เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

เย็บยางยืด-กระดุม / เกณฑ์ความสูง

1. I will set  the reminder alarm on my cellphone so that I won't forget it.

    แม่จะตั้งข้อความเตือนความจำในโทรศัพท์ เพื่อจะได้ไม่ลืม

2. This is the reminder tone, it is not ring tone.

    นี่เป็นเสียงจากการตั้งเตือนความจำ  ไม่ใช่เสียงโทรศัพท์โทรเข้ามา

3. You should have height and weight on the standard.

    หนูควรจะมีส่วนสูงและน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

4. You should be a few more centimeters height.

    หนูควรจะเพิ่มส่วนสูงอีกซัก 2 -3 ซม.

5. I have swimming and scoutcraft class on the same day.

    หนูมีเรียนว่ายน้ำและลูกเสือในวันเดียวกัน

6. This shop doesn't accept credit card, accept just only cash.

    ร้านนี้เขาไม่รับบัตรเครดิต รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น

7. We can use fish to cook many kinds of food.

    เราสามารถใช้ปลามาปรุงอาหารได้หลายอย่าง

8. I don't finish my sentence yet, but you give me the answer. You don't even think about it.

    แม่ยังพูดไม่จบ หนูก็ตอบกลับมาแล้ว  หนูไม่คิดเลยใช่ไหมเนี่ย

9. You said wrong, you should accept for what you said.

    หนูพูดผิด  หนูก็ควรจะยอมรับคำพูดของตัวเองด้วยนะ

10. He acted like to smash the shuttlecock but he dropped it instead.

     เขาทำท่าเหมือนจะตบ (ลูกแบด) แต่เขากลับหยอดแทน

11. อย่าแขม่วท้อง /  อย่าเบ่งท้อง

12. I am going to sew button on your shirt.

      แม่จะเย็บกระดุมติดที่เสื้อของหนู

13. I am going to sew the elastic waistband on my skirt.

      แม่จะเย็บยางยืดติดรอบเอวกระโปรง

14.  It is not frozen, it is still water. Don't twist the ice tray.

      มันยังไม่แข็งเลย ยังเป็นน้ำอยู่เลย  อย่าเพิ่งบิดนะ   ( ทำน้ำแข็งจากถาดหลุม)

15. Boy will grow the most taller at the age of 10 - 13 years old, and stop growing in height at the age of 20 -25 years old.

     เด็กผู้ชายจะสูงมากที่สุดในช่วง 10 -13 ปี และความสูงจะหยุดในช่วง 20 -25 ปี

16. Recently you have eatten well, But from now on, we will pay more attention, you should eat well especially milk and do exercise. because it is important period. If you passed this time, you couldn't go back to fix it.

     ที่ผานมาหนูก็กินอาหารที่มีประโยชน์อยู่แล้ว  แต่จากนี้ไปเราจะใส่ใจให้มากขึ้นอีก  กินอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะนม และออกกำลังกาย  เพราะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญ  ถ้าผ่านช่วงนี้ไปแล้วก็ไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขอะไรได้แล้ว

Views: 597

Replies to This Discussion

 ขอแชร์นะครับคุณรัชนี

1. I will set  the reminder alarm on my cellphone so that I won't forget it.

    แม่จะตั้งข้อความเตือนความจำในโทรศัพท์ เพื่อจะได้ไม่ลืม

->  ได้ครับ  หรือจะใช้ "(something) slip my mind" = เผลอลืม  ก็ได้ในบริบทนี้เป็น  ..so that it won't slip my mind.  (= สิ่งที่จะต้องทำจะได้ไม่หลงลืมไป)

 

2. This is the reminder tone, it is not ring tone.

    นี่เป็นเสียงจากการตั้งเตือนความจำ  ไม่ใช่เสียงโทรศัพท์โทรเข้ามา

-> ได้ครับ

3. You should have height and weight on the standard.

    หนูควรจะมีส่วนสูงและน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

->  You have average weight and height for your age.

4. You should be a few more centimeters height.

    หนูควรจะเพิ่มส่วนสูงอีกซัก 2 -3 ซม.

->  อันนี้ความสูงคนควรใช้ tall เป็น adj.  แต่หากเป็น noun ใช้ height ถูกแล้วครับ เป็น  You are supposed to be a few centimeters taller.

