เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

1. The teacher has assigned me to write a postal card and send it to him.

    คุณครูให้เขียนไปรษณีย์บัตรและส่งถึงคุณครู

2.  I have to send it myself, because the teacher might ask me that what a post box look like.

     หนูต้องส่งด้วยตัวเอง  เพราะครูอาจจะถามว่า ตู้ไปรษณ๊ย์มีลักษณะอย่างไร

3.  Are there any post boxs nearby our home?

     มีตู้ไปรษณีย์อยู่ใกล้ๆบ้านไหม

4. A post box is red and has 2 slots that you put letters in. One slot is for bangkok mail and the other one is for the other places mail.

    ตู้ไปรษณีย์เป็นตู้สีแดง มีช่อง 2 ช่องสำหรับให้เราใส่จดหมายเข้าไป ช่องหนึ่งสำหรับจดหมายในกรุงเทพ อีกช่องหนึ่งสำหรับที่อื่นๆ 

5. Today is game free day.

    วันนี้เป็นวันปลอดเกมส์ทุกชนิด (งดเล่นเกมส์ทุกชนิดจากคอม ipad มือถือ) 

6. as to you  มีความหมายเหมือนกับ  you too   /   so do you  /  so are you ไหมค่ะ

7. I want to do something interesting more than playing with this car.

    หนูอยากทำอย่างอื่นที่น่าสนใจมากกว่าเล่นรถคันนี้

Views: 1489

Replies to This Discussion

1. The teacher has assigned me to write a postal card and send it to him.

    คุณครูให้เขียนไปรษณีย์บัตรและส่งถึงคุณครู

-> ได้ครับ

2.  I have to send it myself, because the teacher might ask me that what a post box look like.

     หนูต้องส่งด้วยตัวเอง  เพราะครูอาจจะถามว่า ตู้ไปรษณ๊ย์มีลักษณะอย่างไร

-> ประโยคแบบนี้ได้ครับ might จะเป็น may ก็ได้นะครับ   ส่วน look like อาจจะลืมตก "s" หลัง look นะครับ  และ postbox ติดกันครับ

3.  Are there any post boxs nearby our home?

     มีตู้ไปรษณีย์อยู่ใกล้ๆบ้านไหม

->  ได้ครับ

4. A post box is red and has 2 slots that you put letters in. One slot is for bangkok mail and the other one is for the other places mail.

    ตู้ไปรษณีย์เป็นตู้สีแดง มีช่อง 2 ช่องสำหรับให้เราใส่จดหมายเข้าไป ช่องหนึ่งสำหรับจดหมายในกรุงเทพ อีกช่องหนึ่งสำหรับที่อื่นๆ 

->  A post box is red and has 2 slots that you put letters in.  One slot is for Bangkok mail and the other is for mail heading to other provinces.

5. Today is game free day.

    วันนี้เป็นวันปลอดเกมส์ทุกชนิด (งดเล่นเกมส์ทุกชนิดจากคอม ipad มือถือ)

-> ได้ครับ game-free day  

6. as to you  มีความหมายเหมือนกับ  you too   /   so do you  /  so are you ไหมค่ะ

->  ไม่เหมือนครับ  as to you  จะหมายถึง "ในเรื่องเกี่ยวกับคุณ / ที่เกี่ยวกับตัวคุณ"  เหมือนกับ "in reference to (you)"  หากมีประโยคเต็มอาจจะชัดเจนกว่านี้นะครับ  

7. I want to do something interesting more than playing with this car.

    หนูอยากทำอย่างอื่นที่น่าสนใจมากกว่าเล่นรถคันนี้

->  ย้าย more มาไว้ หน้า interesting ก็ ok แล้วครับ

4. A post box is red and has 2 slots that you put letters in.  One slot is for Bangkok mail and the other is for mail  heading to other provinces.

   ตรง   mail heading  แปลว่าอะไรค่ะ 

 

6. มีผู้หญิง 2 คนมาเจอกัน  คนหนึ่งพูดว่า  You look beautiful.   แล้วอีกคนหนึ่งก็พูดว่า   as to you.

 

ขอถามเพิ่มค่ะ

8. Which book stores have this book been sold?

    หนังสือเล่มนี้มีขายที่ร้านไหนบ้าง

9. You have good memory and you are good at seaching for thing. Sometimes I can't find my toys, but you can get them in a bit.

    แม่จำแม่นและเก่งในการหาของต่างๆ  บางครั้งหนูหาของเล่นไม่เจอ แต่แม่สามารถหาเจอในเวลาไม่นาน.

