เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

สวัสดีค่ะ/ครับ คุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน วันนี้เอาCaillou - Caption มาฝาก เผื่อมีประโยชน์บ้าง
พิมพ์เองเหนื่อยหน่อยแต่ก็สนุกดีทำเพื่อลูก หวังว่าจะมีใครสนใจและรู้สึกสนุกด้วยกัน

เอาไว้วันหลังจะพิมพ์มาแบ่งกันใหม่นะค่ะ
เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะค่ะ

แม่หนิก พ่อเติ้ล น้องเนลโล


Caillou - Lost puppy (Caption)
Caillou - Show and Tell (Caption)
Caillou - Caillou in the bayou (caption)
Caillou - Caillou of the Antarctic (caption)
Caillou - Caillou the magician (caption)
Caillou - Caillou's castle (caption)
Caillou - Caillou's marching band (caption)

Caillou - Lost puppy (Caption)

Okay Caillou Remember what I told you.

Keep your eyes on the ball.

I got it !

That’s okay. Just take your time.

Hey ! Give me my ball !  Come back !  Daddy help !  He’s got my ball !

Ha ha ! gotcha !  He has a collar so he must belong to someone.

Well , we’ve looked a long time and no one seems to know whose dog this is.

He’s all alone ?

He must be lost.  He’s a scruffy little guy.  Isn’t he ?

Scruffy ? We can call him Scruffy.  Oh , Could I keep him !  Daddy , please ?

I’m sorry , Caillou , But this dog probably belongs to someone who misses him very much.

Huh ?

I’ll tell you what though, we can help find his owner,  How’ that ?

Okay.

Caillou was sad.  He wanted to keep the dog all to himself.

Hello ?  Anybody home ?

Who’s this ?

I found him !  His name is Scruffy.

He was lost in the park.  I thought we could help find his owner.

Hmm.  [ Meow ]  [ Ruff ]

Scruffy , No !  Stop !   [ Meow ]  Doggie !  Meow.

What a mess.

Why don’t you two take him outside and clean him up ?

Time to Rinse him off. [ Ruffy ]

AAH !  Look out !  AHH !

It was time to look for Scruffy’s owner, so daddy decided to take his picture to put on a poster.

Smile.  Scruffy.

Perfect.

Now we just have to make copies and buy some dog food on our way home.

What if no one calls, daddy ?  Can I keep him ?

We’ll see. Taking care of a dog is a big job.

[Telephone Rings] Hello ?  Yes uh-huh. That’s him, great, see you then.

That was Scruffy’s owner.  She saw your poster and is coming over to pick him up.

[Doorbell Rings] Rocky !

She’s been so sad since we lost Rocky.

I’m so glad you found him.

It was Caillou who found him, right, Caillou ?

Do you have a dog ?

No, but I have a cat, his name is Gilbert.

Really ? you’re lucky. I wanted a cat too, but my dad is allergic.

Time to go, sweetie.

I’m so happy you found him.  Thanks for taking care of Rocky for me.

Even though Caillou was sad that scruffy was leaving.

He was very proud that he had helped.

Bye !  bye !  bye !  bye !   [meow]  Gilbert !


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Caillou - Show and Tell (Caption)

Look at my car !
I make an igloo.
What did you make, Clementine ?
It’s a field of flowers !
[Both] : oh !
Okay, everyone, it’s time to clean up.
[All] : Okay.
We’ll do more crafts tomorrow…
and speaking of tomorrow, class, we are also going to have Show and Tell.
[other kids] : Yay !
Yes, Caillou ?

 Miss Martin, what’s Show and Tell ?
It means that you bring something from home to show the class, and then you tell us why you think it’s special.
Can I bring something I like to play with ?
Certainly !  You can bring anything you wish.
I know what I’m going to bring !
Are you going to bring your lion ?
No. It’s something else and it’s a surprise.
Mine’s a surprise too.
Caillou didn’t know what he was going to bring.
He wished he knew what Leo and Clementine were bringing.
Caillou really wanted to find an extra special surprise to take for Show and Tell.
Hmm…. Rexy !   Hee !   Hee !   Hee ! 
No, I don’t want to bring Rexy.  Everyone’s already seen him.
[Rexy squeaking]  Roar ! ! !   Hee !   Hee !  
wouldn’t it be great if Rexy was a real dinosaur ?
[Rexy squeaking]   [Rexy Roaring]   [Ding ! ]   [Ding ! ] 
Red means stop.   [ Baby laughing ]   [ Car honking,  Bicycle bells ]   [Ding ! ] 
Green means go !   [Rexy Roaring]   
[All kids] : Wow !  Look at that !
Hi, Miss Martin !  I brought my dinosaur Rexy for Show and Tell.
My goodness ! 

Who wants a ride ?
[Children] : I do !  Yeah !   Whee !
This is the best Show and Tell ever !
Whoo - hoo !
[Both] :  Hee !   Hee !    Ha !   Ha !  
[Clementine] :  Yay !   [ Laughter ]   Yay !  
[Rosie] :  Mousie !  Hee !   Hee !   [Rexy  squeaking]
No, I want something that will be a surprise !
Surprise !  [ Laughing ]  Surprise Caillou !
What are you two up to ?
I’m trying to find a special surprise for Show and Tell tomorrow.  
Surprise ! 
[Mom] :  Ha !   Ha !  Why don’t you choose three things and you can practice your Show and Tell on us after supper.  Maybe that will help you decide.
Caillou thought that was a very good idea, and went back to pick out his three favorite toys.
After dinner Caillou had a practice Show and Tell.

