เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

อักษรจีนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันค่ะ

อักษรจีนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันค่ะ^__^ “买 mǎi , 卖 mài ,实 shí”

1) 买 mǎi => ซื้อ เช่น

 • 买方 mǎifāng ฝ่ายซื้อ
 • 买价 mǎijià ราคาซื้อ
 • 买主 mǎizhǔ ผู้ซื้อ

2) 卖 mài => ขาย เช่น

 • 卖方 màifāng ฝ่ายขาย
 • 卖价 màijià ราคาขาย
 • 卖身 màishēn ขายตัว
 • 卖出 màichū ขายออก
 • 卖国 màiguó ขายชาติ
 • 卖主 màizhǔ ผู้ขาย

เทคนิคการจำคำว่า 买 ซื้อ, 卖 ขาย แบบง่ายๅ เราจะเห็นได้ว่า อักษร 买 mǎi มันไม่มีหมวกบนหัว เราจึงต้องซื้อมาเติมให้ มันจึงมีความหมายว่า” ซื้อ” ส่วนอักษร 卖 mài มันมีหมวกบนหัว เราต้องขายออกไป มันจึงมีความหมายว่า “ขาย” (สรุป: ถ้าไม่มีต้องซื้อมาเติม ถ้ามีต้องขายออกไป อิอิ)

3) 实 shí => จริง เช่น

 • 实话 shíhuà คำพูดที่เป็นจริง
 • 实说 shíshuō พูดตามความจริง
 • 实在 shízài จริงๆ แท้จริงแล้ว (กริยาวิเศษณ์)
 • 实际 shíjì ความเป็นจริง
 • 实据 shíjù หลักฐานที่เป็นจริง
 • 实况 shíkuàng สภาพที่เป็นจริง เหตุการณ์ที่เป็นจริง
 • 实权 shíquán อำนาจแท้จริง
 • 实数 shíshù จำนวนจริง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

อักษรจีนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันค่ะ 乌 wū VS 鸟 niǎo

1) 乌 wū => สีดำ,อีกา,ชาอูหลง เช่น
1.1) สีดำ,ดำ

 • 乌黑 wūhēi ดำสนิท
 • 乌云 wūyún เมฆดำ

1.2) อีกา (นกตัวที่มีสีดำ)

 • 乌鸦 wūyā อีกา (แต่ถ้า 乌鸦嘴 Wūyā zuǐ จะหมายถึง ปากปีจอ, ปากหมา, ปากเสีย)

1.3) ชาอูหลง

 • 乌龙茶 wūlóngchá ชาอูหลง (แต่คนไทยชอบอ่านเพี้ยนเป็น”อู่หลง”!!!)

2) 鸟 niǎo => นก เช่น

 • 鸟儿 niǎor นก
 • 鸟类 niǎolèi สัตว์จำพวกนก
 • 鸟粪 niǎofèn ขี้นก
 • 鸟笼 niǎolóng กรงนก
 • 鸟巢 niǎocháo รังนก

***ศัพท์จีนที่มีความหมายเกี่ยวกับนกประเภทต่างๆมักจะมีอักษร”鸟” เป็นส่วนประกอบของคำค่ะ เช่น

 • 鸽子 Gēzi นกพิราบ
 • 鹳 Guàn นกกระสา
 • 鹰 Yīng นกอินทรี
 • 鹦鹉 Yīngwǔ นกแก้ว
 • 鸵鸟 Tuóniǎo นกกระจอกเทศ
 • 秃鹫 Tūjiù อีแร้ง
 • 鸳鸯 Yuānyāng นกเป็ดน้ำ

สอนวิธีจำง่ายๆค่ะ^^ สังเกตดีๆว่าอักษร 鸟 niǎo และ 乌 wū แตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่มีจุดสีดำเล็กๆ ซึ่งจุดสีดำเล็กๆนั้นจะใช้แทนดวงตาของนก ส่วนอักษร 乌 wū ไม่มีจุดสีดำเล็กๆ เพราะว่า อีกามันตัวสีดำ เราจึงมองไม่เห็นดวงตาของมันค่ะ อิอิ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

人 rén VS 入 rù

1) 人 rén => มนุษย์/คน เช่น

 • 人才 réncái บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ
 • 人道 réndào มนุษยธรรม
 • 人间 rénjiān โลกมนุษย์
 • 人口 rénkǒu ประชากร
 • 人类 rénlèi มนุษยชาติ
 • 人生 rénshēng ชีวิตคน
 • 人权 rénquán สิทธิมนุษยชน
 • 人群 rénqún กลุ่มคน ฝูงชน
 • 人山人海 rénshānrénhǎi คนล้นหลามอย่างมืดฟ้ามัวดิน
 • 女人 nǚrén (มนุษย์)ผู้หญิง
 • 男人 nánrén (มนุษย์) ผู้ชาย

2) 入 rù => เข้า/รายได้ เช่น
2.1) เข้า

 • 入场 rùchǎng เข้าไปในสถานที่(ประชุม/การแสดง)
 • 恨之入骨 hènzhīrùgǔ เกลียดเข้ากระดูกดำ
 • 入口 rùkǒu สินค้าขาเข้า
 • 入学 rùxué เข้าเรียน
 • 入院 rùyuàn เข้าโรงพยาบาล
 • 入狱 rùyù เข้าคุก
 • 入梦 rùmèng เข้าฝัน
 • 入室 rùshì เข้าไปในห้อง
 • 入乡随俗 rùxiāngsuísú เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
 • 进入 jìnrù เข้าไป

2.2) รายได้

 • 入不敷出 rùbùfūchū รายได้ไม่พอกับรายจ่าย
 • 收入 shōurù รายได้

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

http://xn--82c8aaa5a7ay8aa9bb1b5oke.com/%E4%BA%BA-%E5%85%A5/

Views: 491

Replies to This Discussion

ขอบคุณค่ะ

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2023   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service