เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

+ + + จบแล้วเทอม 1 K-1 Peach และผลประเมินเทอมนี้ + + +

::: MaMa n'JaY Diary @ September 28, 2010 :::

วันนี้เป็นอีกวันที่มะม๊าตื่นเต้น เพราะต้องไปรับสมุดพกเทอม 1 อนุบาล 1 ของน้องเจ ชนิดที่ว่าครูประจำชั้น 3 คน รุมมะม๊าคนเดียว ฟังผลประเมินพัฒนาการด้านต่าง ๆ รวมถึงผลการทดสอบหลากหลายความรู้ พร้อม ๆ กับดูรูปกิจกรรมต่าง ๆ ที่น้องเจและเพื่อน ๆ ได้ทำตลอดทั้งเทอม ทั้งทำอาหาร งานศิลปะ ระบายสี ตัดปะ ร้อยหลอด ทดลองวิทยาศาสตร์ เกมการศึกษา และทัศนศึกษาไปดูเต่าที่เกาะลอย และช็อปปิ้งผักที่ตลาดบ้านสวน (น้องเจเลือกซื้อมะเขือเทศให้มะม๊าด้วยล่ะ) ... คุณครูทั้งสามคน (ครูนุช Teacher Pearl และ ครูจ๋อม) ใจดีมากมาย (ลดอาการเกร็งของมะม๊าได้ในระดับนึง ... มะม๊าได้คุยกะ T.Pearl นอกรอบก่อนและได้รู้คร่าว ๆ เกี่ยวกับน้องเจบ้างแล้ว) ครั้งนี้มะม๊าได้รู้เพิ่มจากครูว่าทางโรงเรียนร่มไม้ได้เข้าร่วมโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์" ด้วย ทำให้การเรียนของเด็ก ๆ มีการทดลองวิทยาศาสตร์และเน้นให้เด็ก ๆ ลงมือทำมากยิ่งขึ้น ;)

พัฒนาการด้านร่างกาย

ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ "ดี" ในเรื่องของ
1) การบังคับตนเองในการวิ่งและหยุดโดยไม่ล้มและวิ่งผ่านสิ่งของโดยไม่ชน
2) ความแข็งแรงกล้ามเนื้อขา กระโดดขาเดียวได้ (2 - 3 ครั้ง)
3) โยน-รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสองข้างและลำตัวช่วย
4) ปั้นและคลึงเป็นเส้นยาว ก้อนกลม หรือแบน
5) ร้อยวัสดุที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว
6) ต่อบล็อคซ้อนกันได้ 8 ชั้น
ส่วน 7) รักษาความสะอาดของร่างกาย เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครูประเมินให้ "ปานกลาง" เนื่องจากว่าน้องเจเป็นเด็กที่ "เลือก" รับประทานอาหาร ถึงแม้ว่าจะทานได้เยอะก็จริง ทานผัก ทานอะไรได้ทุกอย่าง แต่ครูมองว่าน้องเจไม่รับประทานของหวานและผลไม้ที่ทางโรงเรียนจัดให้ และมีผลไม้ชนิดเดียวที่น้องเจยอมทานคือ "แอปเปิ้ล" เท่านั้น เพราะ "เลือก" ครูถึงประเมินให้เท่านี้ก่อนค่ะ

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม
มีหลายหัวข้อเหมือนกันที่ครูประเมิน "ดี" และมีหลายหัวข้อเหมือนกันที่ครูประเมิน "ปานกลาง" ... เดี๋ยวมาดูกันว่า ทำไมครูถึงประเมินอย่างงี้ค่ะ

ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ "ดี" ได้แก่
1) ร่าเริง สดชื่น แจ่มใส อารมณ์ดี
3) บอกความต้องการและแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้
6) รู้จักการช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่น
9) ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้
10) ทิ้งขยะได้ถูกที่ ปิดน้ำหลังจาการใช้ทันที มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติภายในโรงเรียนได้

