เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

แนะนำหนังสือโหลดฟรีสำหรับพ่อแม่ค่ะ

คลิกที่ชื่อหนังสือ แล้วโหลดได้เลยค่ะ

เป็นสื่อสิ่งพิมพ์จาก สกศ.ค่ะ

  ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง "การจัดการศึกษาโดยครอบครัว" (Home School)
  
                รายงานการวิจัยเรื่อง "การจัดการศึกษาโดยครอบครัว" (Home School) เป็นการศึกษาแนวทางการจัดโรงเรียนในบ้าน อันเป็นจุดเริ่มต้นในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ "โรงเรียนในบ้าน" ที่ได้จากประสบการณ์ของนานาประเทศ 


  ชื่อหนังสือ : รู้ได้อย่างไรว่าเด็กพัฒนาการเรียนรู้
  
                เป็นเอกสารที่อาจารย์ชาตรี ศรีสำราญ ครูต้นแบบ ปี 2541 เขียนจากประสบการณ์การสอนอันยาวนาน อิงกับทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนการสอน นับเป็นเอกสารที่มีประโยชน์ เหมาะสมกับยุคสมัยของการปฏิรูปการศึกษาที่ครูทุกคนควรอ่าน 


  ชื่อหนังสือ : รูปแบบการให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง การเลี้ยงดูเด็ก อายุต่ำกว่า ...
  
                เอกสารฉบับนี้ นำเสนอการพัฒนารูปแบบการให้ความรุ้แก่พ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ผ่าน โรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย และการพัฒนารูปแบบการให้ความรู้แก่พ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็ก ด้อยโอกาส อายุต่ำกว่า 3 ปี ผ่านชุมชน 


  ชื่อหนังสือ : สิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้ สร้างสมองเด็กให้ฉลาดได้อย่างไร (ฉบับพ่อแม่)
  
                สิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้ สร้างสมองเด็กให้ฉลาดได้อย่างไร (ฉบับพ่อแม่) เป็นสรุปสาระสำคัญด้านการพัฒนาสมองและแนวทางสำหรับพ่อแม่ ในการส่งเสริมศักยภาพสมองและการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้พ่อแม่มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีเลี้ยงดูลูก วิธีสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาสมองลูก และการหล่อหลอมให้ลูกเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ที่จะสามารถช่วยกันสร้างสรรค์ชาติบ้านเมือง ให้เจริญมั่นคงไพบูลย์ทัดเทียมนานาอารยประเทศได้ต่อไป 

Constructionism in Thailand

  ชื่อหนังสือ : สื่อการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
  
                เอกสาร สื่อการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ เป็นเอกสารที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติสนับสนุนให้ รศ. ดร. สำอาง หิรัญบูรณะ ร่วมกับคณาจารย์จากหลายสถาบันดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มี ความสามารถพิเศษระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนไผทอุดมศึกษาขึ้น ในวิชาต่าง ๆ 7 วิชาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ดนตรี ทัศนศิลป์ ทักษะความคิดระดับสูง แนะแนวและ จิตวิทยา 
  ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เรื่อง พิพิธภัณฑ์ : ขุมพลังแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา...
  
                รายงานการวิจัย เรื่อง พิพิธภัณฑ์ : ขุมพลังแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาประเทศอังกฤษ เอกสารเล่มนี้กล่าวถึงการดำเนินงานเรื่องการกำหนดองค์กรรับผิดชอบการให้การสนับสนุน ของแต่ละหน่วยงาน การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กิจกรรมและรูปแบบการจัดแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งกรณีศึกษา จำนวน 11 กรณี เพื่อเป็นตัวอย่างในการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างพิพิธภัณฑ์ กับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการจัดรูปแบบ "แหล่งเรียนรู้" ในประเทศให้ได้รับการพัฒนาอย่างเนื่องต่อไป 


  ชื่อหนังสือ : วิถีการเรียนรู้ : คุณลักษณะที่คาดหวังในช่วงวัย
  
                เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสังเคราะห์คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์และกระบวนการสร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 20 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย 

ยินดีที่ได้แบ่งปันค่ะ^_^

ยูทูเบบี้

Views: 2164

Comment

You need to be a member of หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ to add comments!

Join หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

Comment by แม่น้องพิตต้า on October 30, 2012 at 3:40pm

ขอบคุณมากค่ะ

 

Comment by นาย ชนาธิป โภคินอัศวเดช on September 3, 2012 at 1:35pm

ขอขอบคุณมากๆๆนะครับ....ในการที่มีหนังสือ สื่อ เอกสารดีๆๆๆ

Comment by สัณหวัช อินนา on July 26, 2012 at 1:09pm

ขอบคุณเจ้า..

Comment by PIYADA KAEWAREE on May 7, 2012 at 10:32pm

ขอบคุณค่ะที่มีสิ่งดี ดี มาแบ่งปัน

Comment by nuntaka chantorn on March 29, 2012 at 8:03am
ขอบคุณมากค่ะ
Comment by โอ๋...จัง on March 28, 2012 at 12:52am

ขอบคุณนะคะ

 

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2023   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service