เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

1คำไหนที่ตรงข้ามกับคำว่า...
2.หนูจำแต่ที่ครูสอนแต่หนูอ่านไม่ออกเพราะหนูอ่านไม่เป็น
3.วิธีการอ่านอย่างที่แม่สอนจะช่วยให้หนูอ่านภาษาอังกฤษออก
4ในเมื่อหนูขี้เกียจที่จะท่องศัพท์อย่างที่ครูสั่งหนูต้องจำที่แม่สอน
5(ลูกชอบพูดว่า)เดี๋ยวครูดุถ้าหนูไม่ทำตามครู
6ไม่เป็นไรที่โรงเรียนทำตามครูแต่ถ้าหนูอ่านได้เองตามวิธีของเราครูจะไม่ว่าครูจะเปลี่ยนมาชมหนู
7เรียงคำให้เป็นประโยค
8หนูต้องขึ้นต้นประโยคด้วยอักษรตัวใหญ่ทุกครั้ง
9หนูจะเขียนทั้งอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ปนอยู่คำเดียวกันแบบนี้ไม่ได้
10ครูสอนหนูมาแบบไหนล่ะจำไม่ได้เหรอ(ลูกชอบบอกว่าครูไม่สอน
11เป็นไปไม่ได้ที่ครูจะให้การบ้านโดยที่ยังไม่ได้สอน
12หนูน่าจะพูดว่าครูสอนแต่หนูจำไม่ได้มากกว่า
13เขียนคำภาษาอังกฤษที่ตรงกับความหมายในภาษาไทย

Views: 1187

Replies to This Discussion

สวัสดีครับคุณฐิติพรรณ  ขอให้พระเจ้าคุ้มครองคุณฐิติพรรณ และครอบครัวในวันคริสต์มาส และปีใหม่ด้วยนะครับ  :)

1คำไหนที่ตรงข้ามกับคำว่า...

->  What is the opposite of the word...?


2.หนูจำแต่ที่ครูสอนแต่หนูอ่านไม่ออกเพราะหนูอ่านไม่เป็น

-> I only memorize what teacher has taught me to say/read because I cannot read.

 
3.วิธีการอ่านอย่างที่แม่สอนจะช่วยให้หนูอ่านภาษาอังกฤษออก

-> The way I teach you will help you read.


4ในเมื่อหนูขี้เกียจที่จะท่องศัพท์อย่างที่ครูสั่งหนูต้องจำที่แม่สอน

->  Because you're lazy to memorize vocabulary your teacher has taught you, you have to do what I'm telling you.


5(ลูกชอบพูดว่า)เดี๋ยวครูดุถ้าหนูไม่ทำตามครู

->  My teacher will scold me if I don't do what she says.


6ไม่เป็นไรที่โรงเรียนทำตามครูแต่ถ้าหนูอ่านได้เองตามวิธีของเราครูจะไม่ว่าครูจะเปลี่ยนมาชมหนู

->  That is okay.  At school, do what your teacher wants you to do.  But if you do our own ways and you can read, your teacher will turn to praise you instead.


7เรียงคำให้เป็นประโยค

-> Use these words to form a sentence.


8หนูต้องขึ้นต้นประโยคด้วยอักษรตัวใหญ่ทุกครั้ง

->  You have to begin your sentence with a capital/upper case letter.


9หนูจะเขียนทั้งอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ปนอยู่คำเดียวกันแบบนี้ไม่ได้

->  You should not mix upper case and lower case letters together in the same word like this.


10ครูสอนหนูมาแบบไหนล่ะจำไม่ได้เหรอ(ลูกชอบบอกว่าครูไม่สอน

->  What did the teacher teach you about this?  You don't remember?


11เป็นไปไม่ได้ที่ครูจะให้การบ้านโดยที่ยังไม่ได้สอน

->  It's impossible that your teacher gave you homework without teaching you something about it.


12หนูน่าจะพูดว่าครูสอนแต่หนูจำไม่ได้มากกว่า

->  I think you should say your teacher taught you that but you forgot about it.


