หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

1. I will go jogging tomorrow morning before lining up and sing national anthem.

    หนูจะไปวิ่งจ๊อกกิ่งพรุ่งนี้เช่า ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ

2.  One of my friend fell down and her leg got bleeding

    เพื่อนคนหนึ่งล้มและมีเลือดออกที่ขา

3. Did you go jogging this morning?

    เมื่อเช้าหนูไปวิ่งหรือเปล่า

4. It rained, so the jogging didn't happen. / the jogging was canceled.

    ฝนตก จึงไม่มีการวิ่ง

5.  He can turn into 3 persons.

     เขาสามารถเปลี่ยนร่างเป็นคนอื่นได้ 3 คน

6. ก้านมะพร้าว  เรียกว่าอะไรค่ะ   ( เฉพาะก้านที่เอามาทำเป็นไม้กวาด )

7. Fill the glass near the top with water, don't overfill the glass.

    เติมน้ำเกือบเต็มแก้ว  อย่าให้ล้นนะ

8. He drove backward into the wall.

    เขาขับรถถอยหลังไปชนกำแพง

9. Each country has a different tradition such as chinese, they will pay respect to ancestor by offering them some foods and burn the gold and silver paper. But thai peoples will make a merit and pour some water to dedicate the merit to our ancestor.

    แต่ละประเทศมีธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันเช่น คนจีนจะเคารพบรรพบุรุษโดยการไหว้ด้วยอาหารและเผากระดาษเงินกระดาษทอง  แต่คนไทยจะทำบุญและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ

 

ขออนุญาติถามเกี่ยวกับ  เรื่อง ของเท้า นะคะ  ( ขอโทษล่วงหน้าค่ะ)  

10. He have got a corn on his feet, it starts beginning. Maybe, his shoes don't fit the feet.

     เขามีตาปลาที่ฝ่าเท้า  เพิ่งเริ่มเป็นนิดหน่อย  รองเท้าคงจะไม่พอดีกับเท้า

11. He has to put solution on it for 2  or 3 days so that it wil be soft and the skin will peel off.

      เขาต้องใส่ยา 2 หรือ 3 วัน เพื่อให้มันนิ่ม และหนังก็จะลอกออกมา 

12. The corn is a hard skin.

       ตาปลาคือ ผิวหนังที่แข็งๆ

 

Views: 979

Replies to This Discussion

รอคุณครูค่ะ

ขอถามเพิ่มถามค่ะ

13. Put it lengthwise / crosswise.

      วางตามแนวยาว  /  วางตามแนวขวาง

14. ห่อปกหนังสือ ( ห่อด้วยพลาสติก)

15.

    .            

   แผ่นหินปูทางเดินในสวน   flagstone

   หินกรวดสีน้ำตาล หรือสีขาว ที่โรยรอบๆแผ่นหิน   pebble stone

   แผ่นไม้ปูทางเดินในสวน (ตามรูป)  เรียกว่าอะไรค่ะ

16. วันนี้ดูมีเมฆเยอะ  แม่จะเอาเสื้อผ้าไปปั่นแห้งก่อนตาก  ( เสื้อผ้าที่ซักด้วยมือ)

17. From now on, daddy has more work and  responsibility, so he will come back pretty late.

      ต่อจากนี้ คุณพ่อมีงานและความรับผิดชอบที่มากขึ้น  ดังนั้นจะกลับบ้านค่อนข้างช้า

18. Sometimes I treat my friend to snack and vice versa.

      บางครั้งหนูก็เลี้ยงขนมเพื่อน และบางครั้งเพื่อนก็เลี้ยงหนู 

มีคำถามเพิ่มอีกแล้วค่ะ  ขอถามนะคะ

19. This picture is nothing about the story.

      รูปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเลย

20.  I can print both pictures in color and in black and white

      แม่สามารถพริ้นได้ทั้งรูปสีและรูปขาวดำ

ขออนุญาตถามด้วยนะคะว่าใช้แบบนี้ได้รึป่าวค่ะ
7. Pour the water carefully. Don't overfill the glass, just almost full.
19. This picture and the story are not go together at all.

แชร์นะครับ

1. I will go jogging tomorrow morning before lining up and sing national anthem.

    หนูจะไปวิ่งจ๊อกกิ่งพรุ่งนี้เช่า ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ

-> เปลี่ยน sing เป็น singing ก็ใช้ได้แล้วครับ

2.  One of my friend fell down and her leg got bleeding

    เพื่อนคนหนึ่งล้มและมีเลือดออกที่ขา

->  เป็น ..her leg bled.  ก็ ok แล้วครับ  หรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้  She hurt herself in the fall and her leg bled.

