldn't hear him.
        เขาตะโกนเรียกชื่อฉันหลายครั้ง แต่ฉันไม่ได้ยินเขา

call in แปลว่า เรียกหรือเชิญมาปรึกษา ตัวอย่างเช่น
        We should call in a specialist at this point..
        ถึงตอนนี้เราควรจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาปรึกษาหารือ

call it a day แปลว่า ลางาน หยุดงานสักระยะ (ใช้พูดเมื่อต้องการหยุดทำงาน)
        Let's call it a day! Off to the pub now, you all deserve a drink.
        พอแค่นี้ก่อน ไปหาอะไรดื่มที่ผับกันเถอะ ทำงานหนักมาทั้งวันแล้ว  

call to mind แปลว่า ระลึก จำได้ ตัวอย่างเช่น
        I was trying to call his name to mind.
        ฉันพยายามนึกชื่อของเขาให้ออก


Idioms with Chill

chill out แปลว่า สงบสติอารมณ์
        Chill out! you will definitely receive a severance pay. Everything will be OK.
        ใจเย็น ๆ เธอได้รับเงินชดเชยในการถูกปลดออกจากงานแน่นอน ไม่มีปัญหาอะไรสำนวนที่เกี่ยวกับ Come


come across แปลว่า พบเจอโดยไม่ได้ตั้งใจ ตัวอย่างเช่น
        I came across this book in an old bookstore.
        ฉันพบหนังสือเล่มนี้ในร้านหนังสือเก่า

come true แปลว่า กลายเป็นจริง เป็นจริงขึ้น ตัวอย่างเช่น
        One's dreams do not always come true.
        ความฝันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเสมอไป

come up แปลว่า เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น
        Lots things come up with unexpectedly.
        หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดไว้

come out แปลว่า ปรากฏขึ้น เกิดขึ้นมา ออก(นิตยสาร) ตัวอย่างเช่น
        How did that movie come out?
        ภาพยนตร์เรื่องนั้นจบลงอย่างไร?

come out of แปลว่า หลุดพ้นจาก ตัวอย่างเช่น
        She has come out of all her difficulties.
        เธอพ้นจากจากอุปสรรคความยุ่งยากทั้งหมด

come out for แปลว่า ประกาศตัวว่าเข้าข้างใคร ตัวอย่างเช่น
        David came out for Al Gore.
        เดวิดสนับสนุนนายอัลกอร์สำนวนที่เกี่ยวกับ Cool

cool it แปลว่า สงบสติ ใช้ความคิดไต่รตรอง
        Cool it Mike! You can't get your way by shouting.
        สงบสติอารมณ์หน่อยสิไมค์ ไม่มีใครเอาชนะกันได้ด้วยการตะโกนใส่กันหรอกนะสำนวนที่เกี่ยวกับ Die  

die-hard แปลว่า เปลี่ยนแปลงยาก
        The Liverpool fan's die-hard supporters might be found in England.
         ผู้สนับสนุนทีมลิเวอร์พูลอย่างต่อเนื่องมานาน ส่วนมากจะเป็นผู้มีภูมิลำเนาทางประเทศอังกฤษสำนวนที่เกี่ยวกับ Face


face to face แปลว่า เผชิญหน้ากัน ตัวอย่างเช่น
        I have not seen him for a long time a now we are standing face to face.
        ฉันไม่ได้พบหน้าเขามานานแล้ว และตอนนี้เราทั้งสองคนกำลังยืนเผชิญหน้ากันอยู่

to make a face แปลว่า แสดงหน้าตาว่าเบื่อหน่าย หรือชิงชัง  ตัวอย่างเช่น
        Every time I mention taking about my new car, my dad makes a face.
        ทุกครั้งที่ฉันพูดถึงรถคันใหม่ของฉัน พ่อมักจะทำหน้าเบื่อหน่าย

to put a new face on แปลว่า เปลี่ยนโฉมหน้า เปลี่ยนสภาพการณ์ ตัวอย่างเช่น  
        Bush's announcement of his decision to be a candidate for the presidency put an entirely new face on the political campaign.
        การที่บุชประกาศความตกลงใจจะเข้าเป็นผู้สมัครรับเลือกตำแหน่งประธานาธิปดีนั้น ได้เปลี่ยนโฉมหน้าการชิงชัยทางการเมืองไปอย่างสิ้นเชิงสำนวนที่เกี่ยวกับ Fall

