หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

มีเว๊ปจีน แนะนำค่ะ มีเนื่อเพลงจีนด้วยค่ะ ไม่รู้ว่าดีไหมลองดูนะคะ

http://www.chinese4kids.net/song.php
Chinese Children's Songs
Kids love songs and nursery rhymes. The words are usually simple and easy to be memorized. The rhyme of the music helps children to learn the song without much effort. For children,the easiest way to learn any foreign language probabaly is through learning the songs and nursery rhymes. Here is a collection of the Chinese children's songs and some nursery rhymes. Some of the songs have the words in Chinese and Mandarin Pinyin. A couple have the Enlgish meanings as well.
LiangZhiLaoHu.mp3 (1M)

Two tigers, two tigers
Run so fast, run so fast
One has no ears
One has no tail
So strange! So strange!
两只老虎,两只老虎
跑得快,跑得快,
一只没有耳朵
一只没有尾巴
真奇怪,真奇怪
liǎng zhī lǎo hǔ , liǎng zhī lǎo hǔ
pǎo de kuài , pǎo de kuài
yī zhī méi yǒu ěr duō
yī zhī měi yǒu wéi bā ,
zhēn qí guài , zhēn qí guài
XiaoYanzi.mp3 (1.69 M)
小燕子,穿花衣
年年春天来这里 ...
xiǎo yàn zi, chuān huā yī
nián nián chūn tiān lái zhè lǐ ...

1234567.mp3 (3.00 M)
一二三四五六七
我的朋友在哪里 ...
yī èr sān sì wǔ liù qī
wǒ de péng yǒu zài nǎ lí

happy_new_year.mp3 (3.00 M)
新年好呀,新年好呀
祝贺大家新年好! ...
xīn nián hǎo ya, xīn nián hǎo ya
zhù hè dà jiā xīn nián hǎo

Happy_Birthday.mp3 (3.10M)

Happy Birthday to you.
祝你生日快乐
zhù nǐ shēng rì kuài lè

Views: 252

Replies to This Discussion

เพลงขั้นพื้นฐานของเด็กๆเลยค่ะ มีโหลดได้บ้างไหมหน้อ
ดาเข้าไปในเว๊ปเขา ที่สink อ่ะ ดาแล้วโหลดได้เลย

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2018   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service