แม่น้องข้าวเหนียว's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2023-12-09T12:06:52Z https://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=3kfmw7uwxqadi&rss=yes&xn_auth=no น้องข้าวเหนียว English Day tag:go2pasa.ning.com,2012-02-15:2456660:Video:982270 2012-02-15T14:25:29.543Z แม่น้องข้าวเหนียว https://go2pasa.ning.com/profile/vorraratKetkray <a href="https://go2pasa.ning.com/video/english-day"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942880989?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />น้องข้าวเหนียวเล่านิทาน หน้าเสาธงตอนเช้า ตื่นเต้นไปหน่อย ลืมบางช่วง ต้องให้คุณครูช่วย <a href="https://go2pasa.ning.com/video/english-day"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942880989?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />น้องข้าวเหนียวเล่านิทาน หน้าเสาธงตอนเช้า ตื่นเต้นไปหน่อย ลืมบางช่วง ต้องให้คุณครูช่วย น้องข้าวเหนียวโชว์เพลงวันพ่อ tag:go2pasa.ning.com,2010-10-16:2456660:Video:459607 2010-10-16T05:54:05.848Z แม่น้องข้าวเหนียว https://go2pasa.ning.com/profile/vorraratKetkray <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:459607"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942863991?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />"เด็กเล็กมีศักยภาพในการจำได้ดี "น้องข้าวเหนียวร้องงานวันพ่อของอำเภอเมื่อปีที่แล้ว ไม่ค่อยสบายเสียงเลยแหบไปหน่อย <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:459607"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942863991?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />"เด็กเล็กมีศักยภาพในการจำได้ดี "น้องข้าวเหนียวร้องงานวันพ่อของอำเภอเมื่อปีที่แล้ว ไม่ค่อยสบายเสียงเลยแหบไปหน่อย