5. I have swimming and scoutcraft class on the same day.

    หนูมีเรียนว่ายน้ำและลูกเสือในวันเดียวกัน

->  ได้ครับ  ส่วน ชั่วโมงเรียนลูกเสือ น่าจะเป็น boy scout class นะครับ  เพราะ scoutcraft ที่หาดูจะเป็นวิชาทักษะเกี่ยวกับการดัดแปลงไม้ให้เป็นเครื่องมือต่าง ๆ  ในการเดินป่าครับ

6. This shop doesn't accept credit card, accept just only cash.

    ร้านนี้เขาไม่รับบัตรเครดิต รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น

->  ใช้ได้ครับ  แต่ accept ตัวหลังไม่ต้องมีเพราะเป็น object ตัวที่ 2 ของ accept ตัวหน้าได้เลยครับ

7. We can use fish to cook many kinds of food.

    เราสามารถใช้ปลามาปรุงอาหารได้หลายอย่าง

->  Fish can be cooked into many/various dishes.

8. I don't finish my sentence yet, but you give me the answer. You don't even think about it.

    แม่ยังพูดไม่จบ หนูก็ตอบกลับมาแล้ว  หนูไม่คิดเลยใช่ไหมเนี่ย

->   เปลี่ยน tense นิดหน่อยเป็น  I haven't finished my sentence yet and you gave me the answer already.  You didn't even think about it.  หรือจะเป็นอีกแบบคือ   I haven't finished asking you the question yet, but you cut in to answer.   

"cut in"(phrasal v.) = พูดตัดบทเข้ามา โดยที่อีกฝ่ายยังพูดไม่จบ

9. You said wrong, you should accept for what you said.

    หนูพูดผิด  หนูก็ควรจะยอมรับคำพูดของตัวเองด้วยนะ

-> อันนี้ไม่ค่อยเข้าใจว่าเป็นแบบออกเสียงผิด หรือ พูดอะไรที่ไม่ควรพูดนะครับ เลยขอแชร์เป็นแบบนี้ละกันนะครับ  You said it wrong and should be responsible for what you said.

10. He acted like to smash the shuttlecock but he dropped it instead.

     เขาทำท่าเหมือนจะตบ (ลูกแบด) แต่เขากลับหยอดแทน

->  หากทำท่าเหมือนจะตบเพราะเป็นการหลอกคู่แข่ง ใช้ "fake"(vt.,vi)  จะตรงตัวเป็น  He faked his smash but did a drop shot instead.

11. อย่าแขม่วท้อง /  อย่าเบ่งท้อง

->  Don't tuck your tummy in. / Don't puff it up.

"tuck in" ใช้กับ ท้อง คือแขม่วท้อง ครับ   ส่วนทำให้ใหญ่ พองขึ้น ก็ใช้ "puff up" ก็ได้นะครับ

12. I am going to sew button on your shirt.

      แม่จะเย็บกระดุมติดที่เสื้อของหนู

->  ได้ครับ

13. I am going to sew the elastic waistband on my skirt.

      แม่จะเย็บยางยืดติดรอบเอวกระโปรง

->  ได้ครับ  จะใช้ around แทน on ก็ได้เหมือนกันครับ

14.  It is not frozen, it is still water. Don't twist the ice tray.

      มันยังไม่แข็งเลย ยังเป็นน้ำอยู่เลย  อย่าเพิ่งบิดนะ   ( ทำน้ำแข็งจากถาดหลุม)

->  เปลี่ยน water  เป็น liquid(adj.)  ก็ ok ครับ

15. Boy will grow the most taller at the age of 10 - 13 years old, and stop growing in height at the age of 20 -25 years old.

     เด็กผู้ชายจะสูงมากที่สุดในช่วง 10 -13 ปี และความสูงจะหยุดในช่วง 20 -25 ปี

->  Boys will grow taller fast between 10 and 13 years old, and the growth peaks around 20-25 years old.

"peak"(vi) = ถึงจุดสูงสุด

16. Recently you have eatten well, But from now on, we will pay more attention, you should eat well especially milk and do exercise. because it is important period. If you passed this time, you couldn't go back to fix it.

     ที่ผานมาหนูก็กินอาหารที่มีประโยชน์อยู่แล้ว  แต่จากนี้ไปเราจะใส่ใจให้มากขึ้นอีก  กินอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะนม และออกกำลังกาย  เพราะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญ  ถ้าผ่านช่วงนี้ไปแล้วก็ไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขอะไรได้แล้ว

->  Up to now, you have been eating well.  But from now on, we will pay more attention to your diet.  Eat healthy food especially milk and get some exercise because it is important period of your life.  If you let it slip away, you'll regret it.

"slip away"(phrasal v.) = ปล่อยให้บางสิ่งบางอย่างเช่น โอกาส หลุดล่องลอยไป

9. หนูพูดผิด  หนูก็ควรจะยอมรับคำพูดของตัวเองด้วยนะ

-> อันนี้ไม่ค่อยเข้าใจว่าเป็นแบบออกเสียงผิด หรือ พูดอะไรที่ไม่ควรพูดนะครับ เลยขอแชร์เป็นแบบนี้ละกันนะครับ  You said it wrong and should be responsible for what you said.

