All Videos Tagged workshop (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2022-05-27T15:25:38Z https://go2pasa.ning.com/video/video/listTagged?tag=workshop&rss=yes&xn_auth=no ความรู้สึกของคุณครูเมื่อได้พบกับเด็กสองภาษา tag:go2pasa.ning.com,2014-06-03:2456660:Video:1253671 2014-06-03T06:36:19.278Z แม่ไออุ่น https://go2pasa.ning.com/profile/15ine7yjg1c3q <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:1253671"><br /> <img alt="Thumbnail" height="180" src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942896824?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240"></img><br /> </a> <br></br>หลังจากที่ไออุ่น ปิ่น ภัทร ได้เข้าเรียนที่ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มาประมาณ 1สัปดาห์ เนติ์ก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ครูชาวต่างชาติ และครูประจำชั้น ถึงความรู้สึกที่ได้พบ พูดคุย และได้สอนเด็กๆสองภาษา ลูกๆของพวกเรา เมื่อ 26 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมาค่ะ<br></br> <br></br> เมื่อได้ฟังคุณครูพูดถึงลูกๆแล้ว ก็ทำให้แม่ๆ รู้สึกปลื้มใจไปตามๆกัน (คำชมเหล่านี้คงจะเป็นคำชมที่ครอบครัวสองภาษาทุกบ้าน… <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:1253671"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942896824?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />หลังจากที่ไออุ่น ปิ่น ภัทร ได้เข้าเรียนที่ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มาประมาณ 1สัปดาห์ เนติ์ก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ครูชาวต่างชาติ และครูประจำชั้น ถึงความรู้สึกที่ได้พบ พูดคุย และได้สอนเด็กๆสองภาษา ลูกๆของพวกเรา เมื่อ 26 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมาค่ะ<br /> <br /> เมื่อได้ฟังคุณครูพูดถึงลูกๆแล้ว ก็ทำให้แม่ๆ รู้สึกปลื้มใจไปตามๆกัน (คำชมเหล่านี้คงจะเป็นคำชมที่ครอบครัวสองภาษาทุกบ้าน ได้รับกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะ)<br /> <br /> อยากให้คลิปสัมภาษณ์คุณครูคลิปนี้ เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัว ที่กำลังเดินบนเส้นทางเด็กสองภาษา ว่าเรามาถูกทางแล้ว<br /> <br /> พวกเรา แม่เนติ์ แม่ฝน แม่เจี๊ยบ เรายังต้องปรับปรุงและขัดเกลาภาษาอังกฤษให้ลูกอีกมาก เรามาสู้ไปด้วยกัน เป็นกำลังใจให้กันนะคะ<br /> <br /> ขอบคุณ Teacher Marie และคุณครูอุบล สำหรับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้<br /> ขอบคุณคุณบิ๊ก สำหรับแนวคิดดีๆ ที่ปฏิบัติได้จริง<br /> หวังว่าเราจะเห็นเด็กสองภาษาเต็มเมือง อย่างที่คุณบิ๊กหวังไว้ ในสักวัน^<br /> <br /> ไออุ่น 4.7 ปี OPOL 2 ปี<br /> ปิ่น 4.11 ปี OTOL/OPOL 4 ปี<br /> ภัทร 4.9 OTOL/OPOL 1.7 ปี ความรู้สึกหลังจากอ่านหนังสือเด็กสองภาษา tag:go2pasa.ning.com,2014-04-01:2456660:Video:1245818 2014-04-01T12:59:16.288Z ผู้ใหญ่บิ๊ก https://go2pasa.ning.com/profile/bigowl <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:1245818"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942895693?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ความรู้สึกหลังจากอ่านหนังสือในซีรีย์เด็กสองภาษา <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:1245818"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942895693?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ความรู้สึกหลังจากอ่านหนังสือในซีรีย์เด็กสองภาษา เวิร์กช็อปเด็กสองภาษา นครศรีธรรมราช 2013 tag:go2pasa.ning.com,2013-06-18:2456660:Video:1188616 2013-06-18T13:53:02.176Z ผู้ใหญ่บิ๊ก https://go2pasa.ning.com/profile/bigowl <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2013"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942891743?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />บรรยากาศและความรู้สึกของคนที่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปเด็กสองภาษา/โฟนิกส์และการออกเสียง ที่นครศรีธรรมราช <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2013"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942891743?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />บรรยากาศและความรู้สึกของคนที่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปเด็กสองภาษา/โฟนิกส์และการออกเสียง ที่นครศรีธรรมราช พูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล tag:go2pasa.ning.com,2013-05-25:2456660:Video:1181584 2013-05-25T02:41:59.356Z ผู้ใหญ่บิ๊ก https://go2pasa.ning.com/profile/bigowl <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:1181584"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942890060?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เวิร์กช็อปพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก: เพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร กรณีศึกษา:กรมทรัพยากรน้ำบาดาล <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:1181584"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942890060?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เวิร์กช็อปพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก: เพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร กรณีศึกษา:กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รวมเวิร์กช็อปครึ่งปี 2012 tag:go2pasa.ning.com,2012-06-12:2456660:Video:1033500 2012-06-12T15:14:03.490Z ผู้ใหญ่บิ๊ก https://go2pasa.ning.com/profile/bigowl <a href="https://go2pasa.ning.com/video/all-workshop-half-year-2012"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942883671?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ความรู้สึก บรรยากาศของเวิร์กช็อปเด็กสองภาษา/โฟนิกส์และการออกเสียง ในหลายจังหวัด <a href="https://go2pasa.ning.com/video/all-workshop-half-year-2012"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942883671?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ความรู้สึก บรรยากาศของเวิร์กช็อปเด็กสองภาษา/โฟนิกส์และการออกเสียง ในหลายจังหวัด