[ Rosie Laughing ]   [ Applause ]  [Squeaking toy]
This is Rexy.  He’s a dinosaur, and he has big teeth, but he isn’t mean.
He’s my favorite toy !   Hee !       Hee !       Hee !  

The next surprise is … my kite!  I took my kite to the park and flew it really high!
Rosie fly – a – kite!   Ah !    Ha !    Ha !    Ha !  
And for my last surprise… My fire truck !  I like it because the ladder goes up… and the lights flash when I push it around… So ?  Which one did you like best ?
I thought all of them were pretty special. Especially Rexy because he’s a dinosaur.
but Rexy won’t be a surprise for Leo.
I like your kite…
But Caillou remembered that Clementine was with him the day he flew his kite.
It won’t be a surprise for Clementine.
Maybe not, but for everyone else it will be.  Well, there’s always your fire truck.
[ Rosie Laughing ]  
But Caillou still wasn’t sure what to take for Show and Tell.
Why don’t you sleep on it tonight and decide tomorrow ?
Sleep on my fire truck ?
Ha !    Ha !    Ha !   No, that’s an expression that means go to bed with the question in your mind and in the morning after a good night’s sleep, maybe you’ll know what you want to do.
Surprise Caillou !   Aaah !   [ All laughing ]  
But the next morning, Caillou still did not know which toy would make the best surprise.
Caillou sad ?
I don’t know what to bring, Rosie. Miss Martin said we could bring anything we want.
But I really want it to be a surprise for everyone.
Surprise !     Aaah !   [ Rosie Laughing ]  
Dady !     Dady !    
Ha !  Ha !  what ?
Can you do something for me ?
[ Rosie Laughing ]  
Sure !  What is it ?
And my grandfather used this compass whenever he went camping so he wouldn’t get lost.
[ Applause ] 
Miss Martin !  My lucky cricket isn’t in its cage !
[Kids] : Oh no !  [ Cricket chirring ]   [ Chirring ]   [ Chirring ]   [ Chirring ] 
I got it !
Thanks !
Yay !   Alright !
Well done !
With Clementine’s lucky cricket back in its cage, it was now Caillou’s turn for Show and Tell.
[Dad] :  Caillou ?
My Show and Tell is bigger than everyone else’s . . .
Surprise !    
[ All surprise then laughing ] 
I was going to bring one of my toys, but my sister Rosie is even more fun to play with than my toys.
[ All laughing ] 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Caillou - Caillou in the bayou (caption)

On a very hot summer’s day, Caillou and his family went on a trip to the country.
There should be a sign for the lake around here somewhere.
Caillou liked looking at all the road signs.
That’s a deer !
Right, Caillou.
That’s a deer crossing sign.
Do deer read signs like people ?
No. 
Then how do they know to cross here ?
[ Laughing ]  
The sign is for us to know that deer cross here, so we can drive carefully.
Oh.  Is that the lake sign ?
I’m not sure, but let’s give it a try !
I hope this is the right place. . .
Come on, Rosie, we’re going swimming !
swimming !
Caillou couldn’t wait to cool off in the water.
Oh !
[Daddy] :  Looks like we found a swamp instead of a lake.!   Let’s take a closer look.
Caillou thought the water looked dirty.  He couldn’t even see the bottom.
[ Sniffing ]  
It smells funny !
Yucky !   Oh !
I don’t think the animals that live here would like to hear you talking that way about their home.
What animals ?
Shh !   They’re very shy.  We’ll have to be very quiet and listen to find them.
[ Animal sounds ]  
Caillou wondered what was making that sound.
[ Mosquitoes ]  
Ah !   Mosquitoes !
Gook thing Mommy brought the repellent.
That’s right.  We don’t want to be covered in itchy bug bites.
Be careful not to get it into your eyes, Caillou.
P – U !
The mosquitoes think it smells bad too, so hopefully they’ll stay away !
Some swamps are so big you could explore them for days.
And they’re full of flamingos and alligators.
Alligators.! ?  Really ?
Don’t worry.  There aren’t any alligators in this swamp.
Caillou was glad there weren’t any alligators here. But now the swamp seemed a lot more interesting than it did before.
Pretty !
I bet this dragonfly is looking for other bugs to eat.
That bug is walking on top of the water !
Caillou was finding new things everywhere he looked.
What are those ?
Those are tadpoles.  On day they’ll grow up to be frogs.
Really ?
Let’s take a closer peek. . .
It’s a big brother and a little sister !
[ Giggling ]     [ Ribbit ]  
That’s the grown-up daddy frog !
Okay,  daddy frog.  Here are your babies back.
[ Ribbit ]    [ Laughing ]  
This looks like a good spot to have our lunch.
Careful,  Caillou.
I can do it !
[ Laughing ]  
Caillou was proud that he made it to the other side without any help.
These binoculars should help you spot some animals.
[ Giggling ]    
Wow !  I can see far !
[ African music ]  
Caillou imagined he was an explorer in a huge swamp.
[ Laughing ]    Ah !   [ Laughing ]    Hmm. . .      Oh !  
A baby alligator !   Oh, a mommy alligator too !  Wow !
Caillou was glad he had the binoculars, so he could see the alligator from far away and not get too close.!
Oooh !  
Ha !   Ha !   Oh, Caillou, look at you.
Look,  Daddy !
Hmm. . .  That log looks a lot like an alligator.
And a baby alligator !   
[ Laughing ]  
[ Bird sounds ]  
Look !  Over there !  It’s a blue heron.  He’s hunting for fish.
He’s having his lunch !
These pesky mosquitoes are eating me alive !
[ Laughing ]  
Fishes are bird food,  sandwiches are people food, and we’re mosquito food !
Caillou thought the swamp was fun, but he was glad there weren’t any real alligators there.
Ha !    Ha !    Ha !    You sure got dirty today.  You’ll have to wash up as soon as we get home.
Oh !  That’s the sign for the lake !  Can I wash there ?
Rosie,  I’m an alligator !
Ah !   Ha !    Ha !    Ha !    [ Growling ]   [ Laughing ]  
When Caillou dried off, he found a couple of red bumps.
I got mosquito bites !
Try not to scratch,  honey.  This will help take the itch away.  There you go, Caillou,
the marks of a good swamp explorer !
Rosie too !  Rosie too !
And Daddy too !
[ Laughing ]  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Caillou - Caillou of the Antarctic (caption)