13เขียนคำภาษาอังกฤษที่ตรงกับความหมายในภาษาไทย

->  Write English words that have the same meaning as Thai words here.

ขอแชร์เพิ่มเติมนะคะ

1คำไหนที่ตรงข้ามกับคำว่า...
What is the opposite word of ......?

2.หนูจำแต่ที่ครูสอนแต่หนูอ่านไม่ออกเพราะหนูอ่านไม่เป็น
--> I can memorize only what the teacher has taught me but I can't read because I don't know how to do it.

3.วิธีการอ่านอย่างที่แม่สอนจะช่วยให้หนูอ่านภาษาอังกฤษออก
--> The way I teach you will help you to read English.

4ในเมื่อหนูขี้เกียจที่จะท่องศัพท์อย่างที่ครูสั่งหนูต้องจำที่แม่สอน
--> Since you are lazy to recite the vocabularies your teacher instructed so you must memorize what I teach.

5(ลูกชอบพูดว่า)เดี๋ยวครูดุถ้าหนูไม่ทำตามครู
--> The teacher will scold me if I don't follow her instruction.

6ไม่เป็นไรที่โรงเรียนทำตามครูแต่ถ้าหนูอ่านได้เองตามวิธีของเราครูจะไม่ว่าครูจะเปลี่ยนมาชมหนู
--> It is O.K. Follow your teacher's instruction when you are at school. However, if you can read by our own way, the teacher will not blame you but praise you instead.

7เรียงคำให้เป็นประโยค
--> Make a sentence with these words.

8หนูต้องขึ้นต้นประโยคด้วยอักษรตัวใหญ่ทุกครั้ง
--> Begin the sentence with the capital/upper case letter every time.

9หนูจะเขียนทั้งอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ปนอยู่คำเดียวกันแบบนี้ไม่ได้
--> You can't mix the upper case and lower case letters together in the word like this.

10ครูสอนหนูมาแบบไหนล่ะจำไม่ได้เหรอ(ลูกชอบบอกว่าครูไม่สอน
-->What did the teacher teach you? Can't you remember?

11เป็นไปไม่ได้ที่ครูจะให้การบ้านโดยที่ยังไม่ได้สอน
--> It is impossible that the teacher will give you an assignment without teaching about it first.

12หนูน่าจะพูดว่าครูสอนแต่หนูจำไม่ได้มากกว่า
--> You should say the teacher taught you but you can't memorize it.

13เขียนคำภาษาอังกฤษที่ตรงกับความหมายในภาษาไทย
--> Write English word which has the same meaning as Thai word.
ขอบคุณคุณแม่น้องฟินน์และคุณเอกนะคะ

ขออนุญาตคุณฐิติพรรณ ถามเพิ่มนะคะ

1คำไหนที่ตรงข้ามกับคำว่า...

ใช้ What word is opposite to .....? เช่น What word is opposite to hard ? ได้ไหมคะ

2. ความแตกต่างระหว่าง to memorize กับ to remember ประมาณว่า

to memorize จดจำสิ่งที่ถูกสอน แต่ to remember คือจำเรื่องทั่วๆไป หรือเปล่าคะ

แล้ว to memorize นี่ใช้กับ จดจำสิ่งที่สอนในโรงเรียนเท่านั้นหรือเปล่าคะ ถ้าเป็น จดจำสิ่งที่พ่อแม่สอน ใช้ to memorize ได้ไหมคะ

3. ถ้าจะบอกว่า

เราต้องเลือกว่าจะขึ้นต้นประโยคด้วยตัว capital letter แล้วตามด้วย lower case letters หรือ ตามด้วย capital letter ทั้งหมด

We can choose that after the capital letter at the beginning, we'll continue with lower case letter or capital letter. ได้ไหมคะ

ขอบคุณคะ ^ _ ^

 

ขอตอบนะครับ

1คำไหนที่ตรงข้ามกับคำว่า...

