Just Mom

ห้องที่รวมสากเบือยันเรือรบเกี่ยวกับแม่ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวของแม่ๆ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า ตกแต่งบ้าน ปรับปรุงบุคลิก พูดไปแล้วก็คือห้องจิปาถะของเรานั่นเอง--ต้นเรื่่องห้องนี้--Mommy Dearest