In the summertime,  Caillou like to play outside with his friends Jason and Jeffrey, even when it’s a very very hot day !
[ Laughing ]   [ Laughing ]  
Over here, Caillou !
Pass it to me !
My turn !
Over here !
[ Meowing ]   [ Grunting ]  
Look at me !
[ Laughing ]  
Oops !
[ Laughing ]  
I wanna try !
[ Laughing ]  
Ow !   Ow !
Are you okay ?
Caillou’s head hurt a little bit, but not too much. Caillou was upset that Jeffrey had fallen on him.
It sure is hot today.  Phew !
Daddy !  Jeffrey fell on me !
I didn’t mean to !
Well it doesn’t look like a serious injury.
Rosie kiss it better !
Better ?
Yeah.
Sorry,  Caillou.
That’s okay Jason.  We know it was an accident.
I’m Jeffrey.
Ha !    Ha !   I just can’t tell you two apart !
Jeffrey didn’t mean it, Caillou.  Things like this happen when you’re playing and having fun.
Caillou was still upset with Jeffrey.  He thought his friend should have been more careful.
[ Bell ]   Ah !
The ice cream man !
[ Laughing ]   [ Giggling ]  
Oh !
Ice cream sounds like a pretty good idea to me.
[ All ] :  Yay !
[ Laughing ]  
Here, Rosie.  I’ll give you a ride.
[ Laughing ]   [ Laughing ]  
Mr. Ice Cream Man !
Wait !   Stop !
[ Laughing ]   [ All laughing ]   [ All laughing ]   [ Timid laughter ]  
Yay !   [ Giggling ]  
Ice cream for all my friends !
It’s nice and cold in there !
I wish it was cold outside.
It’s only that cold when it’s winter, but now it’s summer and summer is hot !
[ Grunting ]  
It’s cold all year in Ant-arc-ti-ca.
Auntie who ?
It’s not an auntie person, Caillou, it’s a really cold place.  I saw it in a book.
Hmm !
Antarctica is where penguins live.  Penguins love to be cold.
Now everybody hurry and pick up what you want, or everything’s going to melt !
Lick a little faster, Rosie.
Tell us more about Ant-arctica, Daddy.
Well, the South Pole is there.  And icebergs.
I thought it was called the North Pole.  That’s where Santa lives.
There are two Poles.  The North Pole is on top of the earth and the South Pole is on the bottom.
Ah !
Oh !
[ Meowing ]   [ Laughing ]
What’s an iceberg ?  Is it made out of ice cream ?
No, it’s a huge island made of snow and ice.
Sticky !
Let’s go and get you cleaned up, Rosie.
[ Laughing ]
Caillou thought it would be wonderful if icebergs really were made of ice cream !
Hello,  penguins !    Ah !    Wow !   That looks like fun !
[ Laughing ]   Wheeeeeeeeee !   
Wow !   A chocolate ice cream-berg !
[ Laughing ]  
That chocolate iceberg was delicious !
Look at me !   I’m a penguin !
Me too !
Caillou !
Whoa !   [ Giggling ]   [ All laughing ]  
Brrrr !   It sure is cold here in Antarctica !
Brrrr !   You’re cold ?!  Well, I guess you don’t want to play in the sprinkler then.
Oh !   [ Laughing ]  
We’re not really cold.  We’re just pretending.  We’re really, really hot !
Hot ?  No, I don’t believe you.
Oh !   Whoa !   Ooohhh !  so hot !
[ Both ] :  Ohhhhh !   Whoa !  
Ah !  Fall down ?
Okay, you’ve convinced me.  Maybe this will cool you down.
[ All laughing ]  
Ow !
Caillou didn’t mean to step on Jeffrey’s foot.  He felt bad.

