หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

ขอความอนุเ​คราะห์ร่วม​สมทบงบประม​าณและสนับส​นุนวัสดุอุ​ปกรณ์ซ่อมแ​ซมอาคารเรี​ยน

IMG_3464.JPGเนื่องด้วยโรงเรียนวัดดอนมะม่วงได้ประสบเพลิงไหม้อาคารเรียนป.1กขนาด 4 ห้องเรียนเมื่อวันที่ 27มกราคม2557 เวลาประมาณ 19.00น.โดยอาคารเสียหายจำนวน2 ห้องเรียน คือชั้นอนุบาล 2 และห้องสื่อการเรียนการสอนซึ่งได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้นอนุบาล 2ต้องย้ายไปเรียนยังอาคารเรียนชั่วคราว(อาคารห้องสมุด) ซึ่งมีความคับแคบและไม่สะดวกในการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนจึงต้องรีบทำการซ่อมแซมอาคารเรียนดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยในการเรียนการสอนแต่ปัจจุบันโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมนั้นทางโรงเรียนวัดดอนมะม่วงจึงขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานของท่านเพื่อร่วมสมทบงบประมาณและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารเรียนดังกล่าวซึ่งรายละเอียดความเสียหายตามเอกสารแนบIMG_3436.JPG
ต้องการให้บอกต่อขอความช่วยเหลืออนุเคราะห์สมทบทุนโรงเรียนวัดดอนมะม่วงด้วยคะที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้..ไฟฟ้าลัดวงจรทางธนาคารกรุงไทยจำกัดเลขที่บัญชี832-029294-8ชื่อบัญชีเพื่อพัฒนาโรงเรียนว้ดดอนมะม่วง สาขาปฐมพร เด็กขอ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มีเมตตานะ(ทางเด็กนักเรียนต้องการช่วยวัสดุอุปกรณ์ทางการเรียนด้วยนะคะ)

Views: 224

Attachments:

Reply to This

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2020   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service