    เช่น  ถามเขาว่าจะเอาขนมกี่ชิ้น  เขาบอก 3 ชิ้น  พอเราซื้อมาให้ 3 ชิ้น  เขาก็ว่า  เขาบอกว่าจะเอา 4 ชิ้น ทำไมซื้อมาแค่ 3 ชิ้น

    ถ้าใช้ว่า  accept responsibility for what you said.   ได้ไหมค่ะ 

ถามเพิ่มด้วยนะคะ

17. Your extra courses have been moved from saturday to sunday. So, we have to adjust our schedule too. 

      คอร์สเรียนพิเศษถูกย้ายจากวันเสาร์มาเป็นวันอาทิตย์  ดังนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนตารางเวลาของเราด้วย

18.  I haven't deal with you yet, you thought yourself.

      แม่ยังไม่ได้ตกลงกับหนูเลยนะ  หนูคิดเอง เออเอง ต่างหาก

19. Shirt size 12 is fit you, we should buy a size bigger than your actual size because recently you have been growing fast. If we buy a size which fit you, you won't wear it for long time.

      เสื้อเบอร์ 12 พอดีตัวไป เราควรจะซื้อที่ใหญ่กว่าตัวนิดหน่อย เพราะช่วงนี้หนูโตเร็ว  ถ้าซื้อที่พอดีตัวไป ก็ใส่ได้ไม่นาน  

9. หนูพูดผิด  หนูก็ควรจะยอมรับคำพูดของตัวเองด้วยนะ

-> อันนี้ไม่ค่อยเข้าใจว่าเป็นแบบออกเสียงผิด หรือ พูดอะไรที่ไม่ควรพูดนะครับ เลยขอแชร์เป็นแบบนี้ละกันนะครับ  You said it wrong and should be responsible for what you said.

    เช่น  ถามเขาว่าจะเอาขนมกี่ชิ้น  เขาบอก 3 ชิ้น  พอเราซื้อมาให้ 3 ชิ้น  เขาก็ว่า  เขาบอกว่าจะเอา 4 ชิ้น ทำไมซื้อมาแค่ 3 ชิ้น

    ถ้าใช้ว่า  accept responsibility for what you said.   ได้ไหมค่ะ 

 

->> หากเป็นบริบทนี้ก็ได้เหมือนกันครับ แต่อาจจะสื่อไปในทางเป็นเรื่องใหญ่มากถึงต้องรับผิดชอบต่อคำพูดตัวเอง  แต่หากจะบอกในทำนองว่าพูดยังไงก็ต้องตามที่พูดสิ อย่างในสถานการณ์แบบนี้ก็อาจจะเป็น  That's not what you told me, you said 3, so stick to what you said.

"stick to something" = ยึดตามสิ่งที่พูด/บอก/สัญญา/ฯลฯ

-------------------------------------------------------

 

17. Your extra courses have been moved from saturday to sunday. So, we have to adjust our schedule too. 

      คอร์สเรียนพิเศษถูกย้ายจากวันเสาร์มาเป็นวันอาทิตย์  ดังนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนตารางเวลาของเราด้วย

-> ได้ครับ

 

18.  I haven't deal with you yet, you thought yourself.

      แม่ยังไม่ได้ตกลงกับหนูเลยนะ  หนูคิดเอง เออเอง ต่างหาก

->> I haven't said yes.  You just assume that I did.  หรือ  I haven't agreed to what you asked for, you just took it for granted.

 

"assume"(vt.) = ความหมายทำนองว่า คิดไปเอง เออออไปเองว่า เป็นอย่างนั้น     ซึ่งความหมายจะใกล้เคียงกับ สำนวน "take it/something for granted" =  คิดว่าบางอย่างต้องเป็นอย่างนั้น โดยที่จริง ๆ อาจจะไม่ใช่อย่างนั้น  

 

 

19. Shirt size 12 is fit you, we should buy a size bigger than your actual size because recently you have been growing fast. If we buy a size which fit you, you won't wear it for long time.

      เสื้อเบอร์ 12 พอดีตัวไป เราควรจะซื้อที่ใหญ่กว่าตัวนิดหน่อย เพราะช่วงนี้หนูโตเร็ว  ถ้าซื้อที่พอดีตัวไป ก็ใส่ได้ไม่นาน 

->> อันนี้ลองดูเป็นแบบนี้นะครับ  Shirt size 12 fits you, but as you've been growing fast recently/these days, you should get one size up.  If you buy shirt of your actual size, you won't be in that size for long. 

เข้าๆออกๆกระทู้นี้หลายรอบเลยคะขอบคุณนะคะทั้งคุณรัชนีแล้วก็คุณเอกคะ

ขอบคุณค่ะคุณรัชนี และคุณเอก

ขอบคุณค่ะ

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2022   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service