เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

โครงการหนังสือภาษาไทยเล่มแรก Bookstart ประจำปี 2553

 

 

แวะมาแนะนำหนังสือภาษาไทยเล่มแรก Bookstart ที่ผู้ปกครองไม่ควรพลาดจ้ะ   

 

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ร่วมกับ  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก  ได้จัดโครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart  ประจำปี 2553  ซึ่งคณะกรรมการได้คัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็ก 6 เดือน- 6  ปี  ดังนี้นะจ้ะ 

 

 

1.  ชุดก้าวแรกเรียนรู้ 1 ชุดมี 4 เล่ม แถมกระเป๋า

ราคาชุดละ 640 บาท  ลดเหลือ 545 บาท

 หนังสือภาพสีสันสดใสสำหรับลูกรักในช่วงแรกเกิด - 3 ปี เปรียบเทียบพัฒนาการในด้านต่าง ๆ โดยใช้สัตว์น่ารักเชื่อมโยงความคิด เพลิดเพลินไปกับภาพประกอบแสนสวย 1 ชุด มี 4  เล่ม ได้แก่ ฉันก็มี เรียนรู้เรื่องอวัยวะของร่างกาย, ฉันก็ทำได้  เรียนรู้พัฒนาการทางร่างกาย, ฉันก็เหมือนกัน เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้สึก และ ฉันก็ชอบนะ เรียนรู้เกี่ยวกับกิริยาท่าทาง พร้อมจดจำคำศัพท์แสนสนุก

 

เน้นพัฒนาด้านการรับรู้ การจำ การเคลื่อนไหว การทรงตัว และทักษะทางภาษา
ประเภท: หนังสือภาพสำหรับเด็ก

ฉันก็มีนะ

Cover
เรื่อง: กองบรรณาธิการ
ภาพ: พัดชา ดิษยนันทน์
ประเภท: หนังสือภาพสำหรับเด็ก
ขนาด: 15.24 x15.24 นิ้ว
จำนวน: 12 หน้า


หนังสือภาพสำหรับเด็กแรกเกิด - 3 ปี สอนคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะที่เด่นชัดของร่างกายคนเรา ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก และก้น โดยเปรียบเทียบกับอวัยวะของสัตว์ต่างๆ พร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงาม

 

 

ฉันก็ทำได้

Cover
เรื่อง: กองบรรณาธิการ
ภาพ: พัดชา ดิษยนันทน์
ประเภท: หนังสือภาพสำหรับเด็ก
ขนาด: 15.24 x15.24 นิ้ว
จำนวน: 12 หน้า

หนังสือภาพสำหรับเด็กแรกเกิด - 3 ปี สอนคำศัพท์เกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกายของเด็กตามลำดับขั้น ได้แก่ นั่ง คลาน ยืน เดิน และวิ่ง โดยเปรียบเทียบกับท่าทางของสัตว์ต่างๆ พร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงาม

 

ฉันก็เหมือนกัน

Cover
เรื่อง: กองบรรณาธิการ
ภาพ: พัดชา ดิษยนันทน์
ประเภท: หนังสือภาพสำหรับเด็ก
ขนาด: 15.24 x15.24 นิ้ว
จำนวน: 12 หน้า

หนังสือภาพสำหรับเด็กแรกเกิด - 3 ปี สอนคำศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกพื้นฐาน ได้แก่ ดีใจ อาย ตกใจกลัว หงุดหงิด และง่วงนอน โดยเปรียบเทียบกับการแสดงออกของสัตว์ต่างๆ พร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงาม

 

 

ฉันก็ชอบนะ

Cover
เรื่อง: กองบรรณาธิการ
ภาพ: พัดชา ดิษยนันทน์
ประเภท: หนังสือภาพสำหรับเด็ก
ขนาด: 15.24 x15.24 นิ้ว
จำนวน: 12 หน้า
 