I’m sorry, Jeffrey !  Are you okay ?
Yeah, I’m okay.
Look out !
[ Laughing ]    [ Laughing ]
Caillou was glad that Jeffrey wasn’t mad at him. And Caillou wasn’t upset with Jeffrey anymore because he knew Jeffrey didn’t mean to fall on him.  So they were all best friends again.


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

Caillou - Caillou the magician (caption)

Thanks,  Grandma !  Watch this, Rosie !
[ Meow ]   [ Kids laughing ]  
Caillou was glad when Grandma came to visit. She always thought of fun things to do.
Which hand is the balloon in ?
Hmm. . . That one !
[ Rosie laughing ]   Ooh !
[ Both gasping ]  

It’s magic !
Where did it go ?
[ Meowing ]  
There it is !
I see you’ve discovered my trick, Gilbert !
You dropped it on the couch when you had it behind your back !
Can you show me how to do a magic trick ?
Oh, you want to be a magician, do you ?
Yeah !  Rosie can help me, and we can show our trick to Mommy and Daddy !
Yeah ! 
Caillou and Rosie were very excited at the thought of putting on a magic show, only Caillou wanted to look like a magician too.

Hmm. . . I need a magic wand, and a cape !
I’m sure we can find something around the house that will do.  Let’s have a look !
How about this for a magic wand ?
It’s a straw.  Hmm. . .
Caillou wasn’t so sure that a straw would do the trick !
Rosie thirsty !
Abracadabra,  Abracazink. . . Let’s get Rosie a nice big drink !
[ Both kids laughing ]  
Would you like some too, Caillou ?
No, thank you, Grandma.  I’m going to look for a cape !
[ Straining ]   Whoa !  
[ Gilbert meowing and Caillou laughing ]   [ Laughing ]  
Caillou ?
Look !  I found a cape !
[ Meowing ]  
What on earth ?
Magic !
Hee !   Ha !    Ha !   That’s not magic, Rosie !  That’s. . . Gilbert !
Ha !    Ha !   Ah-ha !  Even Gilbert knows a magic trick or two !
Before we do any more tricks, we need to put away all these towels.
Okay, Grandma.
Come on, I’ll show you how to fold them.
Thank you, Caillou.
Can we start our magic show now ?
You need one more thing first.

Caillou already had a magic wand and cape. He couldn’t think of anything else he needed.
Wow !

It’s a hat !
Yes, it’s your Daddy’s top hat, from when he married Mommy. But I’m sure he won’t mind if you borrow it.
How do I look ?
Splendid.  You look just like a real magician !
Which hand is the ball in, Rosie ?
Ooh !. . . Ha !    Ha !   Ha !    Ball !  
[ Meowing ]  

That’s mine, Gilbert !   Hee !   Ha !    Ha !   Ha !   

Perhaps that trick doesn’t work so well with a bouncy ball, especially with Gilbert around !
Maybe you could make something else disappear, like your bunny ?
Hmm. . . No, something bigger !
Bigger !
I could make Rosie disappear !
You can hide behind my cape !  When I say the magic words, you crawl under the table, Okay ?
What a good idea !  And if we put a cloth on the table, nobody will be able to see Rosie hiding there.  I’ll go find one.
Abracadabra ! 
[ Whispering ] :  Okay, Rosie.  Hide under the table now !
No, Rosie !  You have to crawl under the table !   Here, watch me.
Abracadabra ! 
[ Straining ]
Hee !  Hee !  Hee !  Caillou ?  Peekaboo !
There !  That’ll do nicely.   Now how about your audience ?  Shall I get Mommy and Daddy ?
Okay, Rosie.  This time you hide under the table when I say Abracadabra !  Abracadabra ! 
[ Meowing ]  
Gilbert !  You’re ruining my trick !
[ Meowing ]  

How are our little magicians doing ?

[ Dad ] :  Grandma tells us you’ve been practicing a trick.  Can we see it ?
Caillou wasn’t so sure they’d be able to do the trick, but he was willing to give it his best try.
Okay.
[ Inhaling ]   [ Magic sparkling sound ]   [ Applause and cheering]   [ Applause and aahing]  

Abracadabra !  Thank you !   Thank you !
[ Magic sparkling sound ]  
Abracadabra !  Rosie disappear !  Tadaa !
That’s amazing !  Where did she go ?!
Hee !  Hee !  Ha !   Ha ! 
I hope you can bring Rosie back -  -  we wouldn’t want her to miss her afternoon snack !
Caillou didn’t know what to do. He hadn’t practiced bringing Rosie back.
Abracadabra !   Rosie come back !  
[ Whispering ] :  Come back, Rosie !
[ Meowing ]   [ Caillou gasping ]   [ All laughing ]   [ Rosie laughing ]  
Well done, Caillou !  You too, Rosie !
Bravo !  Now why don’t our little magicians go into the kitchen for their snack ?
I can do another magic trick !  I can make my snack disappear !
Abracadabra !   Thank you !
[ All laughing ]  


