เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

แจกหนังสือหนึ่งในร้อย ให้แก่แม่ๆ ที่สนใจคะ

เล่มนี้มีเนื้อหากล่าวถึงความสำคัญของความกตัญญูคะ ร้อยความดีความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่ง 
ถ้าแม่ๆ ท่านใดประสงค์จะรับหนังสือ ลงชื่อในกระทู้และส่งที่อยู่มาที่ inbox นะคะ 
 ขอยกคำอนุโมทนาของท่าน ว.วชิรเมธีมาให้อ่านกันนะคะ

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ความกตัญญูกตเวที หรือความรู้คุณและตอบแทนคุณที่ผู้อื่นทำให้แก่ตนนั้น เป็นคุณธรรม อันประเสริฐที่พระพุทธองค์ทรงสอนและทรงทำให้ดูเป็นแบบอย่างด้วยพระองค์เอง ดังเราจะพบว่า ในพุทธประวัติ พระองค์ทรงแสดงความกตัญญกตเวทีอันสูงยิ่งทั้งต่อพระพุทธบิดา พระพุทธมารดา (ทั้งสองพระองค์,พระนางสิริมหามายา พระนางมหาปชาบดี) หรือแม้แต่ต่อ พระนางยโสธรา หรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน เช่น พระฉันนะที่ทรงหาวิธีโปรดจนท่านได้เป็นพระอริยบุคคล ในภายหลังแต่พระองค์เสด็จปรินิพพานไปแล้ว ในส่วนพระสาวกนั้นก็ทรงยกย่องพระสารีบุตรในที่ประชุมสงฆ์ ว่าเป็นยอดแห่งสาวกผู้มีความกตัญญูกตเวที ที่พุทธศาสนิกชนควรเจริญรอยตาม ในส่วนหลักธรรมก็ทรงเน้นย้ำว่า บุคคลที่หาได้ยากในโลกนี้มีอยู่ ๒ ประเภท กล่าวคือ

๑.บุพการี (ผู้ที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลเรามาก่อน)
๒.กตัญญูกตเวที (ผู้ที่รู้คุณและตอบแทนคุณ) บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมสองประการนี้นับเป็นบุคคลที่หาได้ยาก นอกจากนั้นแล้ว ก็ยังทรงยกย่องมารดาบิดาซึ่งเป็นบุพการีชนของบุตรไว้ในฐานะอันสูง เช่น ทรงยกย่องว่า
มารดาบิดา เป็นพระพรหม
มารดาบิดา เป็นพระอรหันต์
มารดาบิดา เป็นบุรพาจารย์
มารดาบิดา เป็นมัคคุเทศก์

ในทางพระวินัยก็ไม่ทรงปรับอาบัติแก่พระภิกษุที่เคยแบ่งปันอาหารบิณฑบาตไปเลี้ยงดูมารดาบิดาด้วย ความกตัญญูรู้คุณ นี่คือบุรพจริยาที่พระบรมศาสดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยความกตัญญูกตเวทีของเรา ทรงวางแบบอย่าง ให้เราทั้งหลายผู้เป็นอนุชนได้เจริญรอยตาม
ในวัฒนธรรมความเชื่อของจีน ท่านก็สอนกันสืบมาว่าความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นคุณธรรม อันล้ำเลิศ ดังมีสุภาษิต อยู่บทหนึ่งว่า ?ร้อยความดี ความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่ง?หรืออีกบทหนึ่ง ซึ่งปรมาจารย์ขงจื้อ เคยกล่าวไว้ว่า ?นอกจากความเจ็บไข้ได้ป่วยอันเป็นเหตุสุดวิสัยแล้ว ไม่มีเหตุอันใดอีกที่บุตรควรทำให้ พ่อแม่น้ำตาตก?
ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมอันล้ำเลิศที่คนพึงมีต่อคน ต่อสรรพชีพสรรพสัตว์ ต่อสรรพสิ่ง ซึ่งตนได้เคยพึ่งพาอาศัย ในทางพุทธศาสนาเราถือกันว่า ความกตัญญูกตเวทีเป็นมาตรฐานในการวัดคุณค่า ของคนสอดคล้องกับพุทธสุภาษิตที่ว่า
?นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา? (ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของการเป็นคนดี)
ใครที่มีความกตัญญูกตเวทีก็เหมือนกับเป็นคน ที่ได้รับพรพิเศษ เขาจะเป็นบุคคลที่ผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดู มารดาบิดาให้ความรักแลเสน่หา สรรพสัตว์และเทวดาก็พลอยโมทนาสาธุการ ความกตัญญูมีอยู่ในคนใด คนนั้นไซร้นับเป็น ?มงคลมนุษย์? คือ มนุษย์ที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง คนเช่นนี้ ไม่ต้องมีวัตถุมงคลอยู่กับตัว ก็ไม่มีเหตุให้เขาต้องกลัวอะไร เพราะตัวเขา ผู้มีความกตัญญูกตเวทีนั่นเองเป็นสิ่งมิ่งมงคลอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว

โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

Views: 1830

Replies to This Discussion

ขอที่อยู่ด้วยคะ :)

p9898@hotmail.com

ลืมให้เมลคะ

รบกวนด้วยนะคะ

ชลันดา  ยาราช

 

ขอบคุณมากจ้ะ 

 

ห้องสมุดบ้านดินรับหนังสือ อะไรบ้างคะ เผื่อจะใส่เพิ่มไปให้คะ

เพื่อนๆ ที่ยังไม่ได้ส่งที่อยู่รบกวนส่งมาให้ด้วยนะคะ ได้ส่งไปให้แม่น้อง สาม สามแล้วคะ เสาร์ที่ผ่านมา :) รอบต่อไปส่งให้เสาร์หน้านะคะ

รบกวนขอด้วยนะคะ

แจ้งที่อยู่ทาง inbox คะ

นภาพร อิมสันเทีย

รายงานตัว 1เล่มค่ะ เด็ก ชายดารัณ วงศ์วัง 7 หมู่ 2 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150

รบกวนขอด้วยนะคะ
ปราณี พัชนี
บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์จำกัด
อาคารวรสมบัติชั้น 19
ห้วยขวาง กทม.
10310

รบกวนด้วยคนค่ะ    ดช. หฤษฏ์

                          20   ถนนธรรมคุณากร

                          ต. โกรกกราก    อ. เมืองสมุทรสาคร

                          จ. สมุทรสาคร  74000

ขอบคุณมากค่ะ

แม่ๆ รอหน่อยนะคะ ขอให้สถานการณ์น้ำท่วมสงบก่อนนะคะ แล้วจะส่งตามไปให้แน่นอนคะ
ได้รับหนังสือแล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2024   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service