3. Did you go jogging this morning?

    เมื่อเช้าหนูไปวิ่งหรือเปล่า

->  ใช้เหมือนกันครับ

4. It rained, so the jogging didn't happen. / the jogging was canceled.

    ฝนตก จึงไม่มีการวิ่ง

->  It rained so I couldn't jog. 

5.  He can turn into 3 persons.

     เขาสามารถเปลี่ยนร่างเป็นคนอื่นได้ 3 คน

->  หากหมายถึงเปลี่ยนเป็นคน 3 คน ทีละร่างในแต่ละครั้งก็ตามนี้ได้ครับ  แต่หากหมายถึงเปลี่ยนร่างจาก 1 เป็น 3 ในครั้งเดียว ก็ใช้ "split"  ก็ได้เป็น  He can split himself into three.

6. ก้านมะพร้าว  เรียกว่าอะไรค่ะ   ( เฉพาะก้านที่เอามาทำเป็นไม้กวาด )

->  midrib of coconut leaf  ครับ

7. Fill the glass near the top with water, don't overfill the glass.

    เติมน้ำเกือบเต็มแก้ว  อย่าให้ล้นนะ

->  เติม to ระหว่าง near..the ก็ ok ครับ

8. He drove backward into the wall.

    เขาขับรถถอยหลังไปชนกำแพง

->  He backed the car (up) into the wall.

ใช้ "back"(v) หรือ back up  ที่แปลว่า "ถอยรถ" ได้เลยครับ

9. Each country has a different tradition such as chinese, they will pay respect to ancestor by offering them some foods and burn the gold and silver paper. But thai peoples will make a merit and pour some water to dedicate the merit to our ancestor.

    แต่ละประเทศมีธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันเช่น คนจีนจะเคารพบรรพบุรุษโดยการไหว้ด้วยอาหารและเผากระดาษเงินกระดาษทอง  แต่คนไทยจะทำบุญและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ

->  Each country has different customs/traditions.  The Chinese pay tribute to ancestors by offering them food and burning gold and silver paper.  But Thai people make merit and do กรวดน้ำ water libation ceremony to transfer merit to ancestors.

(source: libation- wikipedia)

"pay tribute to" =  สิ่งที่แสดงออกเพื่อแสดงความเคารพ หรือความรัก

 

ขออนุญาติถามเกี่ยวกับ  เรื่อง ของเท้า นะคะ  ( ขอโทษล่วงหน้าค่ะ)  

10. He have got a corn on his feet, it starts beginning. Maybe, his shoes don't fit the feet.

     เขามีตาปลาที่ฝ่าเท้า  เพิ่งเริ่มเป็นนิดหน่อย  รองเท้าคงจะไม่พอดีกับเท้า

->  He has got a small corn on one of his foot.  It's has just formed.   Maybe, his shoes don't fit.

11. He has to put solution on it for 2  or 3 days so that it wil be soft and the skin will peel off.

      เขาต้องใส่ยา 2 หรือ 3 วัน เพื่อให้มันนิ่ม และหนังก็จะลอกออกมา 

->  ใช้ได้นะครับ

12. The corn is a hard skin.

       ตาปลาคือ ผิวหนังที่แข็งๆ

->  ได้นะครับ

เอาไว้ต่อพรุ่งนี้ หรือรอคำตอบจากครูคนอื่น ๆ ด้วยนะครับ  ต้องไปแล้วครับ  สวัสดีครับ  :) 

ขอบคุณมากค่ะ  รอข้อที่เหลือค่ะ  

ขอตอบทั้งของคุณรัชนีและคุณกิ้มทีเดียวเลยนะครับ:

 

13. Put it lengthwise / crosswise.

      วางตามแนวยาว  /  วางตามแนวขวาง

->>   ใช่ครับ  และ crosswise (= diagonally) ยังหมายถึง จะหมายถึงว่าจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่ง  เป็นรูปตัว X   (เพราะมาจากคำว่า cross)  

 

14. ห่อปกหนังสือ ( ห่อด้วยพลาสติก)

->  ใช้ง่าย ๆ แบบหนึ่งว่า Wrap the book with plastic/paper. ก็ได้ครับ

 

15.

    .            

   แผ่นหินปูทางเดินในสวน   flagstone

   หินกรวดสีน้ำตาล หรือสีขาว ที่โรยรอบๆแผ่นหิน   pebble stone

   แผ่นไม้ปูทางเดินในสวน (ตามรูป)  เรียกว่าอะไรค่ะ

       ->>  เรียกว่า  a "deck tile"  ครับ

 

16. วันนี้ดูมีเมฆเยอะ  แม่จะเอาเสื้อผ้าไปปั่นแห้งก่อนตาก  ( เสื้อผ้าที่ซักด้วยมือ)

->  It's cloudy today.  I'd better dry clothes in the clothes dryer before hanging them out to dry.