หนังสือภาพสำหรับเด็กแรกเกิด - 3 ปี สอนคำศัพท์เกี่ยวกับกิริยาท่าทาง ได้แก่ กิน ดูด ร้องเพลง เล่นน้ำ และปีนป่าย โดยเปรียบเทียบกับท่าทางของสัตว์ต่างๆ พร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงาม

 


 

2.  ชุดคุณแม่สองขาชวนเล่นกับลูก ชุดที่ 1 เล่นสนุกดุ๊กดิ๊ก พร้อมกระเป๋าและซีดี 1 ชุดมี 3 เล่ม ราคา 180 บาท ลดเหลือ 155 บาท    

ชุดคุณแม่สองขา ชวนเล่นกับลูก ชุดที่ 1 เล่นสนุกดุ๊กดิ๊ก มี 3 เล่ม ได้แก่ ดุ๊กดิ๊ก, อุ๊ย! อึ๊! โอ้โฮ! และ อ้ำอ้ำ หม่ำหม่ำ ส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา พร้อมปลูกฝังสุขลักษณะนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารและการขับถ่าย   ประเภท: หนังสือสัมผัสคำกลอน

 

อุ๊ย! อึ๊! โอ้โฮ!

Cover
เรื่อง: สองขา
ภาพ: หัวหยิก
ประเภท: หนังสือภาพคำกลอน
ขนาด: 20.3 x 20.3 นิ้ว
จำนวน: 12 หน้า 
นิทานภาพคำกลอนน่ารักสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 3  ปี  ฝึกสุขนิสัยใน
การขับถ่ายที่ถูกต้อง เช่น การนั่งกระโถน การเบ่ง ด้วยประโยค
คล้องจองพ้องเสียงอย่างสนุกสนาน และส่งเสริมทักษะทางภาษา 

นิทานภาพคำกลอนน่ารักสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 3  ปี  ฝึกสุขนิสัยในการขับถ่ายที่ถูกต้อง เช่น การนั่งกระโถน การเบ่ง ด้วยประโยคคล้องจองพ้องเสียงอย่างสนุกสนาน และส่งเสริมทักษะทางภาษา

 

 

อ้ำอ้ำ หม่ำหม่ำ

Cover
เรื่อง: สองขา
ภาพ: หัวหยิก
ประเภท: หนังสือภาพคำกลอน
ขนาด: 20.3 x 20.3 นิ้ว
จำนวน: 12 หน้า

 

นิทานภาพคำกลอนน่ารักสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 3  ปี สนุกกับการกิน
อาหารและเรียนรู้เกี่ยวกับยานพาหนะต่าง ๆ ที่ถูกใจคุณหนู ส่งเสริม
จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางภาษาอย่างสมบูรณ์  

นิทานภาพคำกลอนน่ารักสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 3  ปี สนุกกับการกินอาหารและเรียนรู้เกี่ยวกับยานพาหนะต่าง ๆ ที่ถูกใจคุณหนู ส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางภาษาอย่างสมบูรณ์ 

 

 

 

ดุ๊กดิ๊ก

Cover
เรื่อง: สองขา
ภาพ: หัวหยิก
ขนาด: 20.3 x 20.3 นิ้ว
จำนวน: 12 หน้า
นิทานภาพคำกลอนน่ารักสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 3  ปี เรียนรู้การ
คลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายอย่างง่ายๆ  เช่น กระดิกนิ้ว หลิ่ว
ตา เขย่งเท้า ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย การเคลื่อนไหว  การทรงตัว
และทักษะทางภาษาอย่างสนุกสนาน  

นิทานภาพคำกลอนน่ารักสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 3  ปี เรียนรู้การคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายอย่างง่ายๆ  เช่น กระดิกนิ้ว  หลิ่วตา เขย่งเท้า ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย การเคลื่อนไหว   การทรงตัวและทักษะทางภาษาอย่างสนุกสนาน

 

 

 

 

3. หนังสือชุดสร้างกำลังใจ ส่งเสริมจิตอาสา ความรัก ความเมตตา และเข้าใจตัวเองและผู้อื่น  ชุดนี้ีประกอบด้วยหนังสือ 6 เล่ม   ราคาชุดละ 460 บาท ลดเหลือ 395 บาท   

