เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

รบกวนขอเนื้อเพลง mommy & me จะไปฝึกร้องกับลูกค่ะ

รบกวนขอเนื้อเพลง mommy & me จะไปฝึกร้องกับลูกค่ะ

Views: 851

Replies to This Discussion

Lyric : Shake My Hand (Hello Song)

Put your hand in my hand
And say a big “Hello!”
I’m so glad to meet you
More than you’ll ever know
-I mean it…

Put you hand in my hand
Let’s hear you shout you name!
How about a great big hug
Before we start the game
-And won’t you…

Shake my hand
And make my day
Now it’s time, to laugh and play
Make a funny face and say
“Hey! Shake my hand and make my day!”

Shake you hands
And raise them high!
Raise them high
And touch the sky
I can make you giggle
If you wiggie and i tickle you
This way!

We can skip together
I know that you know how
Everyone who’s listening
Can skip alogn right now
-Come on and…

Let me see you “High 5!”
And I’ll give you one too
Maybe just one more big hug
Before this game is through
-Why don’t you…

Shake my and
And make my day
Now it’s time to laugh and play
Make a funny face and say
“Hey! Shake my and and make my day!”

Oh… Shake you hands
And raise them high!
Raise them high
And touch the sky
I can make you giggle
If you wiggie and i tickle you
This way!

Shake my and… It’s starting
Let’s have some fun today!

***************************************

Lyric : A Sailor went to Sea, Sea, Sea

A sailor went to sea sea sea
To see what he could see see see
But all that he could see see see
Was the bottom of the deep blue sea sea sea

Oh, Helen had a steamboat
The steamboat had a bell
When Helen went to heaven
The steamboat went to ______

Hello, operator,
Just give me number 9
If the line is busy
I’ll kick your big ______

Behind the old piano
There was a piece of glass
Helen slipped upon it
And hurt her little ______

Ask me for a muffin
I’ll give you some old bread
And if you do not like it
Just go and soak your head.

***************************************

Lyric : B-I-N-G-O

There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
B-I-N-G-O!
B-I-N-G-O!
B-I-N-G-O!
And Bingo was his name-o!

There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(Clap)-I-N-G-O!
(Clap)-I-N-G-O!
(Clap)-I-N-G-O!
And Bingo was his name-o!

There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(Clap, clap)-N-G-O!
(Clap, clap)-N-G-O!
(Clap, clap)-N-G-O!
And Bingo was his name-o!

There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(Clap, clap, clap)-G-O!
(Clap, clap, clap)-G-O!
(Clap, clap, clap)-G-O!
And Bingo was his name-o!

There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(Clap, clap, clap, clap)-O!
(Clap, clap, clap, clap)-O!
(Clap, clap, clap, clap)-O!
And Bingo was his name-o!

There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(Clap, clap, clap, clap, clap)
(Clap, clap, clap, clap, clap)
(Clap, clap, clap, clap, clap)
And Bingo was his name-o!

***************************************

Lyric : The Wheels on the Bus

The wheels on the bus go round and round,
round and round,
round and round.
The wheels on the bus go round and round,
all through the town.

The wipers on the bus go Swish, swish, swish;
Swish, swish, swish;
Swish, swish, swish.
The wipers on the bus go Swish, swish, swish,
all through the town.

The horn on the bus goes Beep, beep, beep;
Beep, beep, beep;
Beep, beep, beep.
The horn on the bus goes Beep, beep, beep,
all through the town..

The money on the bus goes, Clink, clink, clink;
Clink, clink, clink;
Clink, clink, clink.
The money on the bus goes, Clink, clink, clink,
all through the town.

The Driver on the bus says “Move on back,
move on back, move on back;”
The Driver on the bus says “Move on back”,
all through the town.

The baby on the bus says “Wah, wah, wah;
Wah, wah, wah;
Wah, wah, wah”.
The baby on the bus says “Wah, wah, wah”,
all through the town.

The mommy on the bus says “Shush, shush, shush;
Shush, shush, shush;
Shush, shush, shush.”
The mommy on the bus says “Shush, shush, shush”
all through the town.