fall asleep แปลว่า เข้าสู่สภาพนอนหลับ เผลอหลับ ตัวอย่างเช่น
        He began to nod and fall asleep in the middle of our conversation.
        เขาเริ่มสัปหงก และหลับในระหว่างสนทนากับเรา

fall in love แปลว่า ตกอยู่ในห้วงรัก มีความรัก ตัวอย่างเช่น
        I fall in love with my boyfriend.
        ฉันตกหลุมรักแฟนหนุ่มของฉัน

fall for แปลว่า ตกหลุมรัก คล้ายกับ fall in love และยังหมายถึง หลงเชื่อ ยอมรับ ด้วย ตัวอย่างเช่น
        He is falling for your sister.
        เขากำลังหลงรักน้องสาวคุณIdioms with Get  

get of (one's) back แปลว่า เลิกวิพากษ์วิจารณ์ หยุดค่อนแคะ
        Robert: "How is that report coming along, Jerry, have you managed to get started yet?"
        Jerry: "Get off my back, will you? I've got millions of more important things to do."
        โรเบิร์ต: "เจรี่ เธอหาฤกษ์ที่จะเริ่มทำรายงานได้หรือยังล่ะ"
        เจรี่: "หยุดค่อนแคะกันได้ไหม ผมมีงานสำคัญกว่าอีกมากมายที่ต้องทำให้เสร็จก่อน"

don't get carried away แปลว่า อย่าตื่นเต้นจนเกินไป
         Don't get carried away with his promised to give you a job. He is well known for his empty promises.
         อย่าตื่นเต้นไปเลย กับคำสัญญาของเขาที่จะให้งานเธอทำ เป็นที่รู้กันว่าคำพูดของเขาเชื่อถือไม่ได้

can't get through แปลว่า ทำให้เข้าใจไม่ได้
        I tried to explain to her why she should not do it, but couldn't get through to her
        ฉันพยายามอธิบายให้พนักงานเข้าใจว่า ทำไมเธอไม่ควรทำ แต่ก็ไร้ผล

get/come to the point แปลว่า พูดให้ตรงประเด็น
        We didn't come to talk about the traffic in this meeting, please get to the point.
        เรามาประชุมกัน ไม่ได้มาพูดเรื่องจราจร กรุณาพูดให้ตรงประเด็น

don't get me wrong แปลว่า อย่าเข้าใจผิด
        Don't get me wrong, I'm not against staff parties, but we just don't have the budget for it this year.
        อย่าเช้าใจผิด ฉันไม่ได้ต่อต้านการจัดงานเลี้ยงภายในบริษัท แต่เราไม่มีงบเลยในปีนี้สำนวนที่เกี่ยวกับ Go  

go ahead แปลว่า ดำเนินการต่อไป เดินไปข้างหน้า ตัวอย่างเช่น
        You may go ahead and tell them that we shall be there shortly.
        คุณไปก่อนเถอะ และบอกพวกเขาด้วยว่าเราจะตามไปที่นั่นในไม่ช้า

could go either way แปลว่า อาจเป็นไปได้หรือไม่ได้เท่ากัน
        The two teams are equally good. The match could go either way.
        ผู้เล่นทั้งสองทีมเก่งพอ ๆ กัน มีโอกาสแพ้ชนะเท่ากันสำหรับการเล่นครั้งนี้

go through แปลว่า ทนความลำบาก อดทน ตัวอย่างเช่น
        I went through a lot of trouble last year.
        ปีที่แล้วฉันต้องฟันฝ่าอุปสรรคความยุ่งยากมากมาย

go out แปลว่า ไฟดับ การดับแสงไฟ ตัวอย่างเช่น
        Last night when the light went out I couldn't see anything.
        เมื่อคืนตอนไฟดับฉันมองไม่เห็นอะไรเลย

heart breaker แปลว่า บุคคลที่เพศตรงข้ามหลงรัก คนที่มีเสน่ห์มาก ตัวอย่างเช่น
        Johnny who has three girls at school in love with him is a heart-breaker.
        จอห์นนี่มีผู้หญิงรักเขาถึง 3 คน เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มาก

break one's heart แปลว่า ทำให้หัวใจสลาย ทำร้ายความรู้สึก ตัวอย่างเช่น
        Her refusal to see him again break his heart.
        คำปฏิเสธไม่ยอมพบเขาอีกของเธอ ทำให้หัวใจเขาสลาย

