All Videos Tagged peipei (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2020-04-10T02:25:08Z https://go2pasa.ning.com/video/video/listTagged?tag=peipei&rss=yes&xn_auth=no Like I'm gonna lose you | cover by Peipei tag:go2pasa.ning.com,2017-03-06:2456660:Video:1321850 2017-03-06T05:18:38.103Z ผู้ใหญ่บิ๊ก https://go2pasa.ning.com/profile/bigowl <a href="https://go2pasa.ning.com/video/like-i-m-gonna-lose-you-cover-by-peipei"><br /> <img alt="Thumbnail" height="180" src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942900817?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240"></img><br /> </a> <br></br>เพ่ยเพ่ย ต้นแบบของแนวคิดเด็กสองภาษา วันนี้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเด็กสองภาษารุ่นหลังอีกครั้ง เพื่อให้สร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะ ดนตรี และความสามารถอื่นๆ ครั้งนี้หยิบเพลงมาลองทำอะไรสนุก โดยเพ่ยเพ่ยจะร้องคัฟเวอร์เพลง Like I'm gonna lose you. กับศิลปินต้นฉบับชายดูครับ (เพลงนี้เป็นเพลงคู่)<br></br> **หากเพื่อนสมาชิกชอบผลงานสร้างแรงบันดาลใจนี้ ฝากไลท์ฝากแชร์ด้วยครับ… <a href="https://go2pasa.ning.com/video/like-i-m-gonna-lose-you-cover-by-peipei"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942900817?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เพ่ยเพ่ย ต้นแบบของแนวคิดเด็กสองภาษา วันนี้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเด็กสองภาษารุ่นหลังอีกครั้ง เพื่อให้สร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะ ดนตรี และความสามารถอื่นๆ ครั้งนี้หยิบเพลงมาลองทำอะไรสนุก โดยเพ่ยเพ่ยจะร้องคัฟเวอร์เพลง Like I'm gonna lose you. กับศิลปินต้นฉบับชายดูครับ (เพลงนี้เป็นเพลงคู่)<br /> **หากเพื่อนสมาชิกชอบผลงานสร้างแรงบันดาลใจนี้ ฝากไลท์ฝากแชร์ด้วยครับ และท่านที่ชอบงานเพลงคัฟเวอร์ของเพ่ยเพ่ย เข้าไปกด Subscribe ที่ youtube ได้โดยตรงเลยครับ** เพ่ยเพ่ยเล่านิทาน #4 (The Gruffalo) tag:go2pasa.ning.com,2012-06-29:2456660:Video:1042615 2012-06-29T09:19:43.944Z ผู้ใหญ่บิ๊ก https://go2pasa.ning.com/profile/bigowl <a href="https://go2pasa.ning.com/video/4-the-gruffalo-1"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942883609?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เพ่ยเพ่ยลองเล่านิทานเรื่อง The Gruffalo <a href="https://go2pasa.ning.com/video/4-the-gruffalo-1"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942883609?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เพ่ยเพ่ยลองเล่านิทานเรื่อง The Gruffalo ดนตรีและการอ่านของเด็กสองภาษา tag:go2pasa.ning.com,2011-07-04:2456660:Video:736003 2011-07-04T16:51:44.782Z ผู้ใหญ่บิ๊ก https://go2pasa.ning.com/profile/bigowl <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:736003"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942878371?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />คลิปนี้ ตอบคำถามเกี่ยวกับเมื่อไหร่ควรจะเน้นการอ่านให้กับเด็กตามแนวคิดเด็กสองภาษา และเรื่องของดนตรี <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:736003"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942878371?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />คลิปนี้ ตอบคำถามเกี่ยวกับเมื่อไหร่ควรจะเน้นการอ่านให้กับเด็กตามแนวคิดเด็กสองภาษา และเรื่องของดนตรี พ่อแม่มีเวลาน้อย สอนสองภาษาได้มั๊ย tag:go2pasa.ning.com,2010-09-01:2456660:Video:393448 2010-09-01T17:20:49.938Z ผู้ใหญ่บิ๊ก https://go2pasa.ning.com/profile/bigowl <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:393448"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942862288?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />พ่อแม่หลายคนกังวลใจเรื่องเวลาให้กับลูกน้อย แต่ก็ยังอยากจะสร้างเด็กสองภาษา<br /> <br /> คำถามคือเวลาน้อยอย่างนี้จะสร้างเด็กสองภาษาได้หรือเปล่าน๊า <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:393448"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942862288?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />พ่อแม่หลายคนกังวลใจเรื่องเวลาให้กับลูกน้อย แต่ก็ยังอยากจะสร้างเด็กสองภาษา<br /> <br /> คำถามคือเวลาน้อยอย่างนี้จะสร้างเด็กสองภาษาได้หรือเปล่าน๊า การบ้านเด็กสองภาษา 2 (ไทย-จีน) tag:go2pasa.ning.com,2010-02-13:2456660:Video:189003 2010-02-13T05:33:43.272Z แม่เพ่ยขอแจม https://go2pasa.ning.com/profile/3mc7fw7r6nrfj <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:189003"><br /> <img alt="Thumbnail" height="180" src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942847837?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240"></img><br /> </a> <br></br>เด็กสองภาษาไทย จีน หรือสามภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน<br></br> <br></br> การฝึก ไม่ต้องไปเน้นการอ่านเขียนตัวอักษร สิ่งที่สำคัญกว่าคือการฝึกการออกเสียงให้เคลียร์ การฝึกสร้างความรู้สึกเกี่ยวกับคำศัพท์โดยไม่แปล<br></br> <br></br> ให้หัดออกเสียงเป็นประจำ ทุกวันได้ยิ่งดี ไม่ต้องท่อง เน้นการออกเสียงอย่างเดียว<br></br> <br></br> คลิปนี้ พิเศษสำหรับวันตรุษจีนครับ<br></br> <br></br> ผู้ใหญ่บิ๊ก… <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:189003"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942847837?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เด็กสองภาษาไทย จีน หรือสามภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน<br /> <br /> การฝึก ไม่ต้องไปเน้นการอ่านเขียนตัวอักษร สิ่งที่สำคัญกว่าคือการฝึกการออกเสียงให้เคลียร์ การฝึกสร้างความรู้สึกเกี่ยวกับคำศัพท์โดยไม่แปล<br /> <br /> ให้หัดออกเสียงเป็นประจำ ทุกวันได้ยิ่งดี ไม่ต้องท่อง เน้นการออกเสียงอย่างเดียว<br /> <br /> คลิปนี้ พิเศษสำหรับวันตรุษจีนครับ<br /> <br /> ผู้ใหญ่บิ๊ก<br /> ปล.วันนี้ขอใช้แอกเคาร์แม่เพ่ยอัปโหลดนะครับ<br /> - ไฟล์เวิร์ดอักษรที่ใช้ฝึกออกเสียงครับ ดาวน์โหลดไปลองฝึกกันดูนะครับ มีพินยินกำกับให้ด้วย<br /> <a href="http://api.ning.com/files/qyXtJWam4YcGuIiOnelmOXN5ek48LWOcYOc2kTMD-bLDk">http://api.ning.com/files/qyXtJWam4YcGuIiOnelmOXN5ek48LWOcYOc2kTMD-bLDk</a>*pG*vH2-paOt1FGhsBIew60hO36VTLVXbI2xmfgP1V4uC9rq9qN/file.doc<br /> -----