เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

ช่วยด้วยค่ะ คือจะไม่ค่อยสามารถพูดแต่งประโยคในรูปอดีตได้ค่ะ

คือจะไม่ค่อยสามารถพูดแต่งประโยคในรูปอดีตได้ค่ะ ไม่เข้าใจมาก ๆ เลย ไม่ว่าจะเป็นประโยคคำถาม บอกเล่าในอดีต  หรือเช่น  

เมื่อกี้ลูกเพิ่งบอกแม่ว่ากินข้าวแล้ว

 

( อันนี้นอกเรื่องออกมานิดนึงนะคะ ) รรบกวนช่วยแต่งประโยคให้ด้วยนะคะ

ปล่อยมันไป ,ปล่อยเค้า

ปล่อยแม่ก่อน

คือว่า ประมาณว่าถ้าประโยค คำถาม ขึ้นต้นด้วย did  you ตามด้วย  v. 1 เสมอไปเลยไหมคะ เช่น  Did you do it by yourself? คือว่าอยากรบกวนช่วยอธิบายและยกตัวอย่างให้กระจ่างนิดนึงนะคะ  รบกวนช่วยยกตัวอย่างประโยคบอกเล่าที่เป็นอดีตให้ด้วยนะคะ คิดดูสิคะ ขนาดถามยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยไม่เข้าใจอย่างมากค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะ

Views: 8146

Replies to This Discussion

รอคุณครูมาช่วยเรื่องการแต่งประโยคนะคะ  ไม่เก่งพอค่ะ    แต่พอช่วยได้ตามประโยคที่เขียนมาค่ะ

Just now, You told me  you ate your food already.

Let it go.

Let me sleep first.

ขอบคุณนะคะ คุณรัชนี

ฝากเรื่อง Tense มาให้อ่านเล่นเพลินๆค่ะ

 

Attachments:

Past Simple Tense


1 ประโยค Past Simple Tense เชิงบอกเล่า


โครงสร้าง : Subject + Verb 2 : ( ประธาน + กริยาช่องที่ 2 )


ตัวอย่าง : 1.He walked to school yesterday. ( เขาเดินมาโรงเรียนเมื่อวานนี้ )


2. They played volleyball last week. ( เขาทั้งหลายเล่นวอลเลย์บอลสัปดาห์ที่แล้ว )


2 ประโยค Past Simple Tense เชิงปฏิเสธ


เมื่อต้องการแต่งประโยคใน Past Simple Tense ให้มีความหมายเชิงปฏิเสธ ทำได้ด้วยการใช้ Verb to do
ช่องที่ 2 คือ did มาช่วย และเติม not ข้างหลัง มีโครงสร้างของประโยคดังนี้


โครงสร้าง : Subject + did + not + Verb 1: ( ประธาน + did + not + กริยาช่องที่ 1 )


ตัวอย่าง : 1. He did not ( didn’t ) walk to school yesterday. ( เขาไม่ได้เดินมาโรงเรียนเมื่อวานนี้ )


2. They did not play volleyball last week. ( เขาทั้งหลายไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลสัปดาห์ที่แล้ว )


ข้อสังเกต : เมื่อนำ did มาใช้ในประโยคแล้วต้องเปลี่ยนกริยาช่องที่ 2 ให้เป็นกริยาช่องที่ 1 ด้วย

3 ประโยค Past Simple Tense เชิงคำถามและการตอบ


เมื่อต้องการแต่งประโยคใน Past Simple Tense ให้มีความหมายเชิงคำถาม ทำได้ด้วยการนำ did มาวางไว้หน้าประโยค
และตอบด้วย Yes หรือ No ซึ่งมีโครงสร้างของประโยคดังนี้


โครงสร้าง : Did + Subject + Verb 1 : ( Did + ประธาน + กริยาช่องที่ 1 )


ตัวอย่าง : 1. Did he walk to school yesterday ?( เมื่อวานนี้เขาเดินมาโรงเรียนใช่หรือไม่ )


- Yes, he did. ( ใช่ เขาเดินมา )
- No, he didn’t. ( ไม่เขาไม่ได้เดินมา )


2. Did they play volleyball last week ?( เขาทั้งหลายเล่นวอลเลย์บอลสัปดาห์ที่แล้วใช่หรือไม่ )


- Yes, they did. ( ใช่ เขาทั้งหลายเล่น )
- No, they didn’t . ( ไม่ เขาทั้งหลายไม่ได้เล่น )4 หลักการใช้ Past Simple Tense
1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นและจบลงไปแล้วในอดีต ซึ่งมักจะมีคำ กลุ่มคำ หรืออนุประโยคต่อไปนี้อยู่ในประโยค
คำ กลุ่มคำ อนุประโยค
ago,  last night,   when he was young ,once last year , when he was five years old ,yesterday , during

 

เช่น 1. I lived in Chaing mai 3 years ago. ( ฉันอยู่ที่เชียงใหม่เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่แล้ว )


2. His father died during the war. ( พ่อของเขาตายระหว่างสงคราม )


3. He learned English when he was young. ( เขาเรียนภาษาอังกฤษเมื่อเขาเป็นเด็ก )


หลักการเติม ed ที่คำกริยา


1. กริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้เติม d ได้เลย เช่น


love - loved = รัก
move - move = เคลื่อน
hope - hoped = หวัง


2. กริยาที่ลงท้าย ด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น I แล้วเติม ed เช่น


cry - cried = ร้องไห้
try - tried = พยายาม
marry - married = แต่งงาน

ข้อยกเว้น ถ้าหน้า y เป็นสระ ใหเติม ed ได้เลย เช่น


play - played = เล่น
stay - stayed = พัก , อาศัย
enjoy - enjoyed = สนุก
obey - obeyed = เชื่อฟัง


