เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

มาม้าต้องการให้เธอดม

I want to you small

ใช่หรือเปล่า

Views: 410

Replies to This Discussion

I want you to smell.

Honey, come here and sniff this. Does it smell like ........

อย่างงี้ถ้าลูกพูดเอง ใช้ sniff ได้เหมือนกันรึเปล่าคะ คือลูกยังเล็กอะค่ะ พูดยังไม่เต็มประโยค ทุกวันนี้เวลาแกจะขอดม จะพูดว่า smell คำเดียวอะค่ะ

Can I sniff it? ขอดมได้ไหม

Can you smell this? ไดกลิ่นรึเปล่า

 

 

sniff verb 

Definition    [I or T]  to smell something by taking air in through your nose
He sniffed his socks to see if they needed washing.
Dogs love sniffing each other.
She sniffed at her glass of wine before tasting it.
Dogs are sometimes used at airports to sniff out (= find by smelling)drugs in people's luggage.
He was expelled from school for sniffing glue (= taking in the gas from glue because of the feelings of pleasure that this gives).
to take air in quickly through your nose, usually to stop the liquid inside the nose from flowing out
You were sniffing a lot - I presumed you had a cold.
to speak in an unpleasant way, showing that you have a low opinion of something
[+ speech]  "They didn't even serve wine at dinner!" she sniffed.

 

sniff at sth phrasal verb (SHOW INTEREST)

Definition (also  sniff around (sth)to show that you are interested in something

A few computer firms are sniffing at the project already.
Chief executive David Prosser said the takeover speculation was wrong and no one was sniffing around.

 

sniff noun 

Definition a quick breath in through the nose to smell something, or to stop liquid in the nose from coming out

Have a sniff of this medicine - it smells revolting, doesn't it?
"I don't think much of that idea," she said with a sniff (= an expression of a low opinion).

 

smell verb (CHARACTERISTIC

Definition  to have a particular quality that others can notice with their noses
My hands smell like onions.
That cake smells good.
There's something in the fridge that smells mouldy.
Your feet smell (= have an unpleasant smell). Why don't you wash them?

 

smell verb (ABILITY

Definition  to have the ability to notice or discover that a substance is present by using your nose
Humans can't smell as well as dogs.
What I hate most about having a cold is not being able to smell.

 

sniff คือ สูดดม (ตั้งใจ) 

smell ได้กลิ่น

 

แม่น บ่อ

แม่นแล้วอีนางเอ้ย

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2023   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service