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

Caillou - Caillou's castle (caption)

Caillou was playing castles and dragons with Gilbert and Teddy.
Watch out Teddy, there’s a dragon on the bed !
[ Meowing ]  
No Gilbert, stay !  You’re the scary dragon !
[ Meowing ]  

Only Gilbert didn’t want to play.
We need a dragon !
[ Meowing ]  
Mommy, have you seen Gilbert ?
No, I haven’t.
[ Meowing ]  
Hee !  Hee !  Ha !   Ha !  Gilbert, you silly cat !  Were you hiding ?
[ Rosie laughing ]  
It sounded like Rosie was having fun.  Caillou decided to find out what she was doing.
Samich for dolly.
No, Caillou !  Rosie play with soldier !
But I need a soldier to save Teddy from the dragon !
No !  Soldier hungry.
Hey you two, you can share your toys.  Find a way to play together.
The boxes gave Caillou a wonderful idea.
Mommy, Can we use those boxes ?  I want to build a castle !
Sure, as long as you and Rosie share and play together nicely.
We will.
Do you want to play a game with me, Rosie ?
Play dolly ?
No, not dolly, dragons.
Roaaaar !  oh. . .
Caillou felt bad.  He didn’t mean to scare his little sister.
It’s okay Rosie.  Here, the soldier will protect you from the scary dragon.
[ Rosie laughing ]  
Rooooaar ! 
Gilbert will be the dragon, and these boxes will be our castle !
Do you want to be a princess, Rosie ?
Princess Rosie !
And I’m going to be a prince.  But first we have to build our castle.
Rosie the princess!  Rosie the princess!  Rosie the princess!
Caillou ?
Yeah ?
Peekaboo !
[ Both laughing ]  
How’s the castle coming along ?
I think we need some windows.  Can you help us ?
You bet.  I’ll get some scissors.
I’ll be right back.
Let’s see. . .
I got it !
Hmm. . .
Ah-ha ! 
Rosie want red ! 
Caillou shared the colored pens with Rosie.
[ Meowing ]  
Soon the boxes were starting to look like a real castle.
Nice work !
[ Meowing ]  
Oops. . . I think someone’s trapped in the castle.
[ Meowing ]  
Now that their castle was ready, Caillou decided he needed to look more like a prince.
I’m going to go look for some prince clothes.
Okay.  So Rosie, shall we find you something fit for a princess ?
Yeah ! 
I am Prince Caillou !
And this is my castle !
Caillou felt like a real prince.
Rosie pretty princess !
Now they were really ready to play castle.
The dragon won’t be able to get into our castle,  Princess Rosie !
Now where is that dragon ?
Ooh !   Ha !    Ha !    Ha !  
Caillou !  Dragon down there !
[ Yawn ]  
He’s sleeping right in front of the door !   We can’t get out !
Hee !    Hee !    Hee !   Dragon sleeping !  
Hmm. . . I know what to do !
Excuse me !  You’re blocking our door !
Bye !    Bye - bye !
Look !  The dragon is awake !
C’mon Gilbert, try to get in the castle !
Gilbert wasn’t being a very good dragon at all.
Dragon sleeping.
We need to find a dragon that doesn’t keep falling asleep !
How about two fire-breathing,  Children – tickling dragons ?
Roaaar ! ! !  [ Both laughing ]    [ Both roaring ]    Roaaar !
Caillou !   Help !
Stop,  dragon !
[ Laughing ]   
Let the princess go !
Oh no !  It’s the courageous prince !
Roaaar !    Ah !   Ha !    Ha !    Ha !  
No dragon !  Go away !
Yeah !   Now we’re going to tickle you !
Yikes !   Aaahhh !  
So Prince Caillou and Princess Rosie had lots of fun playing together in their castle and chasing dragons all day.


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Caillou - Caillou's marching band (caption)

[ Children laughing ]  
[ Leo ] : Tag !  You’re it, Emma !
Ha !    Ha !    Ha !  
[ Laughs ]  
You can’t catch me !
[ Laughs ]  
Caillou wondered what that strange noise could be.
Tag !  You’re it !
[Caillou laughing ]   [ Laughs ]  
Tag !  You’re it !
[ Marching band music ]  
What’s that ?
I don’t know.
The sound was growing louder and louder.  Caillou wanted to find out what it was.
[ Gasp ]    [ Marching band music ]  
A marching band !  What a lovely surprise !
They’re going to be in a parade next week.
They must be practicing.
Does anyone know what instruments they’re playing ?
That’s a drum !
[ Drumbeat ]    
Right !
[ Leo ] : That’s a trumpet !  And that’s. . .
What is that ?
[ Mrs. Martin ] :  That’s a tuba.  And that’s a saxophone.
Caillou couldn’t take his eyes or ears off the marching band.
[ Laughing ]   
The music made him want to march too.
Didn’t you like the marching band, Emma ?
They’re too loud.
Marching’s not loud.  Want to march with me ?
Perhaps you could lead everyone in a march back inside,  Caillou.
Okay !  Follow me !
Try counting to four,  Caillou.  Not too fast.
Like this.  One,  two,  three,  four.
One,  two,  three,  four.
Hmm. . . Okay.
Everybody else, listen carefully to Caillou when he counts,  then step in time to his beat.
One,  two,  three,  four.
[ Leo ] : Marching is fun !
Well done, everybody !
That’s the perfect pace,  Caillou !
Aren’t you going to stop marching ?
[ Kids ] :  No !
I wish we were a real marching band !
Me too.
Who else would like to be in a real marching band ?