ใช้ What word is opposite to .....? เช่น What word is opposite to hard ? ได้ไหมคะ

-->  ได้ครับ

 

2. ความแตกต่างระหว่าง to memorize กับ to remember ประมาณว่า

to memorize จดจำสิ่งที่ถูกสอน แต่ to remember คือจำเรื่องทั่วๆไป หรือเปล่าคะ

แล้ว to memorize นี่ใช้กับ จดจำสิ่งที่สอนในโรงเรียนเท่านั้นหรือเปล่าคะ ถ้าเป็น จดจำสิ่งที่พ่อแม่สอน ใช้ to memorize ได้ไหมคะ

-->  memorize กับ remember จะต่างกันตรงที่ว่า  รู้ในสิ่งนั้น ๆ มาก่อนหรือเปล่า  หากจดจำสิ่งที่รู้อยู่แล้ว จะใช้ "remember" (เช่น Do you remember that word? = จำศัพท์ที่เคยเรียนมาแล้ว)  แต่หาก  จดจำสิ่งใหม่ ๆ หรือสิ่งที่เราเคยลืม จะใช้ "memorize"  (I will memorize this word. = จำศัพท์ที่ไม่เคยรู้มาก่อน)  ครับ  

 

3. ถ้าจะบอกว่า

เราต้องเลือกว่าจะขึ้นต้นประโยคด้วยตัว capital letter แล้วตามด้วย lower case letters หรือ ตามด้วย capital letter ทั้งหมด

We can choose that after the capital letter at the beginning, we'll continue with lower case letter or capital letter. ได้ไหมคะ

-->  ใช้ "choose to do something"  ในประโยคจะทำให้ความหมายชัดเจนกว่านะครับ เช่น   

"You have to choose to use all upper case or lower case letters after putting a captital letter at the beginning of the sentence."

 

ขอบคุณคะ ^ _ ^


ขออนุญาติเพิ่มจาก คุณเอก นะค่ะ

to remember กับ to memorize พอแปลเป็นไทยอาจจะทำให้สับสนค่ะ

เลยขอยกคำแปลภาษาอังกฤษมาเสริมค่ะ

to remember = to recall information

to memorize = 1. to put information to memory
                       2. to learn by heart (ท่องจนจำได้ขึ้นใจ, จำได้แม่น)I can't remember. = I can't recall.
I can't memorize it. = I can't put it in my brain.   (หน่วยความจำเต็มแล้ว ต้องไปอัพเกรด memory จาก 16GB เป็น 64GB)  ^_^


เข้าใจชัดเจนเลยคะ ชอบคะ "หน่วยความจำเต็ม"


ขอแชร์อีกเวอร์ชั่นนะค่ะ

2.หนูจำแต่ที่ครูสอนแต่หนูอ่านไม่ออกเพราะหนูอ่านไม่เป็น
Actually, I can't read. I only memorize the words that have learnt in class.


3.วิธีการอ่านอย่างที่แม่สอนจะช่วยให้หนูอ่านภาษาอังกฤษออก
You should be able to read without any problem if you use the technique that I taught you.


4ในเมื่อหนูขี้เกียจที่จะท่องศัพท์อย่างที่ครูสั่งหนูต้องจำที่แม่สอน
If you don't want to memorize those vocabularies, you have to use my technique.


5(ลูกชอบพูดว่า)เดี๋ยวครูดุถ้าหนูไม่ทำตามครู
Teacher is not going to like it if I don't follow her/his instructions.


6ไม่เป็นไรที่โรงเรียนทำตามครูแต่ถ้าหนูอ่านได้เองตามวิธีของเราครูจะไม่ว่าครูจะเปลี่ยนมาชมหนู
During the practice in classroom, you should follow teacher's instructions. However, at the end, if you are able to read, teacher shouldn't say anything about it. Teacher would be proud of you.


7เรียงคำให้เป็นประโยค
Arrange {rearrange} the words to create the correct sentence.
Arrange {rearrange} these words to make a sentence.


11เป็นไปไม่ได้ที่ครูจะให้การบ้านโดยที่ยังไม่ได้สอน
I don't think teacher would give students homework without the lesson.


13เขียนคำภาษาอังกฤษที่ตรงกับความหมายในภาษาไทย
Write the meaning of the word in English.
Write the meaning of the following words in English.


RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2024   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service