10. No, I haven't. Actually I am more forgetful than you, but I will always put everything in its place after using it.

     แม่จำไม่เก่งหรอก ความจริงแม่ขี้ลืมมากกว่าหนูอีก  แต่แม่จะเก็บของเข้าที่เดิมทุกทีหลังจากใช้แล้ว

11.  หนังสือที่มีคำถามอะไรเอ่ย   เรียกว่าอะไรค่ะ

12.  มันเป็นคำถามกวนๆ  ( เขาถามคำถามว่า  ถ้าเดวิด เบ็คแฮม โดนใบแดงต้องไปไหน  คำตอบคือ  ไปเป็นทหาร )  

  


แว๊บมาเสริม ระหว่างที่คุณรัชนีรอคุณเอกนะค่ะ

ข้อ 6. 
จิ๊บว่า เขาพูดว่า as do you. มั้งค่ะ (ถ้าเอามาจากหนัง ลองฟังดูอีกรอบนะค่ะ)
แปลได้ว่า คุณก็เหมือนกัน  

ถ้าประโยคที่เขาพูดมามี verb to be เราก็อาจจะตอบกลับได้อีกแบบว่า so are you. อย่างที่คุณรัชนีเข้าใจค่ะ

A: You look beautiful.
B: As do you.

A: You are smart.
B: So ARE YOU! 

^_^


คุณรัชนีใช้ British English ที่บ้านเหรอค่ะ ที่ถามเพราะเห็นใช้คำว่า post box นะค่ะ


ขอบคุณป้าจิ๊บค่ะ

  สงสัยฟังผิดมาค่ะ  เคยได้ยินแต่  so are you /  so do you  

  เพิ่งรู้ว่ามี   as do you  ด้วย แล้วมี   as are you   ด้วยไหมค่ะ

 

ส่วนมากจะใช้แบบ American English  ตอนนี้พยายามจะใช้ทั้งสองแบบค่ะ จะได้รู้ศัพท์มากขึ้น 

 


ใช้ as are you ก็ได้ค่ะ


ขอสวัสดีป้าจิ๊บด้วยนะครับ ;) 

4. A post box is red and has 2 slots that you put letters in.  One slot is for Bangkok mail and the other is for mail  heading to other provinces.

   ตรง   mail heading  แปลว่าอะไรค่ะ

-->  มาจากคำว่า "head"(vi) ที่แปลว่า  "ไปในทิศทางที่" (= go towards)   คำนี้ก็ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อย ๆ โดยเฉพาะในความหมายว่า "ไป"  ใช้ในรูปแบบ  "head หรือ  to be heading(headed) to/towards/for  +  place/direction"   เช่น:

- Where are you heading/headed?  (= Where are you going? / Where are you off to?)

- I'm heading/headed to office.  (= I'm going to office./ I'm off to office.)

- I'm driving on the highway and heading north.  (= ....going north.)

- We are now on the plane heading for Japan.  (= We are now on the plane flying to Japan.)

- When I'm back, I'll head home right away.  (= When I'm back, I'll go home right away.)   ** home ในประโยคนี้เป็น "adverb"  นะครับ เลยใช้แบบ back home/ stay home/ going home  ได้*** 

   

to be heading = to be headed  เพียงแต่ to be "headed" จะเป็นการใช้แบบ Am.E. มากกว่าครับ

 

 

6. มีผู้หญิง 2 คนมาเจอกัน  คนหนึ่งพูดว่า  You look beautiful.   แล้วอีกคนหนึ่งก็พูดว่า   as to you.

-->  หากไม่ใช่ as do you แบบป้าจิ๊บ  แต่เป็น  "as to you" ก็น่าจะมีประโยคตามหลังนะครับ เพราะจะหมายถึง as for you, you.... = "แล้วสำหรับเธอ เธอก็...."

 

ขอถามเพิ่มค่ะ

8. Which book stores have this book been sold?

    หนังสือเล่มนี้มีขายที่ร้านไหนบ้าง

-->  Where is this book available?  หรือ  Which bookstores are selling this book?

 

9. You have good memory and you are good at seaching for thing. Sometimes I can't find my toys, but you can get them in a bit.

    แม่จำแม่นและเก่งในการหาของต่างๆ  บางครั้งหนูหาของเล่นไม่เจอ แต่แม่สามารถหาเจอในเวลาไม่นาน.

-->   You have a good memory and are good at searching for things.  Sometimes I can't find my toys, but you can get/find them in no time.   (in no time = in very short time.)