I do !  Me too !
Well,  why don’t you start your own band ?
[ Kids ] :  Yay !
Oh !   [ Laughs ]  
But we don’t have any drums or trumpet or snacks – o – phone.
Drums,  trumpet or saxophone.
[ Kids laughing ]   
Well,  I’m sure if you use your imagination, there are plenty of things in the playroom that can make music.
Caillou and his friends searched for things to use as instruments.  Things that would make a nice loud noise.
[ Gazoo]    [ Laughing ]    [ Horn ]    [ Flute ]
Ha !    Ha !  
This looks like a good drum !   Ha !    Ha !  
Don’t you want an instrument too,  Emma ?
Hmm – hmm.
Caillou remembered that Emma didn’t like loud noises.  Maybe she wanted to do something quieter.
I like your star.  It looks like the ones on the marching band hats.
It does ?
I could make hats for everyone.
Yeah !  You can be our marching band helper !
You look like you could use a strap to hold your drum, Caillou.
Thanks,  Miss Martin !
Now Caillou felt like a real marching band drummer !

Does everyone like their band hats ?
Yeah !  Thanks,  Emma

Emma just needs to do one thing before you start playing.

[ Laughing ]    
All right,  Caillou.

Take it away !
Wait !  Stop !
Caillou didn’t like the sound the band was making. Maybe slowing things down again would help them sound better.
I’m gonna start like we did before.  One,  two,  three,  four.
[ Elephant trumpeting ]   
There’s a lot more room to march outside, if you’d like.
Oh  no,  please don’t stop.
Your marching band sounds wonderful,  Caillou.
One,  two,  three,  four.

[ All ]  :  One,  two,  three,  four !
We’re Caillou’s rock n’ roll band
We’re Caillou’s rock n’ roll band
We like to play,  every day
We’re Caillou’s rock n’ roll band
I play drums with my hands and feet
My job’s to keep a steady beat
One,  two,  three,  four !
Leo plays bass, it’s really low
He can play fast, and he can play slow
[ Solo ]
I play guitar,  I’m really proud
I can play soft,  but I like to play loud !
[ Solo ]
[ All ]  :  We’re Caillou’s rock n’ roll band
We’re Caillou’s rock n’ roll band
One,  two,  three,  four !
Maybe one day we’ll go on tour !
Five,  six,  seven,  eight
Playing music is really great
We’re Caillou’s rock n’ roll band
We’re Caillou’s rock n’ roll band
We like to play,  every day
We’re Caillou’s rock n’ roll band

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 


Views: 980

Reply to This

Replies to This Discussion

ขอบคุณค่ะ ช่างขยันจังเลย

ยอดเยี่ยมมากครับที่นำมาแบ่งปัน  ขอให้พบแต่แต่แสงสว่างทางปัญญาเพิมพูนขึ้นเรื่อยๆ  นะครับ  สาธุ

Thank you for your giving.

ขอบคุณมากๆเลย กำลังหาอยู่พอดีเลยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

เพิ่มอีก 3 ตอนเพื่อให้ครบ 10 ตอน ( เป็น Caillou 10 ตอนที่บ้านเราฟังกันบ่อยๆ )

Caillou - Deep sea Caillou (Caption)
Caillou - Dogs with jobs (Caption)
Caillou - Everyone's best (Caption)


Caillou - Deep sea Caillou (caption)

Hoo !    Hoo !   
You’re it !
Hoo !    Hoo !    Hoo !   
Can’t catch me !
Oh !
I’m as fast as a shark !  Grrr !   Grrr !
[ Laughing ]   
You’re it !
[ Laughing ]   
Hi, I’m Caillou. What’s your name?
Lee Wuhn.
Grrr !
You stay here while I talk to your teacher, okay?
We’re playing animal tag.  I’m an eagle.!  You can be any animal you want.
Hoo !    Hoo !    Grrr !
Jason’s an owl,  Jeffrey’s a lion,  Clementine’s a horse,  and Leo is a shark.
Or maybe he’s an octopus now.  I’m not sure.
Is that a new kid?
Yeah, her name is Lee Wuhn.  She’s kinda shy.
You’re it !
Children !
Caillou remembered his first day at playschool. He was a little shy too, until he started to make friends.
Children, this is Lee Wuhn. This is her very first day at playschool.
That’s Emma, Xavier, Caillou, Leo, Clementine, Mara, Melanie, Wendy, Jeffrey and Jason. 
I’ve got an extra special surprise for everyone today.
[ Gasping ]  
We have… an aquarium !
[ All ]  :   Wow !
It’s a present from the elementary school. They just got a new aquarium so they gave us their old one.
Caillou was very excited about the new aquarium. He’d never seen such beautiful fish before.
What kind of fish are they?
Well, I know that those are goldfish… and those two are angelfish…
What’s the one with the long pointy tail?
Is that a baby shark?
No, a shark wouldn’t fit in this aquarium.
What’s the stripey one called?
It’s called…
Yes, Lee Wuhn.?  Do you know what it’s called?
I’m afraid I don’t know what they all are.  I’ll bring in a book about fish tomorrow so we can all learn their names.
Look.! There’s a little crab in that seashell.!
We’re also going to learn how to take care of an aquarium. The most important thing of course is that the fish must be fed every day.
[ Children ]  :   Can I feed them? Can I please, Miss Martin?
Ha !   Ha !   Ha !    We’ll take turns feeding them.  Now I’ll reach into the magic hat and pull out today’s name,  which is…. Caillou !
Wow !  I’m the fish feeder !
We don’t want to feed them too much.  This should be enough.
[ Giggling ]  
Caillou was very careful not to spill any of the fish food.  He was very proud to have this important job.
Wow !  Look at them go.  They must be really hungry.
Now, how about we all get our paints and brushes and paint some pictures of our new fishy friends?
Caillou thought the fish still looked hungry. Maybe they needed more food.
Caillou imagined he was swimming in the aquarium with all the fish…