Substitute these also:
The doors on the bus go open and shut.
The bell on the bus goes ding-ding-ding.
The lady on the bus says, “Get off my feet”…
The people on the bus say, “We had a nice ride”…
“Your name” on the bus says Let Me Off!

***************************************

Lyric : Skip to My Lou

Fly’s in the buttermilk,
Shoo, fly, shoo,
Fly’s in the buttermilk,
Shoo, fly, shoo,
Fly’s in the buttermilk,
Shoo, fly, shoo,
Skip to my Lou, my darlin’.

Skip, skip, skip to my Lou,
Skip, skip, skip to my Lou,
Skip, skip, skip to my Lou,
Skip to my Lou, my darlin’.

Cat’s in the cream jar,
Ooh, ooh, ooh,
Cat’s in the cream jar,
Ooh, ooh, ooh,
Cat’s in the cream jar,
Ooh, ooh, ooh,
Skip to my Lou, my darlin’.

Skip, skip, skip to my Lou,
Skip, skip, skip to my Lou,
Skip, skip, skip to my Lou,
Skip to my Lou, my darlin’.

หมายเหตุ : ในส่วนเพลง Skip to my Lou ทาง Mommy & Me เค้าได้เปลี่ยนเนื้อร้องนะครับ ลักษณะการร้องจะคล้ายเพลง Old macdonal had a farm ที่จะมีการเปลี่ยนเนื้อร้องในท่อนท้ายๆ โดยเอาสัตว์ และลักษณะเสียงร้องของมัน เอามาเป็นเพลง

***************************************

Lyric : She’ll Be Coming ‘Round the Mountain

She’ll be coming round the mountain
When she comes

(Toot, toot!)

She’ll be coming round the mountain
When she comes

(Toot, toot!)

She’ll be coming round the mountain,
She’ll be coming round the mountain,
She’ll be coming round the mountain
When she comes

(Toot, toot!)

She’ll be driving six white horses
When she comes

(Whoa back!)

She’ll be driving six white horses
When she comes

(Whoa back!)

She’ll be driving six white horses,
She’ll be driving six white horses,
She’ll be driving six white horses
When she comes

(Whoa back! Toot, toot!)

Oh, we’ll all go out to meet her
When she comes

(Hi babe!)

Oh, we’ll all go out to meet her
When she comes

(Hi babe!)

Oh, we’ll all go out to meet her,
We’ll all go out to meet her,
We’ll all go out to meet her
When she comes

(Hi babe! Whoa back! Toot, toot!)

She’ll be wearing red pajamas
When she comes

(Scratch, scratch)

She’ll be wearing red pajamas
When she comes

(Scratch, scratch)

She’ll be wearing red pajamas,
She’ll be wearing red pajamas,
She’ll be wearing red pajamas
When she comes

(Scratch, scratch, Hi babe!
Whoa back! Toot, toot!)

She will have to sleep with Grandma
When she comes

(She snores!)

She will have to sleep with Grandma
When she comes

(She snores!)

She will have to sleep with Grandma,
She’ll have to sleep with Grandma,
She will have to sleep with Grandma
When she comes

(She snores! Scratch, scratch, Hi babe! Whoa back! Toot, toot!)

***************************************

Lyric : The Grand Old Duke of York

Oh! The grand old Duke of York
He had ten thousand men
He marched them up to the top of the hill
And he marched them down again

And when they were up they were up
And when they were down they were down
And when they were only half way up
They were neither up nor down

Oh! The grand old Duke of York
He had ten thousand men
They banged their drums as they went up the hill
And they banged them down again

And when they were up they were up
And when they were down they were down
And when they were only half way up
They were neither up nor down

Oh! The grand old Duke of York
He had ten thousand men
They tootled their flutes as they marched up the hill
And they tootled them down again

And when they were up they were up
And when they were down they were down
And when they were only half way up
They were neither up nor down

***************************************

Lyric : The William Tell Overture

หมายเหตุ : สำหรับเพลงนี้ไม่มีเนื้อร้องนะครับ เหมือนทาง Mommy & Me เค้าเอามาใส่เนื้อร้องลงไปใหม่ โดยใช้ดนตรีของ The William Tell Overture ผมได้ดูจากเนื้อร้องต้นแบบของเพลงจริงๆ แล้ว เค้าไม่ได้ร้องแบบนี้

***************************************

Lyric : I’ve Been Working on the Railroad

I’ve been workin’ on the railroad,
All the live long day.
I’ve been workin’ on the railroad,
Just to pass the time away.
Don’t you hear the whistle blowing?
Rise up so early in the morn.
Don’t you hear the captain shouting
“Dinah, blow your horn?”