ส่วนผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ "ปานกลาง" ได้แก่

2) มั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าแสดง คู่กับ 5) เป็นผู้นำ/ผู้ตามได้ ในข้อนี้ครูบอกว่าเวลาให้น้องเจออกมาเล่าเรื่องหน้าห้อง หรือตอบคำถาม น้องเจจะไม่ค่อยยอมออก บางครั้งจะมีอาการเขินอาย (แต่ดีขึ้นเยอะแล้ว) และน้องเจจะติดที่ว่าจะไม่เล่าอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัว ซึ่งครูบอกว่าน้องเจเป็นเด็กที่มีความเป็นตัวเองสูง และค่อนข้างมีเหตุผลเป็นของตัวเอง ไม่ค่อยทำอะไรเหมือนที่เด็ก ๆ รุ่นเดียวกันทำ ในระดับ อ.1 นี้ ครูได้ฝึกกล้าแสดงออกโดยการเล่าหรือตอบคำถาม พอน้องเจไม่ยอมเล่า จึงทำให้ครูต้องเประเมินข้อ 5 ในระดับปานกลางด้วย (แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ครูบอกว่าไม่ต้องเรียกเลย จะตอบเสียงดังมาก แต่เวลาประเมินก็ต้องประเมินแบบภาพรวมทั้งหมด)
4) ปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียนได้, 7) เข้าแถวอย่างมีระเบียบ เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ได้ และ 8) รอคอยตามลำดับก่อนหลังได้ ใน 3 หัวข้อนี้ครูบอกว่าน้องเจยังมีอาการซนอยู่ และเวลาอยู่รวมแก๊งก็จะยิ่งซน ทำให้ต้องมีการตักเตือนและกระตุ้นให้ปฏิบ้ติตามกฎกันอยู่ (พูดเหมือนครูต่างชาติที่มะม๊าเจอก่อนเข้าไปพบครูนุชเลย .. อิอิ!) ส่วนการรอคอยน้องเจจะไม่ค่อยยอมรอ จะชอบเร่งและทำก่อนอยู่เรื่อย ทั้งสามข้อนี้ครูเลยประเมินให้ "ปานกลาง" ค่ะ

