เปรมดี เอกรัชตพันธุ์'s Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2022-08-17T19:29:13Z https://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=3va3ss256pyro&rss=yes&xn_auth=no Colour tag:go2pasa.ning.com,2013-07-30:2456660:Video:1200104 2013-07-30T14:10:41.515Z เปรมดี เอกรัชตพันธุ์ https://go2pasa.ning.com/profile/3va3ss256pyro <a href="https://go2pasa.ning.com/video/colour"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942891804?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />"" <a href="https://go2pasa.ning.com/video/colour"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942891804?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />"" Sing a song by Bell. She's 2 year old. tag:go2pasa.ning.com,2013-07-29:2456660:Video:1199816 2013-07-29T07:01:36.126Z เปรมดี เอกรัชตพันธุ์ https://go2pasa.ning.com/profile/3va3ss256pyro <a href="https://go2pasa.ning.com/video/sing-a-song-by-bell-she-s-2-year-old"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942891594?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a> <a href="https://go2pasa.ning.com/video/sing-a-song-by-bell-she-s-2-year-old"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942891594?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a> Head shoulder knee and toes tag:go2pasa.ning.com,2013-01-16:2456660:Video:1133702 2013-01-16T13:36:33.249Z เปรมดี เอกรัชตพันธุ์ https://go2pasa.ning.com/profile/3va3ss256pyro <a href="https://go2pasa.ning.com/video/head-shoulder-knee-and-toes"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942889354?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />"" <a href="https://go2pasa.ning.com/video/head-shoulder-knee-and-toes"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942889354?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />"" "Abc"song tag:go2pasa.ning.com,2012-12-16:2456660:Video:1123295 2012-12-16T07:14:54.095Z เปรมดี เอกรัชตพันธุ์ https://go2pasa.ning.com/profile/3va3ss256pyro <a href="https://go2pasa.ning.com/video/abc-song-2"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942887648?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />"" <a href="https://go2pasa.ning.com/video/abc-song-2"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942887648?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />"" One two three tag:go2pasa.ning.com,2012-11-06:2456660:Video:1107233 2012-11-06T04:04:44.041Z เปรมดี เอกรัชตพันธุ์ https://go2pasa.ning.com/profile/3va3ss256pyro <a href="https://go2pasa.ning.com/video/one-two-three-1"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942887009?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />น้องเบลล์ 1 ขวบ 2 เดือน ยังพูดไม่ค่อยชัดจ้าา <a href="https://go2pasa.ning.com/video/one-two-three-1"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942887009?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />น้องเบลล์ 1 ขวบ 2 เดือน ยังพูดไม่ค่อยชัดจ้าา