Dinah, won’t you blow,
Dinah, won’t you blow,
Dinah, won’t you blow your horn?
Dinah, won’t you blow,
Dinah, won’t you blow,
Dinah, won’t you blow your horn?

Someone’s in the kitchen with Dinah.
Someone’s in the kitchen, I know.
Someone’s in the kitchen with Dinah
Strumming on the old banjo.

Fee, fie, fiddle-e-i-o.
Fee, fie, fiddle-e-i-o-o-o-o.
Fee, fie, fiddle-e-i-o.
Strumming on the old banjo.

***************************************

Lyric : This is the Way We Wash Our Hair

This is the way we wash our hands
Wash our hands, wash our hands
This is the way we wash our hands
Early in the morning

This is the way we wash our face
Wash our face, wash our face
This is the way we wash our face
Early in the morning

This is the way we wash our hair
Wash our hair, wash our hair
This is the way we wash our hair
Early in the morning

This is the way we scrub our back
Scrub our back, scrub our back
This is the way we scrub our back
Early in the morning

This is the way we brush our teeth
Brush our teeth, brush our teeth
This is the way we brush our teeth
Early in the morning

This is the way we splash around
Splash around, splash around
This is the way we splash around
Early in the morning

This is the way we hug our moms
Hug our moms, hug our moms
This is the way we hug our moms
Early in the morning

Now that we all have had our bath
Had our bath, had our bath
Now it’s time to play, and laugh
Early in the morning!

***************************************

Lyric : Itsy Bitsy Spider

The itsy-bitsy spider
Climbed up the water spout
Down came the rain
And washed the spider out
Out came the sun
And dried up all the rain
And the itsy-bitsy spider
Climbed up the spout again

***************************************

Lyric : Take My Hand (Goodbye Song)

Put your hand in my hand,
It’s time to say good-bye.
We’ve had such a good time,
The time has just flown by
so quickly.

Take your hand, my darlin’
And wave good-bye to me.
When we meet tomorrow,
How happy we will be
together.

Take my hand and let’s be glad.
Think of all the fun we’ve had.
Take my hand and think of when
We’ll laugh and play and sing again.

Take my hand and cuddle close.
You know who loves you the most!
‘Til we meet another day,
Be glad for all the time we had
today . . .

Be glad
for all the time we had
today . . .
ขอ Copy ด้วย นะค่ะ ^^
ขอเข้ามา Coppy ด้วยคนค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณ คุณอ๊อบคร้าบผม
ขอบคุนมั่กมากเรยคร่า......
Attachments:
ขอบคุณค่ะสำหรับเนื้อเพลง ปุ้ย ไม่มีเนื้อเพลงเพราะไม่ได้ซื้อแผ่นมา เพื่อนที่ทำงานให้มาค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอด้วยค่ะ
ขอด้วยคนคะ ขอบคุณนะคะ
ถ้ามี DVD อยู่แล้ว เข้าไปที่ menu เลือก ที่เขียนประมาณว่า lyrics on screen เนื้อเพลงก็จะขึ้นที่หน้าจอนะคะ
ร้องตามไปได้เลยค่ะ
ขอบคุณคุณอรนัย เข้ามาเจอข้อความดีๆ เป็นคำตอบกลับไปสนุกกับลูกดีมากที่สุดค่ะ
อรุณ ปุณณ และปัญปัน
Attachments:
น้องอะตอมขอด้วยนะคราบ มีแผ่นแล้วดูเนื้อเพลงในแผ่นแล้ว ก็ร้องไม่ทันซักที ต้องเอาเนื้อไปอ่านก่อนแล้วร้องตามไปเรื่อย ๆ ขอบคุณค่ะ

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2023   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service