พัฒนาการด้านสติปัญญา
ภาพรวมของด้านนี้จะอยู่ในเกณฑ์ "ดี" โดยส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
1) บอกลักษณะของสิ่งที่มองเห็นได้ 2 อย่าง
2) บอกเสียงที่ได้ยินได้ 2 เสียง
3) บอกรสที่ชิมได้ 2 รส (อันนี้มะม๊าบอกครูด้วยว่าน้องเจเก่งมาก ยอมชิมรสหวาน ปกติน้องเจไม่ชิมหรือกินอะไรที่หวานเลย)
4) บอกลักษณะของสิ่งที่ดมได้ 2 กลิ่น
5) บอกลักษณะของสิ่งที่สัมผัสได้ 2 อย่าง
6) บอก/แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ได้ 1 ประเภท
8) ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา
10) บอกชื่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ตัวได้
11) ซักถามสิ่งที่สนใจด้วยคำถามคำตอบง่าย ๆ ได้
12) พูดคำคล้องจอง ร้องเพลงสั้น ๆ และเคลื่อนไหวกับเพลงได้
14) ขีดเขียนตามความสนใจ
15) บอกความรู้สึกและความต้องการเป็นคำสั้น ๆ / ส่ายศีรษะ / โบกมือได้
16) จัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประเภทเดียวกันที่มีความแต่งต่างกันชัดเจนโดยอิสระได้
17) เรียงลำดับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 3 ลำดับ
18) นับเรียงลำดับ 1 - 10 ได้
19) รู้ค่าและบอกค่าของจำนวนมากกว่าน้อยกว่าได้
20) บอก/แสดงตำแหน่ง "ใน" "นอก" ได้
21) บอก/แสดงทิศทาง "ใกล้" "ไกล" ขึ้น ลง ออก ได้
22) ต่อภาพ ตัดต่อ 3 - 5 ชิ้นได้
23) บอกเวลากลางวัน กลางคืนได้
25) เรียงลำดับเหตุการณ์ได้ 3 ลำดับ
แต่ก็มีบางพัฒนาการที่ครูได้ประเมินอยู่ในระดับ "ปานกลาง" ด้วย คือ
7) เรื่องของการสร้างผลงานตามความคิดตนเองแบบง่าย ๆ อันนี้มะม๊าได้เห็นจากชิ้นงานที่น้องเจทำแล้วครูถาม น้องเจตอบว่า "ไม่รู้" ... (บังเอิญว่าที่ครูถามมันเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องเจ ก็เลยตอบว่าไม่รู้ ... ครูก็ประเมินจากสิ่งที่น้องเจตอบค่ะ)
9) ฟังคำสั่ง 2 - 3 ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติได้ ข้อนี้สืบเนื่องจากผลการประเมินระดับปานกลางด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ คือซนทำให้ครูต้อง "เตือน" และกระตุ้นให้หยุดเล่นและทำตามกติกาของห้องด้วยค่ะ
13) สนใจที่จะให้ผู้อื่นอ่านหนังสือให้ฟัง >>> เรื่องนี้มะม๊ารู้จากสมุดสื่อสารที่ครูเล่าแล้วว่า ถ้าเป็นนิทานไทย น้องเจจะไม่ค่อยสนใจ ชอบเดินไปเดินมา หลบใต้โต๊ะ แอบไปนั่งเล่นของเล่น แต่หากเป็นนิทานภาษาอังกฤษ จะขอมานั่งแถวหน้า ตั้งใจฟัง และตอบทุกคำถามที่ครูถามด้วยล่ะ
24) บอกฤดูกาลต่าง ๆ ได้อย่างง่าย ๆ ... ครูบอกว่าน้องเจยังสับสน ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ตอบไม่ค่อยถูก แต่เท่าที่มะม๊าเคยสอนและสอบถามน้องเจ น้องเจก็รู้เรื่องดีนี่นา ... มะม๊าก็เลยเล่าให้ครูฟังว่าน้องเจพอรู้นะคะ หรือเพราะว่าเมืองไทยจะมีแค่ฤดูร้อน ร้อนมาก ร้อนที่สุด น๊า .. ครูบอกว่าประมาณนั้นค่ะ เด็กอาจสับสน 555+ หลังจากที่คุยกะครูแล้วก็ถามน้องเจ ก็ได้คำถามว่าก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไร ก็เลยถามว่าใครสอน น้องเจบอกว่าก็ Simon (English Time) งัย ... สรุปว่าข้อนี้น้องเจเข้าใจเป็นภาษาอังกฤษน่ะ ก็อาจเป็นได้ที่ไม่สามารถบอกครูเป็นภาษาไทยได้ >>> ก็เหมือนกับ Bubbles ที่เมื่อเช้าน้องเจถามมะม๊าว่าเป็นภาษาไทยเค้าเรียกว่างัยนะ เรียกไม่เป็น มะม๊าก็เลยต้องสอนไป เพราะน้องเจจะไปเล่นกับอาม่า :)

สรุปความคิดเห็นของครูนุช ครูประจำชั้น (คนไทย)
ด้านร่างกาย - น้องเจสุภาพร่างกายแข็งแรง พัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กและใหญ่ดี ประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตาดี ไม่ค่อยชอบกิจกรรมที่ต้องออกแรง ค่อนข้างเลือกรับประทานอาหาร
ด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม - ร่าเริ่งแจ่มใส ชอบพูดเสียงดัง ชอบออกคำสั่งกับเพื่อนบางครั้ง ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นปานกลาง ยังไม่ค่อยมั่นใจในตนเอง ค่อนข้างยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางและยังไม่รู้จักการรอคอยเท่าที่ควร
ด้านสติปัญญา - ทักษะการสังเกตดี มีสมาธิในการทำงานปานกลาง สนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สนทนาโต้ตอบกับผู้อื่นได้ค่อนข้างดี มีเหตุผลเป็นของตนเอง