3. กริยาที่มีพยางค์เดียว มีสระตัวเดียว และลงท้ายด้วยพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตัวเดียวให้เพิ่มพยัญชนะที่ลงท้ายอีก 1 ตัว แล้วเติม ed เช่น


plan - planned = วางแผน
stop - stopped = หยุด
beg - begged = ขอร้อง


4. กริยาที่มี 2 พยางค์ แต่ลงเสียงหนักพยางค์หลัง และพยางค์หลังนั้น มีสระตัวเดียว และลงท้ายด้วยพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มพยัญชนะที่ลงท้ายอีก 1 ตัว แล้วเติม ed เช่น


concur - concurred = ตกลง, เห็นด้วย
occur - occurred = เกิดขึ้น
refer - referred = อ้างถึง
permit - permitted = อนุญาต


ข้อยกเว้น ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์แรก ไม่ต้องเติมพยัญชนะตัวสุดท้ายเข้ามา เช่น
cover - covered = ปกคลุม


open - opened = เปิด


5. นอกจากกฏที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เมื่อต้องการให้เป็นช่อง 2 ให้เติม ed ได้เลย เช่น
walk - walked = เดิน
start - started = เริ่ม
worked - worked = ทำงาน

 

ย่าแถมให้เยอะเลยเผื่อต้องการใช้ค่ะ

ขอบคุณย่าใบเตยค่ะ

สรุปตัวอย่างประโยค Past Simple Tense


ประโยคบอกเล่า                                            ประโยคปฏิเสธ                                                     ประโยคคำถาม
I went to Bangkok last week.               I did not go to Bangkok last week.                   Did I go to Bangkok last week?
You went to Bangkok last week.         You did not go to Bangkok last week.              Did you go to Bangkok last week?
We went to Bangkok last week.         We did not go to Bangkok last week.               Did we go to Bangkok last week?
They went to Bangkok last week.       They did not go to Bangkok last week.            Did they go to Bangkok last week?
He went to Bangkok last week.          He did not go to Bangkok last week.                Did he go to Bangkok last week?
She went to Bangkok last week.        She did not go to Bangkok last week.              Did she go to Bangkok last week?
It ran away yesterday.                          It did not run away yesterday.                             Did it run away yesterday?

 

 

 

การทำให้เป็นประโยคคำถาม
1. ให้สังเกตว่าในประโยคมีกริยาช่วยหรือไม่ ถ้ามีให้นำกริยาช่วยมาวางไว้หน้าประโยคและใส่ เครื่องหมาย ?(question mark)ดังนี้


- He was in the bathroom five minutes ago.


Was he in the bathroom five minutes ago?


Yes, he was./No,he wasn't.


2. ถ้าในประโยคนั้นไม่มีกริยาช่วย ให้ใช้ did มาช่วย ( ประธานทุกตัวใช้ did) โดยนำ did มาวางไว้หน้าประโยค ตามด้วยประธานและกริยาต้องอยู่ในรูปเดิม( ช่องที่ 1) ท้ายประโยคใส่เครื่องหมาย?(question mark)
Cathy lived with her parents.


Did Cathy live with her parents?


Yes, she did. / No, she didn't.

การทำให้เป็นประโยคปฏิเสธ
1. ถ้าในประโยคมีกริยาช่วยให้ใส่ not หลังกริยาช่วยนั้น เช่น


I was tired.
I was not tired หรือ I wasn't tired.


2. ถ้าไม่มีกริยาช่วยให้ใช้ did มาช่วย (ประธานทุกตัวใช้ did) แล้วใส่ not หลัง did และ
กริยาช่องที 2 ต้องเปลี่ยนเป็นกริยาช่องที่ 1


Ben danced yesterday.


Ben did not (didn't) dance yesterday.


Angela saw the dentist last week.


Angela did not (didn't) see the dentist last week


โดยทั่วไปประโยค Past Simple Tense มักมี Adverb of time ที่แสดงเวลารวมอยู่ในประโยคด้วย
เช่น yesterday, last night, last Friday,
last week, last month, last year, in 1998, just now

หมายเหตุ เราอาจใช้ เวลา+ agoเพื่อแสดงเวลาในอดีตก็ได้เช่น ten minutes ago,
two hours ago, three days ago, two years ago, a long time ago

เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ย่าใบเตย ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

ขอเพิ่มค่ะ

เวลาเราถามลูกเกี่ยวกับประสบการณ์ เช่น วันนี้เรียนเป็นยังไง วันนี้เรียนสนุกไหม เล่นสนุกไหม  ....พวกนี้เป็นสิ่งที่ฝรั่งเขาถือเป็นอดีต ต้องใช้รูปอดีตถาม

Did you have fun today? How was a school today?

พวกนี้ตอนแรกๆ เรามักจะลืม มักใช้ประโยคปัจจุบันถาม ... เราเลยใช้วิธีจำเอา พูดบ่อยๆพอจำได้ก็ไม่ต้องนึกถึงว่า tense ไหนอ่ะจ้ะ

ขอบคุณย่าใบเตยมากเลยค่ะ และสำหรับคุณ sopana ก็ขอบคุณเช่นกันค่ะ ถ้ามีไรก็เพิ่มเติมให้ได้เลยนะคะ ยินดีมากค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ 

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2024   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service