 

 

3.1 ชมหนูหน่อยนะ


เรื่อง: พวงทิพย์ ศิลาสานต์
ภาพ: ทิพย์มาศย์ ศรีศิลปนันทน์
ประเภท: นิทานภาพ
ขนาด: 20.3 x 20.3 นิ้ว
จำนวน: 24 หน้า

ป๋องแป้งเสียใจที่ทำข้าวของเสียหายและถูกดุ แต่สุดท้ายป๋องแป้งก็ได้รับ
คำชมจากแม่จนได้ นิทานภาพแสนน่ารัก ปลูกฝังความคิดจิตอาสา และช่วยสานสัมพันธ์อบอุ่นระหว่างครอบครัว 

ป๋องแป้งเสียใจที่ทำข้าวของเสียหายและถูกดุ แต่สุดท้ายป๋องแป้งก็ได้รับคำชมจากแม่จนได้ นิทานภาพแสนน่ารัก ปลูกฝังความคิดจิตอาสา และช่วยสานสัมพันธ์อบอุ่นระหว่างครอบครัว 

3.2 ไหมพรมนุ่มนิ่มของแม่

Cover
เรื่อง: พวงทิพย์ ศิลาสานต์
ภาพ: ศุภนิตา จันทรสวัสดิ์
ประเภท: นิทานภาพ
ขนาด: 20.3 x 20.3 นิ้ว
จำนวน: 24 หน้า
 

เรียนรู้เรื่องสีจากไหมพรมนุ่มนิ่ม พร้อมจินตนาการไปกับการถักทอให้แก่สิ่งต่างๆ รอบตัว ฝึกทักษะด้านอารมณ์และจิตใจในเด็กที่ต้องห่างไกลพ่อแม่

 

 

 

3.3 หนูน้อยนอนไม่หลับ
Cover
พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

เรื่อง: ไพเราะ มากเจริญ
ภาพ: อริญชย์ ลิ้มพานิช
ประเภท: นิทานภาพคำกลอน
ขนาด: 20.3 x 20.3 นิ้ว
จำนวน: 24 หน้า

ถึงเวลาเข้านอนแล้ว แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรหนูน้อยก็ยังไม่ง่วงเสียที คุณแม่จึงสอนวิธีนอนหลับให้สบาย ด้วยการแผ่เมตตา คิดถึงสิ่งที่ดีงาม  ทำให้หนูน้อยนอนหลับได้อย่างมีความสุข   หนังสือภาพคำกลอนแสนน่ารักที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กรู้จักการแผ่เมตตา  ส่งความปรารถนาดีให้ผู้อื่น ช่วยให้หลับง่าย สบายใจทุกครั้งเมื่อได้อ่าน

 

 

 

 

3.4  พริกแสนหวาน

Cover
เรื่อง: สองขา
ภาพ: ปาริชาต ปิยะขันธ์
ประเภท: หนังสือภาพสำหรับเด็ก
ขนาด: 20.3 x 20.3 นิ้ว
จำนวน: 24 หน้า
 
ขณะที่เพื่อนสัตว์ต่าง ๆ พากันเตือนหมาน้อยปุยปุย ไม่ให้กินพริกเม็ดใหญ่
ที่เผ็ดแสนเผ็ด แต่ด้วยความตกใจที่ถูกกระรอกวิ่งเข้ามาชน  ปุยปุยจึงเผลอ
งับพริกเข้าไปและพบว่าพริกเม็ดนั้นหวานมันอร่อยไม่เผ็ดอย่างที่คิด เพื่อน
สัตว์ทุกตัวจึงกล้าลองกินและก็พบว่าพริกเม็ดนั้นเป็นพริกขนมลูกชุบนั่นเอง
นิทานภาพสีสันสดใส ส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิด อารมณ์ จิตใจ และ
สอนให้รู้จักเปิดใจกว้าง เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  