*ตรงความคิดเห็นของครู ครูนุชได้เพิ่มเติมว่า สำหรับเรื่องสมาธิในการทำงานปานกลางนั้น เฉพาะงานด้านศิลปะ ซึ่งน้องเจจะรอให้เพื่อนทำให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะลงมือทำ แต่หากเป็นการเรียนหรือทำแบบฝึกหัดอย่างอื่น น้องเจจะเสร็จคนแรกแล้วจะคอยดูเพื่อนว่าม่ีใครเสร็จตามหลังเป็นคนที่สอง :) ส่วนเรื่องพูดเสียงดังไม่ได้เป็นปัญหาอะไร คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของน้องเจที่เวลาสนุก ดีใจ จะเสียงดังและตบมือซึ่งครูแจ้งบ่อยอยู่แล้วในสมุดสื่อสาร

*มะม๊าได้แจ้งครูไปว่าสำหรับกิจกรรมที่ครูบอกว่าว่าน้องเจไม่ค่อยชอบกิจกรรมที่ออกแรง แต่เวลาอยู่ที่บ้านน้องเจจะชอบมากทั้งวิ่ง เล่นบาส แล้วก็เตะบอลด้วย (ซึ่งครูก็ประหลาดใจที่ตอนสอบประเมินน้องเจไม่ยอมทำ หรือต้องกระตุ้น ทำให้แสดงความคิดเห็นนี้มา) และยังมีหลายประเด็นที่ครูประเมินมาแตกต่างกับอุปนิสัยของน้องเจเวลาที่อยู่บ้าน ซึ่งมะม๊ายอมรับการประเมินของคุณครู แต่ก็ได้แจ้งสิ่งที่น้องเจทำได้และไม่ได้จริงให้ครูทราบด้วย เทอมสองนี้มะม๊าให้ครูเน้นเรื่องของการพูดหน้าห้อง กล้าแสดง แสดงความคิดเห็น รวมถึงพยายามเน้นให้น้องเจทานผลไม้เพิ่มขึ้น ส่วนอย่างอื่นมะม๊ามองว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเพราะเป็นเรื่องเล็กน้อย

*มะม๊าได้ถามความคิดเห็นครูถึงการพาน้องเจไปทดสอบ IQ (เหมือนกับที่น้องต้นข้าวเพื่อนของน้องเจจะไปทดสอบ และแม่น้องต้นข้าวก็ชวนอยู่ รวมถึงลูกค้าที่เคยเจอน้องเจก็แนะนำเยอะ แต่เรายังปฏิเสธที่จะทำตรงนี้) ครูมองว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจดี แต่ก่อนจะไปทดสอบขอให้คุณแม่บอกน้องเจก่อนว่าวันนี้เราจะพาลูกไปทำอะไรยังงัย ... มะม๊าได้ถามถึงพัฒนาการน้องเจในสายตาครูว่า แล้วครูมองว่าน้องเจน่าจะพัฒนาการสมวัยหรือมีอะไรพิเศษที่โดดเด่นมั๊ย .... ครูบอกมะม๊าว่าน้องเจเป็นเด็กที่ตัวสูงกว่าเพื่อน สูงที่สุดในห้อง แต่เรียนรู้อะไรได้เร็วกว่าเพื่อน จำจดได้ดี แยกแยะอะไรได้ชัดเจน และเก่งภาษาอังกฤษมาก แต่ครูมองว่าพัฒนาการน้องเจสมวัยไม่ได้พิเศษเกินกว่าวัย มะม๊าคิดเหมือนครูเลย (ปะป๊ากะอาม่าก็บอกอย่างที่ครูพูดนั่นแหละ) ... ดังนั้นมะม๊าสรุปได้แล้วว่าเราคงไม่พาลูกไปทดสอบอะไรทั้งนั้นเหมือนที่เราเคยคิดกันมาก่อนหน้านี้แล้ว และเน้นสังเกตพัฒนาการ พฤติกรรม และส่งเสริมในสิ่งที่ลูกต้องการน่าจะดีที่สุด ;)

