แม่เพ่ยขอแจม's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2020-06-01T17:38:17Z https://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=3mc7fw7r6nrfj&rss=yes&xn_auth=no การบ้านเด็กสองภาษา 2 (ไทย-จีน) tag:go2pasa.ning.com,2010-02-13:2456660:Video:189003 2010-02-13T05:33:43.272Z แม่เพ่ยขอแจม https://go2pasa.ning.com/profile/3mc7fw7r6nrfj <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:189003"><br /> <img alt="Thumbnail" height="180" src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942847837?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240"></img><br /> </a> <br></br>เด็กสองภาษาไทย จีน หรือสามภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน<br></br> <br></br> การฝึก ไม่ต้องไปเน้นการอ่านเขียนตัวอักษร สิ่งที่สำคัญกว่าคือการฝึกการออกเสียงให้เคลียร์ การฝึกสร้างความรู้สึกเกี่ยวกับคำศัพท์โดยไม่แปล<br></br> <br></br> ให้หัดออกเสียงเป็นประจำ ทุกวันได้ยิ่งดี ไม่ต้องท่อง เน้นการออกเสียงอย่างเดียว<br></br> <br></br> คลิปนี้ พิเศษสำหรับวันตรุษจีนครับ<br></br> <br></br> ผู้ใหญ่บิ๊ก… <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:189003"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942847837?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เด็กสองภาษาไทย จีน หรือสามภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน<br /> <br /> การฝึก ไม่ต้องไปเน้นการอ่านเขียนตัวอักษร สิ่งที่สำคัญกว่าคือการฝึกการออกเสียงให้เคลียร์ การฝึกสร้างความรู้สึกเกี่ยวกับคำศัพท์โดยไม่แปล<br /> <br /> ให้หัดออกเสียงเป็นประจำ ทุกวันได้ยิ่งดี ไม่ต้องท่อง เน้นการออกเสียงอย่างเดียว<br /> <br /> คลิปนี้ พิเศษสำหรับวันตรุษจีนครับ<br /> <br /> ผู้ใหญ่บิ๊ก<br /> ปล.วันนี้ขอใช้แอกเคาร์แม่เพ่ยอัปโหลดนะครับ<br /> - ไฟล์เวิร์ดอักษรที่ใช้ฝึกออกเสียงครับ ดาวน์โหลดไปลองฝึกกันดูนะครับ มีพินยินกำกับให้ด้วย<br /> <a href="http://api.ning.com/files/qyXtJWam4YcGuIiOnelmOXN5ek48LWOcYOc2kTMD-bLDk">http://api.ning.com/files/qyXtJWam4YcGuIiOnelmOXN5ek48LWOcYOc2kTMD-bLDk</a>*pG*vH2-paOt1FGhsBIew60hO36VTLVXbI2xmfgP1V4uC9rq9qN/file.doc<br /> -----