กาหนาฉ่าย

Female

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
อยากเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้ลูก เพราะภาษาถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการติดต่อผู้คนและเข้าถึงความรู้ต่างๆ
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
หนังสือเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้
สถานะผู้ปกครอง
แม่
ชื่อเล่นลูก
กาหนาฉ่าย
อายุลูก
2.3 ปี
ลูกชายหรือลูกสาว
ชาย

Comment Wall:

Load Previous Comments