มะม๊าเข้าใจเสมอว่าน้องเจเนี่ยเป็นเด็กพิเศษในสายตามะม๊าและทุกคนในครอบครัว แต่คงไม่ใช่เด็กพิเศษที่ต้องแยกไปเรียนกะเด็กที่เค้าอัจฉริยะขนาดนั้น มะม๊าเคยอ่านหนังสือเล่มนึง ไม่บอกชื่อแล้วกัน แต่มะม๊าเก็บหนังสือเล่มนี้ไว้อยู่ ถ้าน้องเจอยากอ่านตอนโต ก็ได้เลยยย 5555+ มะม๊าว่าเด็กคนนั้นเค้าอัจฉริยะและเก่งมาก หาเงินได้ตั้งแต่เด็ก เก่งทั้งดนตรี ศิลปะ ภาษา กีฬา ทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยทีเดียว (เวลาสัมภาษณ์ทีวีทำไมดูเหมือนไม่เป็นธรรมชาติ ไม่เห็นเป็นตัวของตัวเอง จะมีพ่อคอยแย่งพูดหรือตอบให้ในบางเรื่องด้วยน๊อ!!!! (แต่ภูมิหลังครอบครัวน้องเค้าดีมาก ๆ เพราะพ่อแม่มีลูกตอนอายุเยอะแล้ว หลักฐานมั่นคงแล้ว มีฐานะมาก มีความรู้และเคยทำงานตำแหน่งหน้าที่สูง ๆ รู้จักคนเยอะมาก ตอนมีลูก พ่อแม่ไม่ได้ทำงานแล้วเลี้ยงลูกอย่างเดียว ส่งเสริมนู่นนี่นั่นตั้งแต่เด็ก ทำเป็นทุกอย่างเลยยยย --- แอบอิจฉาที่เดียวก็ตรงเนี้ยยยย คือความพร้อมที่จะมีเวลาและความรู้ให้กับลูก 555+)

ผิดกะเราอย่างแรง 555+ มะม๊ากะปะป๊ายังต้องทำงาน ทุกอย่างของมะม๊าที่ทำอยู่ในระดับกลาง ๆ ส่งเสริมน้องเจตามวัยที่ควรจะเป็น... (แต่ก็มีแหกกฎอยู่บ้าง บางพัฒนาการของน้องเจก็เกินกว่าวัยไปพอสมควร เกินกว่าที่ระดับ อ.1 เค้าเรียนกัน แต่มะม๊าว่าน้องเจสนุกร่าเริงอย่างงี้น่ะดีแล้ว ก็ไม่เห็นร้องเลยว่าไม่อยากไปโรงเรียน เห็นร้องแต่จะไปโรงเรียน ไปเรียน ไปเล่น ไปเจอเพื่อน 555+ เอาน่า ... เป็นอัจฉริยะตัวน้อยของมะม๊าก็พอ ไม่ต้องขนาดอัจฉริยะขั้นเทพหรอก ... เดี๋ยวเครียด 555+

อ้าว ๆ ๆ นอกเรื่องไปเยอะแล้ววว เข้าเรื่องต่อ ๆ ๆ ๆ .... 555+

นอกจากนี้ก็ยังมีการประเมินการเรียนภาษาอังกฤษกับ Teacher Pearl ครูต่างชาติด้วย ... ครูบอกมะม๊าน้องเจเป็นเด็กเรียนรู้เร็ว สนุกกับการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษมาก มาดูกันว่า Teacher Pearl ประเมินผลการเรียนน้องเจยังงัยบ้าง ... มะม๊าว่าเป็นผลการเรียนที่มะม๊าชื่นใจมากนะครับ!Views: 16880

Comment

You need to be a member of หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ to add comments!

Join หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2023   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service