เนตรนภา จันทขันธ์

Female

อำเภอหล่มสัก จังหวดัเพชรบูรณ์

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
อยากให้ลูกพูดภาษาอังกฤษได้เป็นธรรมชาติ
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
หนังสือเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้
สถานะผู้ปกครอง
แม่
ชื่อเล่นลูก
เป๋า
อายุลูก
1ขวบ6เดือน
ลูกชายหรือลูกสาว
ชาย

Comment Wall: