ลฎาภา ภัทราวสิฐกุล

Female

เมือง,นครปฐม

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
อยากให้ลูกพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
หนังสือ
สถานะผู้ปกครอง
แม่
ชื่อเล่นลูก
เนวี่
อายุลูก
1.10
ลูกชายหรือลูกสาว
หญิง

Comment Wall:

Load Previous Comments