Hello, goldfish !  Peekaboo !  Whee !  [ Laughing ]  It’s suppertime !
You’re giving them too much food.
But they were still hungry.
Some fish, especially greedy goldfish, just keep eating and eating. They sometimes die from too much food.
Oh no !
Caillou certainly didn’t want to hurt the fish by giving them too much food.
You see that green stuff ?  It’s called algae.  Too much of it is bad for the fish too.
Here, I’ll clean it off.

Snails eat algae.  I’ll bring some in from home.
You have snails ?  Wow !  And they like to eat this green guck ?
Sure, to them it’s as delicious as chocolate cake.
[ Laughing ] 
Do you have an aquarium at home ?
Yes, my Dad and I take care of it.  It’s bigger than this one and has lots more fish.
Do you ever pretend you’re a deep sea diver and you’re swimming in your aquarium ?
Sure, all the time !  See that fish there ?  That’s a swordtail. 
Sometimes I pretend that I’m holding its tail and riding all around the aquarium.

I did too !  What are the other fish called ?
That striped one is called the zebra fish, the black one is a tetra, and the one with the big top fin is a Sailfin Molly.  And that’s a hermit crab.  They find old seashells and move into them, like moving into a new house.
Lee Wuhn.!  You certainly know a lot about fish.
Maybe you can tell us more about them to help us make our pictures.
Lee Wuhn’s got a really big aquarium at home and she’s going to bring in some snails to eat up all the yucky algae !
Is your aquarium big enough for sharks ?
Ha !   Ha !   Ha !    It’s not that big !
I’m going to paint a picture of us being pulled by a swordtail fish !
Caillou knew that Lee Wuhn wouldn’t be so shy anymore because she was making lots of friends.

[ Lee Wuhn answering questions ]  

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

 

 

 

 

Caillou - Dogs with jobs (caption)

Caillou and his mommy were on their way to play ball in the park.
[ Traffic light sound ]  
What’s that ?
[ Traffic light sound ]  
You’ve heard that before, remember ?
I know, it’s to tell us when it’s safe to cross.
Excuse me.  I’m looking for the dog run.
I know where it is.
You do ?   where ?
The park is just over there.  You can’t miss it.
Thank you.
[ Woof  woof ]
Every time Caillou went to the park, he liked to look at the map and decide which way to go.

I want to go this way.

Okay.
[ Dogs barking ]  [ Ruff  ruff ]
Ohhh.!
It’s okay, don’t worry, they won’t bite you.
[ Panting ]
You have two dogs ?
Oh, no, I’m a dog walker.  That’s my job.
Caillou thought being a dog walker sounded like a great job.
I’m taking these guys to the dog run.
It’s here.
I’m going there.
[ Dogs bark ] 
Maybe we’ll see you later.
[ Dogs barking ] 
Ugh.!  Ugh.!
[ Dogs barking ] 
Hee !    Hee !    Hee !    Hee !    Hee !   
Hold still, guys.!
Is there anything we could do to help ?
I don’t think so.
That was pretty funny,  wasn’t it ?
[Caillou giggles ] 
Coming through !
[ Dogs barking ]  [ Ruff  ruff ]
Wow !
Neat, huh ?  His name is Dylan.  He can shake hands.  Want to try ?
Hi, Dylan.  I’m Caillou.
Why don’t you throw that for him ?  He’s pretty good at catching balls, too.
[ Barking ]   
Ugh.!   Yay,  Dylan.!
Here you go.
Ewww.!   Hee !    Hee !
Pretty gross, huh ?
Catch ya later,  Dude.
[ Ruff  ruff ]
I think you’d better wipe it with this, honey.
Okay.
A little farther on, Caillou’s mommy met an old friend of hers named Barbara.
And you must be Caillou.
I like your dog.
His name is Maxwell.
Hi, Maxwell.  Can I play with him ?
You can pet him.
Will he bring my ball back ?
I’m sorry, Caillou, but I can’t let him play ball with you.
[ Gasp ]
Maxwell is a very special dog.  He has work to do.
Work ?
Yes.  He helps me.
What does he do ?
Well, Caillou, I’m blind, and Maxwell is my guide dog.
Blind ?
My friend Barbara can’t see.
[ Gasp ]
So Maxwell’s job is to see for me.
Caillou was surprised to learn that dogs had jobs to do just like grownups.
Would you like to see how he helps me ?
Barbara is blind, remember ?  That means she can’t see you nodding your head.
So if you would like to see how Maxwell does his job,  you have to tell me.
Okay,  Yes.  Yes, please.!
This is Maxwell’s harness.  I hold on to it and he leads me everywhere.
Caillou loved seeing how Maxwell showed Barbara which way to go.
[ Barking ]   
What’s Maxwell doing now,  Caillou ?
He’s sitting.
When he sits down, He’s telling me it’s not safe to walk.
Wow !
[ Dogs barking ]   
Come back here !    Come back !    Please stop !
Ha !    Ha !    Ha !   Ha !    Ha !
Caillou discovered that Maxwell was a smart dog.   A very smart dog.
[Traffic light sound ]  
Caillou knew that sound meant it was safe to cross the street.
We can go.
But Maxwell knew it wasn’t completely safe to cross just yet.
[ Siren ]  
[ Gasp ]
Good boy, Maxwell.
Good boy, Maxwell.  Way to go.
[ Woof  woof ]