ขณะที่เพื่อนสัตว์ต่าง ๆ พากันเตือนหมาน้อยปุยปุย ไม่ให้กินพริกเม็ดใหญ่ที่เผ็ดแสนเผ็ด แต่ด้วยความตกใจที่ถูกกระรอกวิ่งเข้ามาชน ปุยปุยจึงเผลองับพริกเข้าไปและพบว่าพริกเม็ดนั้นหวานมันอร่อยไม่เผ็ดอย่างที่คิด     เพื่อนสัตว์ทุกตัวจึงกล้าลองกินและก็พบว่าพริกเม็ดนั้นเป็นพริกขนมลูกชุบนั่นเอง

นิทานภาพสีสันสดใส ส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิด อารมณ์ จิตใจ  และสอนให้รู้จักเปิดใจกว้าง เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

 

 

 

3.5 บ้านซ่อนหาของแม่มดปุ๊กลุก

Cover
เรื่อง: รศ.พูนสุข บุณย์สวัสดิ์, ศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์
ภาพ: ศราวุธ เนียมประยูร
ประเภท: นิทานภาพ
ขนาด: 20.3 x 20.3 นิ้ว
จำนวน: 24 หน้า

นิทานฝึกสังเกต ปลูกฝังคุณธรรมการแบ่งปัน ไม่หยิบของผู้อื่นโดยไม่ได้
รับอนุญาต 

ลูกสัตว์ต่างๆ เล่นกันเพลินจนลืมของเล่นไว้ในป่า แม่มดปุ๊กลุกมาพบเข้าจึงเก็บไปไว้ที่บ้านซ่อนหาซึ่งสิ่งของต่างๆ ภายในบ้านจะถูกเวทมนตร์แอบซ่อนไว้ เป็นเหตุให้ลูกสัตว์และแม่มดปุ๊กลุกต้องช่วยกันค้นหาทีละห้อง   สุดท้ายลูกสัตว์ทุกตัวก็ได้ของเล่นตัวเองกลับคืนมา 

นิทานฝึกสังเกต  ปลูกฝังคุณธรรมการแบ่งปัน ไม่หยิบของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

 


3.6 มือใหม่หัดถีบ

Cover
เรื่อง: สองขา
ภาพ: หัวหยิก
ประเภท: นิทานภาพคำกลอน
ขนาด: 20.3 x 20.3 นิ้ว
จำนวน: 24 หน้า

หนูน้อยหัดถีบรถคันใหม่ที่คุณพ่อซื้อให้อย่างสนุก สนาน แม้จะล้มได้แผลตามตัวบ้าง แต่หนูน้อยก็ไม่ท้อ พยายามถีบต่อจนกลับมาถึงบ้านได้สำเร็จ นิทานภาพคำกลอนแสนสนุก
ปลูกฝังความมุ่งมั่นทำสิ่งที่ยากลำบากให้สำเร็จ   สร้างความภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเอง

 

 

 

4.  Bookstart ชุด พ่อแม่ลูก 1 ชุดมี 3 เล่ม  ราคา 225 บาท ลดเหลือ 195 บาท


 


เรื่อง: ปกาศิต สุดใจ
ภาพ: ฉัตรสุดา ประเสริฐสุข
ประเภท: หนังสือภาพคำกลอน
ขนาด: 8 x 8 นิ้ว
จำนวน: 24 หน้า

เรื่องราวสุดประทับใจระหว่างพ่อ แม่ ลูก ที่บอกเล่าถึงความผูกพันที่มีต่อกัน ถ่ายทอดเป็นคำกลอนไพเราะ Bookstart หนังสือเล่มแรกของลูก คือหนังสือที่อ่านให้ลูกฟังตั้งแต่แรกเกิด
ช่วยสร้างความอบอุ่น มั่นใจ
ทำให้เด็กเกิดสุขทุกครั้งที่ได้ฟังพ่อแม่อ่านหนังสือ 
ส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม และปัญญาของลูกน้อย

 

 

 

 

5.  Bookstart ชุด สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ 1 ชุด มี 3 เล่ม แถมกระเป๋าจ้ะ   ราคา 135 บาท ลดเหลือ 115 บาท