 

10. No, I haven't. Actually I am more forgetful than you, but I will always put everything in its place after using it.

     แม่จำไม่เก่งหรอก ความจริงแม่ขี้ลืมมากกว่าหนูอีก  แต่แม่จะเก็บของเข้าที่เดิมทุกทีหลังจากใช้แล้ว

-->  No, I don't.  ประโยคหลังแค่ไม่ต้องมี will หลัง I ก็ใช้ได้แล้วครับ

 

11.  หนังสือที่มีคำถามอะไรเอ่ย   เรียกว่าอะไรค่ะ

-->  Riddle book ก็น่าจะได้นะครับ

 

12.  มันเป็นคำถามกวนๆ  ( เขาถามคำถามว่า  ถ้าเดวิด เบ็คแฮม โดนใบแดงต้องไปไหน  คำตอบคือ  ไปเป็นทหาร )

-->  riddle  หรือ  conundrum  = คำถามกวน ๆ  หรือ  ปัญหาเชาวน์

  

ขอบคุณค่ะ และถามเพิ่มค่ะ

13. A techcian has to find a water leak first, then he can fix it.

      ช่างต้องหาจุดที่น้ำรั่วก่อน จึงจะสามารถซ่อมได้

14. If my team got to the final. I would compete in the final game tomorrow.

      ถ้าทีมของหนูเข้าไปถึงรอบชนะเลิศ  หนูจะแข่งรอบชนะเลิศพรุ่งนี้

15. You play with some toys a few times and leave them behind. It is not worth the money yet . 

     หนูเล่นของเล่นบางอย่างแค่ 2-3 ครั้ง และก็ไม่สนใจจะเล่นอีก  มันยังไม่คุ้มค่ากับเงินที่ซื้อมาเลย

13. A techcian has to find a water leak first, then he can fix it.

      ช่างต้องหาจุดที่น้ำรั่วก่อน จึงจะสามารถซ่อมได้

-->  ok ครับ

 

14. If my team got to the final. I would compete in the final game tomorrow.

      ถ้าทีมของหนูเข้าไปถึงรอบชนะเลิศ  หนูจะแข่งรอบชนะเลิศพรุ่งนี้

-->  If my team got/passed to the final, I would participate in the last round tomorrow.

 

15. You play with some toys a few times and leave them behind. It is not worth the money yet . 

     หนูเล่นของเล่นบางอย่างแค่ 2-3 ครั้ง และก็ไม่สนใจจะเล่นอีก  มันยังไม่คุ้มค่ากับเงินที่ซื้อมาเลย

-->  เปลี่ยน It เป็น They ก็ ok นะครับ  หรือจะเป็นอีกแบบก็ได้:  You play with some toys a few times and then lose interest in them.  Money doesn't grow on trees, you know.

"money doesn't grow on trees"  เป็นสำนวน = เงินไม่ได้หามาง่าย ๆ

 

เวลาของยังใหม่อยู่ แล้ว "เลิกเห่อของใหม่"  ไม่ว่าจะเป็นของเล่น หรืออะไรก็แล้วแต่  จะใช้สำนวน  "novelty wears off"  ก็ได้เหมือนกัน เช่น:

->  After the novelty wears off, all you toys are just left sitting the box.   It's money not so well spent, don't you think?

 

 

Money doesn't grow on trees & novelty wears off ต้องได้ใช้ทั้งสองสำนวนนี้แน่ๆค่ะ ขอบคุณค่ะ
- คิดว่า postcard คือ พวกการ์ดที่มีรูปภาพเท่านั้น เสียอีก
- แล้ว postal card เป็นการ์ดแบบไหนคะ ( ลองหาดูแล้วเจอว่า a card for sending messages by post without an envelope)

ข้อ 14. Participate in ใช้ join in ได้ไหมค่ะ
แล้วใช้ compete in ไม่ได้หรือคะ

ขอเพิ่ม my team will compete with yellow team on monday.
ทีมของหนูจะแข่งกับทีมสีเหลืองวันจันทร์


ขอแชร์ด้วยนะค่ะ

ข้อ 13. technician ที่พูดถึงคือ คนซ่อมท่อน้ำ หรือ ซ่อมอะไรค่ะ เพราะ ถ้าซ่อมท่อน้ำ หรืออะไรประมาณนี้ จะเรียกว่า plumber นะค่ะ เวลาออกเสียง ตัว b จะไม่ออกเสียงค่ะ
          

14. If my team got to the final. I would compete in the final game tomorrow.

If my team advances to the final round, I will compete in the final game tomorrow.


15. You play with some toys a few times and leave them behind. It is not worth the money yet . 

You played with some toys just a few times, then never played them again. It's such a waste of money.

ขอบคุณป้าจิ๊บค่ะ

คุณAke ถ้าเราใช้ teacher has assigned me to write him a postal card. ได้ไหมค๊ะ ความหมายจะเปลี่ยนไหมค๊ะ

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2024   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service