have a heart แปลว่า มีความเห็นใจ มีความเกรงใจ ตัวอย่างเช่น
        I asked him to have a heart and give the old lady a chance to tell the truth.
        ฉันขอร้องเขาให้เห็นใจหญิงชราคนนั้นหน่อย และให้โอกาสเธอบอกเขาถึงความจริง

heart to heart แปลว่า อย่างเปิดอก เปิดหัวใจ อย่างสนิทสนม  ตัวอย่างเช่น
        I think that if we could have a good heart-to-heart talk we could clear matters up.
        ฉันคิดว่าถ้าเราสามารถพูดจากันอย่างเปิดอกได้ เราก็จะสามารถแก้ไขเรื่องต่าง ๆ ได้

know by heart แปลว่า รู้ด้วยใจ ตัวอย่างเช่น
        I know by heart that she's the one for me.
        ผมรู้อย่างแน่นอนเลยว่าเธอคือผู้หญิงของผม

learn by heart แปลว่า ท่องจำให้ขึ้นใจ เรียนรู้อย่างตั้งใจ ตัวอย่างเช่น
        Student must learn English by heart.
        นักเรียนต้องเรียนภาษาอังกฤษอย่างตั้งใจสำนวนที่เกี่ยวกับ Keep

keep one's words แปลว่า รักษาคำสัญญาไว้ ตัวอย่างเช่น
        A gentleman must keep his words.
        สุภาพบุรุษต้องรักษาคำพูด

keep away แปลว่า อยู่ห่าง ไม่เข้าใกล้ ตัวอย่างเช่น
        The doctor told her to keep away from all sweets.
        แพทย์สั่งเธองดเว้นไม่รับประทานอาหารหวานทุกชนิด

keep on แปลว่า ทำต่อไป ตัวอย่างเช่น
        He keeps on telling me the same story over and over.
        เขายังคงเล่าเรื่องเดียวกันให้ฉันฟังแล้วฟังอีกสำนวนที่เกี่ยวกับ Take

take a bath แปลว่า อาบน้ำ ตัวอย่างเช่น
        I take a bath every morning.
        ฉันอาบน้ำทุกวันตอนเช้า

take a walk แปลว่า ไปเดินเล่น ตัวอย่างเช่น
        Let us take a walk through this park.
        เราไปเดินเล่นผ่านสวนสาธารณะนี้กันเถอะ

take a chance แปลว่า เสี่ยงดู ลองทำบางอย่าง ตัวอย่างเช่น
        Don't take a chance going out without gun.
        อย่าเสี่ยงออกไปข้างนอกโดยไม่ได้เอาปืนไปด้วยเลย

take someone's place แปลว่า แทนที่ ตัวอย่างเช่น
        No one could ever take your place.
        ไม่มีใครสามารถแทนที่เธอได้

take it easy แปลว่า ปล่อยตามสบาย ตัวอย่างเช่น
        I had been working so hard for 2 months so I decided to take it easy and relax over the week end.
        ฉันทำงานหนักมา 2 อาทิตย์แล้ว ก็เลยตัดสินใจว่าจะพักผ่อนในวันสุดสัปดาห์นี้

take time แปลว่า ค่อยๆ ทำช้า ๆ ไม่รีบร้อน ตัวอย่างเช่น
        My dad told me to take my time and think alot.
        พ่อผมบอกให้ผมค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป และให้คิดให้ดีๆ ก่อน

take care แปลว่า ดูแล ระวัง ดูแลคุ้มกัน ป้องกัน ตัวอย่างเช่น
        Mother told us to take care ourselves.
        แม่บอกให้เราดูแลตัวเองให้ดี

Views: 1066

Replies to This Discussion

ดีค่ะคิดว่าสามารถเอามาปรับใช้ในแต่ละสถาณการณ์กับเด็กที่บ้านได้แน่ๆ thank you so much คุณพ่อน้องเซน nice to miss you
Thank you so much Ka'

ขอบคุณค่ะสำหรับการแบ่งปันความรู้ดีๆ

ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ

 

ขอบคุณมากมากเลยค่ะเป็นประโยชน์มากมาก

ขอบคุณคร้า

กด like ให้ล้านครั้งเลยครับ

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2024   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service