เรื่อง: สิริลักษณ์ รัตนสุวัจน์
ภาพ: ปิยะมา อ่อนเจริญ
ประเภท: นิทานภาพคำกลอน
ขนาด: 5.5 x 5.5 นิ้ว
จำนวน: 20 หน้า

นิสัยรักการอ่านปลูกฝังได้ตั้งแต่แรกเกิดด้วย Bookstart
หนังสือเล่มแรกของเด็ก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
ให้เด็กรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟัง
เริ่มต้นนำหนังสือสู่เด็กด้วยการสร้างความคุ้นเคยกับคำว่า สวัสดี ขอบคุณ
ขอโทษ ถ้อยคำสั้นๆ ที่เปี่ยมความหมายทุกครั้งที่ได้ฟัง


 

 

 

6.  ชุดบทเพลงพัฒนา EQ (0-3 ปี)  ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม พร้อมซีดีเพลง 3 แผ่น   ราคา 297 บาท ลดเหลือ 255 บาท


โอละเห่ เพลงกล่อมลูกน้อย นอนหลับฝันดี

Cover
Best Seller

เรื่อง: พวงทิพย์ ศิลาสานต์
ภาพ: อริญชย์ ลิ้มพานิช
ประเภท: หนังสือภาพสำหรับเด็ก
ขนาด: 20.3 x 20.3 นิ้ว
จำนวน: 24 หน้า

หนังสือที่คัดสรรบทเพลงกล่อมเด็กซึ่งมีมาแต่โบราณ ที่ยังคงความไพเราะจับใจ ใช้กล่อมเด็กให้นอนหลับฝันดี  ส่งเสริมสถาบันครอบครัว เกิดสายสัมพันธ์อันอบอุ่น
และให้เด็กรุ่นใหม่ได้ซึมซับความงดงามของท่วงทำนองอันไพเราะที่จัดทำขึ้น
ใหม่ในซีดีท้ายเล่ม เหมาะกับเด็กในยุคปัจจุบัน
เพื่อเป็นการอนุรักษ์บทเพลงทรงคุณค่าของไทยไว้สืบไป

 

 

แต่ช้าแต่ เพลงปลอบลูกน้อย ให้อารมณ์ดี

Cover
Best Seller
เรื่อง: พวงทิพย์ ศิลาสานต์
ภาพ: อริญชย์ ลิ้มพานิช
ประเภท: หนังสือภาพสำหรับเด็ก
ขนาด: 20.3 x 20.3 นิ้ว
จำนวน: 24 หน้า

หนังสือที่คัดสรรบทเพลงปลอบเด็กซึ่งมีมาแต่โบราณ  เนื้อหาน่ารัก  ตลกขบขันถูกใจเด็กน้อย ใช้ปลอบเด็กให้อารมณ์ดี  ส่งเสริมสถาบันครอบครัว เกิดสายสัมพันธ์อันอบอุ่น
และให้เด็กรุ่นใหม่ได้ซึมซับความงดงามของท่วงทำนองอันไพเราะที่จัดทำขึ้น
ใหม่ในซีดีท้ายเล่ม เหมาะกับเด็กในยุคปัจจุบัน
เพื่อเป็นการอนุรักษ์บทเพลงทรงคุณค่าของไทยไว้สืบไป

 


ชุดแม่ลูกร้องเล่น เล่ม 1

Cover
Best Seller
เรื่อง: เฉลิม อัคคะพู
ภาพ: เฉลิม อัคคะพู
ประเภท: หนังสือภาพสำหรับเด็ก
ขนาด: 20.3 x 20.3 นิ้ว
จำนวน: 24 หน้า

สร้างสายใยระหว่างแม่และลูกน้อยด้วยการอ่าน และร้องเพลงประกอบท่าทางร่วมกัน ช่วยพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก การเคลื่อนไหวร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ
เพื่อเตรียมพร้อมเรียนรู้และรับสิ่งใหม่ๆ รอบตัว

 

 


 

กระทู้ที่เกี่ยวข้องกันจ้ะ  


หนังสือ "ภาษาไทย" / หุ่นมือหรรษา เสริมจินตนาการ

https://go2pasa.ning.com/group/shopping/forum/topics/2456660:Topic:...