 

17. From now on, daddy has more work and  responsibility, so he will come back pretty late.

      ต่อจากนี้ คุณพ่อมีงานและความรับผิดชอบที่มากขึ้น  ดังนั้นจะกลับบ้านค่อนข้างช้า

->  ได้ครับ

 

18. Sometimes I treat my friend to snack and vice versa.

      บางครั้งหนูก็เลี้ยงขนมเพื่อน และบางครั้งเพื่อนก็เลี้ยงหนู 

->  ได้ครับ

 

19. This picture is nothing about the story.

      รูปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเลย

->  ใช้ has nothing ในประโยคนี้ครับเป็น  This picture has nothing to do with the story.

 

20.  I can print both pictures in color and in black and white

      แม่สามารถพริ้นได้ทั้งรูปสีและรูปขาวดำ

-> หากใช้ I can print both pictures in color and in black and white  จะหมายถึงพิมพ์รูป 2 รูป ได้ทั้งแบบขาวดำ และสี   แต่หากจะหมายถึงพริ้นรูปอะไรก็ได้เป็นขาวดำ หรือสี ก็ได้  จะเป็น   I can print pictures either in color or in black and white.

--------------------------------------------

 

7. Pour the water carefully. Don't overfill the glass, just almost full.

->> หากกลับประโยคหน่อย และเพิ่มบางคำเข้าไป ก็ใช้ได้แล้วครับเป็น  Pour the water carefullly till it's almost full.  Don't overfill the glass.


19. This picture and the story are not go together at all.

->> go together คือ 2 สิ่งไปด้วยกันได้ เข้ากันได้ดี   แต่หาก ภาพผิด ไม่ตรงกับเรื่อง  ใช้ "match"  จะตรงกว่าครับเป็น  The picture and the story don't match.

 

ขอบคุณค่ะ

15. ขอถามเพิ่มค่ะ  

      เราจะจัดสวนหน้าบ้านใหม่  แผ่นไม้ทางเดินผุแล้วต้องรื้อออกและปูด้วยแผ่นหินทางเดินแทน

      We will decorate the front garden. Remove the decayed deck tiles and lay the flagstones path. 

 

16. วันนี้ดูมีเมฆเยอะ  แม่จะเอาเสื้อผ้าไปปั่นแห้งก่อนตาก  ( เสื้อผ้าที่ซักด้วยมือ)

->  It's cloudy today.  I'd better dry clothes in the clothes dryer before hanging them out to dry.

     - clothes dryer  คือ  เครื่องปั่นแห้ง   ใช่ไหมค่ะ

     - ถ้าเราใช้เครื่องซักผ้าในการปั่นแห้ง  โดยใช้เฉพาะระบบปั่นแห้ง  จะใช้ว่าอย่างไรค่ะ

       เช่น   เราจะปั่นแห้งโดยใช้ระบบปั่นแห้ง

15. ขอถามเพิ่มค่ะ  

      เราจะจัดสวนหน้าบ้านใหม่  แผ่นไม้ทางเดินผุแล้วต้องรื้อออกและปูด้วยแผ่นหินทางเดินแทน

      We will decorate the front garden. Remove the decayed deck tiles and lay the flagstones path. 

->> ได้นะครับ  decayed จะเป็น rotten ก็ได้  และ path จะเป็น walkway ก็ได้ครับ

 

16. วันนี้ดูมีเมฆเยอะ  แม่จะเอาเสื้อผ้าไปปั่นแห้งก่อนตาก  ( เสื้อผ้าที่ซักด้วยมือ)

->  It's cloudy today.  I'd better dry clothes in the clothes dryer before hanging them out to dry.

     - clothes dryer  คือ  เครื่องปั่นแห้ง   ใช่ไหมค่ะ

     - ถ้าเราใช้เครื่องซักผ้าในการปั่นแห้ง  โดยใช้เฉพาะระบบปั่นแห้ง  จะใช้ว่าอย่างไรค่ะ

->>  dryer  คือ เครื่องปั่นผ้าแห้ง  หากจะหมายถึงใช้เครื่องซักผ้าปั่นให้ผ้าแห้ง ก็ใช้ "spin-dry"(vt) เป็น  We will spin-dry the clothes in the washing machine/ washer. 

 

ขอบคุณค่ะ

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2018   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service