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

Caillou - Everyone's best (caption)

[ Honking ]
[ Giggles ]
Hi, Clementine !  What’s that ribbon for ?
I won it at my swimming lessons.
I got a blue one at my Daddy’s office picnic.  I was the fastest runner !
I’m a fast runner too !
You can’t catch me !   You can’t catch me ! 
What’s the matter,  Caillou ?
Aren’t you going to try and catch them ?
I can’t run as fast as they can.
Don’t let that bother you.
You’re good at lots of other things.
I wish I could win a ribbon like Clementine’s.
Well, maybe you can.
You’ve given me a wonderful idea.
I’ll be right back.
You can’t catch me ! 
Boom !   [ Giggles ]
Grandma thought she could help Caillou win a ribbon.
Okay everybody, who wants to play some games ?  I have plenty of ribbons you can win !
I do !
Don’t you want to play with the others,  Caillou ?
Will I win a ribbon ?
I don’t know, but you’ll have lots of fun trying.
Caillou ?
Wait for me,  Grandma !
In this race, everyone has to walk heel to toe.  Like this !
[ Giggles ]
One foot right in front of the other, all the way to the white ribbon.
Is everyone ready ?
On your mark !    Get set !   Go !
[ Laughs ]  
Rosie too !
[ Meow ! ]  
Hurray !  Clementine wins !
Yeah !
Caillou was disappointed he hadn’t won, but he was determined to win the next game.
Well done everybody.  Ready for another one ?
Yeah !
How about a big smile for Grandma ? 
Oh.    Very nice.    Lovely.   Hmm.
Oh, I found the biggest smile !   Leo is the winner ! 
Ha !    Ha !    Ha !  
Good smiling, Leo.
Thank you.
What’s the matter,  Caillou ?
I want to win a ribbon !
I know you do, honey, but remember, they’re games. And games are supposed to be fun !
Caillou decided that Mommy was right. He was thinking too much about the ribbons and not enough about having fun.
Who wants to play the next game ?
I do !
Next was the contest for the silliest walk !
[ Laughs ]   [ Laughs ]  
Oh !  [ Rosie’s giggling ]
Rosie wins !  She’s the silliest !
[ Rosie’s giggling ]
Hurray !
I win.  I win.
Now this is an obstacle course.
First you jump over this mattress and land with both feet.
Then you do a hurdle jump over the ball, like this.
Then you pick up the ball, stand on the line and throw it into the basket.
If it goes in, run as fast as you can back to the start.
[ Giggles and laughs ]
On your mark !    Get set !  
Rosie !
Go !
And Caillou is in the lead !    He made it !    What a jump !    Oooh !   Ah….
[ Applause ]   Caillou is still in the lead !

Yeah !
Out of the way, Gilbert !  [ Meow ! ]
Gilbert !  You silly cat !  You messed up our finish.
[ Meow ]
Boy !  you two were fast !
Good race,  Leo.
Caillou was having so much fun now he’d forgotten all about winning a ribbon.
Grandma’s next game was the ‘no smiling’ contest.
No matter what happened, you couldn’t smile or laugh or giggle !

Oh !   Ha !    Ha !    Ha !  
Rosie’s out !  Come sit with me,  Rosie.  Let’s make the others laugh.
[ Whispering ]
[ Raspberry sound ]
Ha !    Ha !    Ha !  
[ Whispering ]
[ Clucking ]  [ Rosie clucking ]
Ha !    Ha !    Ha !  
Caillou’s the winner !
Yay !
Caillou winner !
I won !   I won !
I did it.!
Yay !
[ Meow ]
All right, Gilbert, you can have a ribbon too.  For having the best purr !

Yay, Gilbert !


ครบ 10 ตอนแล้วจ้า

อันนี้ไฟล์รวม 10 favorite Caillou caption

Attachments:

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2024   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service