 

 

นิทานไทย (ใครว่าไม่สำคัญ) กับ การฝึกภาษาแม่ ละเลยไม่ได้นะจ้ะ !!! (ราคาพิเศษ)

 https://go2pasa.ning.com/group/shopping/forum/topics/2456660:Topic:...

 

 

 

รวมชุดนิทานแสนสนุก อีเล้งโค้งเค้ง และอื่นๆ  ของ อ.ชีวัน และ อ.ปรีดา จ้ะ

https://go2pasa.ning.com/group/shopping/forum/topics/2456660:Topic:...

 

 

 

 

ราคาค่าจัดส่ง 30 บาท 

ปล.  รายได้บางส่วนจากออเดอร์ของลูกค้าทุกท่าน พี่ธีจะนำไปบริจาคให้กะมูลนิธิเด็ก ในโครงการ "รถเข็นนิทาน
ปันรักสำหรับผู้ป่วยเด็ก"   เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆ ที่พวกเรามีให้กะเด็กๆ
คนอื่น  ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะจ้ะ

 

 

ปล.  ขอขอบคุณ "ผู้ใหญ่บ้าน บิ๊ก"  ที่เปิดพื้นฐานตรงนี้ให้กับพวกแม่ๆ อย่างเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากันฉันท์พี่ฉันท์น้อง 
และเกิดมิตรภาพดีๆ ขึ้นกับพวกเรา ขอบคุณจากใจจริงค่ะ

 

 

 

แวะเลือกชมกันได้จ้ะ สอบถามเพิ่มเิติมได้ที่ 081 697 2672

หรือ teeraporn_lin@hotmail.com
chinesekiddybook@gmail.com

หน้าร้าน http://www.chinesekiddybook.pantown.com

 


 

บัญชีสำหรับโอนเงินจ้ะ
ธีรพร อรุณกาญจนโรจน์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางมด
เลขที่ 046-2-54250-9 (ออมทรัพย์)Views: 1759

Replies to This Discussion

หนังสือดีๆ น่ารักมากค่ะ

ขอชุด 2,4,5 ค่ะ เป็นเท่าไหร่ รบกวนแจ้งด้วยนะค่ะ

พี่ธีสรุปยอดให้แล้วนะค่ะ

 

พี่ธี เห็นชื่อโครงการรีบกดคลิ๊กเข้ามาดู ของฟา ลูกเป็นสมาชิกตั้งแต่ลูกสาวคนแรกเลยคะ เป็นโครงการที่ดีมาก โครงการนี้เปิดตัวที่ภาคกลางก่อน แล้วลงมาเปิดที่ภาคใต้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นที่ยะลาจังหวัดแรกเลยคะ หนังสือน่าสนใจมาก โดยเฉพาะของคุณตุ๊บปองเป็นคนเขียน ผู้ใหญ่อ่าน เด็กฟังเพลินเลยคะ แล้วก้อได้ผล ลูกของฟาชอบอ่านหนังสือทุกคนเวลาบอกให้ไปหยิบหนังสือนิทานมาอ่าน เด็กๆจะหยุดความซนแล้ววิ่งไปเลือกหนังสือมาคะ ขอให้ขายดีคะ จะได้ร่วมทำบุญเยอะๆ

ปล. หนังสือของฟาเยอะแล้วสะสมตั้งแต่ลูกคนแรกไม่งั้นจะช่วยอุดหนุนหลายๆเล่มเลยจ้า

ขอบคุณน้องฟามากๆ จ้ะ ที่แวะมาเยี่ยมชม  ไม่ซื้อไม่เป็นไร แค่แวะมาก็ดีใจแล้วจ้ะ

 

ขอให้ร้านหนูขายดิบขายดีนะจ้ะ คิดถึงจ้ะ

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2024   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service