เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

let's go to the park together พวกเราไปสาธารณะด้วยกันเถอะถูกหรือเปล่าคะ
คุณไปทำอะไรที่นั่น
ฉันไปเล่น
กลับกันเถอะวันหลังมาเล่นใหม่

Views: 567

Replies to This Discussion

1. ได้ค่ะ จะใส่ together หรือไม่ก็ได้ค่ะ
2. Why do you go there ? (ไปทำไมที่นั่น) What did you do overthere? (ไปทำอะไรที่นั่น)
3. I went to play.
4. Let's go home, we will come again next time.
2. What are/were you doing overthere? Why are/were you there?
จากสถานการณ์จริง ขณะขับรถ
ลูก let's go to the park together
แม่ what are you doing overther
ลูก I gone to play
ขณะจะกลับบ้าน
let's go home we will come again next time
แบบนี้ถูกหรือเปล่าคะ
น่าจะใช้ I went to play มากกว่าค่ะ
คืออยากทราบว่าทำไมถึงใช้ i went to play คะ คือขอโทษนะคะไม่เข้าใจ แล้วต้อนไหนจะใช้ i gone to play คะ ช่วยอธิบายให้คนโง่อย่างเราให้เข้าใจด้วยเถอะคะ
สาเหตุที่ต้องใช้ I went to play. เพราะประโยคที่พูดฉันไปเล่น มันเป็น Part simple tense , Part simple tense รูปประโยคมันคือ S+V2 ช่อง 2 ของ go คือ went ส่วน gone คือช่องที่ 3 ของ go ถ้าจะใช้ gone ต้องใช้ในประโยคของ perfect tense ครับ Past perfect tense = S+had+V3 i gone to play ใช้ไม่ได้ครับ ถ้าจะใช้ให้ใช้ I had gone to play.
ที่เข้าใจนะค่ะ
Go - present
Went - past
Gone - past participle

Gone (past participle) uses a helping verb (am, is, are, be, was, were, has, had, have).
Went stands alone.

They have gone.
He had gone.
She has gone.
They were gone.
He was gone.
They are gone.
He is gone.
I should be gone.
Am I gone?

I went.
They went.
He went.
She went.
We went.

อันนี้ที่ไปเปิดหามาค่ะ
Went = past. I went to my hometown last week.
Gone = past participle. I have gone to my hometown every Christmas since 1990.

(Will go = future. I will go to my home town next week.)

What is the difference between "left" and "went". Which one of following sentances arethe correct and why?
"He left for the day"
"He went for the day"
"He went" or "He just went"
""He gone" or He just gone"
"He had gone to US"


Correct:
"He left for the day"
"He had gone to the US"


"He gone" is not grammatical. 'gone' is the past participle that needs to be part of the passive or perfect.
'He is gone.' (He is not here)
'He has gone' (He left, and now he is not here)

English Grammar Tests, Elementary Level
ESL/EFL Test #83 "Past Participle Sentences", question 10


When he finally arrived, his date had already ..........

(a) going
(b) go
(c) went
(d) gone

English Grammar Tests, Elementary Level
ESL/EFL Test #83 "Past Participle Sentences", answer 10

When he finally arrived, his date had already gone.

Correct answer: (d) gone

Why can't we us "When he finally arrived, his date had already went."
In the test sentence, we need the past participle of 'go' as the tense required is the past perfect (had + past participle).
แบบฝึกหัด
Word Forms: Went, Gone
1. Study: Study these sentences until you can repeat them without the book.

1. I went to school.

2. I have gone to school.

3. He went to school.

4. He has gone to school.

5. You went to school.

6. You have gone to school.

7. They went to school.

8. They have gone to school.

2. Exercises

a. Fill these blanks with the word gone or the word went. Remember to use has, have, or had with gone. Do not use has or have with went.

1. John-----to buy a hoe.

2. The Smiths have-----to live in Ohio.

3. Has Emma-----home yet?

4. Where has the baby-----?

5. Have you ever-----to a dog show?

6. The girls have-----for a long walk.

7. They-----an hour ago.

8. The circus-----past our house.

9. Our neighbors have not-----to New York, as they expected.

b. Write five sentences using the word went, and five using the word gone. Make several of them questions.

ขอบคุณMinnie's Papa (che) มากนะคะที่ให้ความกระจ่างขอบคุณคุณแพทด้วยที่หาแบบฝึกหัดมาให้อ่านและทำแต่ไม่มีเฉลยคนโง่อย่างเราจะทำถูกไหมเนี่ย
ทำได้สิค่ะ ทำมาแล้วให้ช่วยกันตรวจก็ได้ค่ะ แพทเองก็ไม่เก่งแกร่มม่าหรอกค่ะ เรียนรู้กันไปเรื่อยๆ

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2023   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service