ณัฐพงศ์ สินศุภเศวต's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2024-04-17T05:21:06Z https://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=3dvea9v5ew4pj&rss=yes&xn_auth=no Native Speaking Kids - Marina tag:go2pasa.ning.com,2011-06-04:2456660:Video:694899 2011-06-04T03:25:53.921Z ณัฐพงศ์ สินศุภเศวต https://go2pasa.ning.com/profile/3dvea9v5ew4pj <a href="https://go2pasa.ning.com/video/native-speaking-kids-marina"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942877881?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />น้องมารีนา อายุประมาณ 4ขวบ คุณพ่อเป็นคนไทย คุณแม่เป็นชาวฝรั่งเศส กำลังฝึกหัดทำกับข้าวแบบสมมุติๆ <a href="https://go2pasa.ning.com/video/native-speaking-kids-marina"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942877881?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />น้องมารีนา อายุประมาณ 4ขวบ คุณพ่อเป็นคนไทย คุณแม่เป็นชาวฝรั่งเศส กำลังฝึกหัดทำกับข้าวแบบสมมุติๆ น้องชิชา- พฤษภาคม 2011 21 tag:go2pasa.ning.com,2011-05-29:2456660:Video:687365 2011-05-29T15:53:49.513Z ณัฐพงศ์ สินศุภเศวต https://go2pasa.ning.com/profile/3dvea9v5ew4pj <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2011-21"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942877467?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />น้องชิชาคนเดิม อายุประมาณ 2 ขวบ ตอนนี้พูดเป็นคำสั้นๆได้แล้ว <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2011-21"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942877467?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />น้องชิชาคนเดิม อายุประมาณ 2 ขวบ ตอนนี้พูดเป็นคำสั้นๆได้แล้ว Pun Pun sings very well tag:go2pasa.ning.com,2011-05-22:2456660:Video:678976 2011-05-22T17:41:28.051Z ณัฐพงศ์ สินศุภเศวต https://go2pasa.ning.com/profile/3dvea9v5ew4pj <a href="https://go2pasa.ning.com/video/pun-pun-sings-very-well"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942877042?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />จากคลิปน้องปัญญ์ก่อนหน้านี้ประมาณ1เดือน <a href="http://go2pasa.ning.com/video/were-proudly-to-present">http://go2pasa.ning.com/video/were-proudly-to-present</a> &gt;&gt;1 เดือนต่อมา พัฒนาการทางภาษาของน้องปัญญ์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว <a href="https://go2pasa.ning.com/video/pun-pun-sings-very-well"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942877042?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />จากคลิปน้องปัญญ์ก่อนหน้านี้ประมาณ1เดือน <a href="http://go2pasa.ning.com/video/were-proudly-to-present">http://go2pasa.ning.com/video/were-proudly-to-present</a> &gt;&gt;1 เดือนต่อมา พัฒนาการทางภาษาของน้องปัญญ์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว Native Speaking Kids-- Pepper Level 1 tag:go2pasa.ning.com,2011-05-20:2456660:Video:677455 2011-05-20T18:30:59.388Z ณัฐพงศ์ สินศุภเศวต https://go2pasa.ning.com/profile/3dvea9v5ew4pj <a href="https://go2pasa.ning.com/video/native-speaking-kids-pepper"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942877064?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />1-1 กับน้อง pepper อายุประมาณไม่ถึง1ขวบ <a href="https://go2pasa.ning.com/video/native-speaking-kids-pepper"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942877064?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />1-1 กับน้อง pepper อายุประมาณไม่ถึง1ขวบ Native Speaking Kids--Level 7 Marina is speaking very well! tag:go2pasa.ning.com,2011-04-26:2456660:Video:651871 2011-04-26T11:59:20.931Z ณัฐพงศ์ สินศุภเศวต https://go2pasa.ning.com/profile/3dvea9v5ew4pj <a href="https://go2pasa.ning.com/video/native-speaking-kidslevel-7"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942875072?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />น้องมารีน่า อายุประมาณ5ขวบ คุณพ่อเป็นชาวไทย คุณแม่เป็นเป็นชาวฝรั่งเศส มาตอนแรกๆเมื่อ2เดือนก่อนไม่ค่อยพูดอังกฤษเลย ไม่แน่ใจว่าพูดได้หรือป่าว แต่ตอนนี้พูดเก่งมากเลย <a href="https://go2pasa.ning.com/video/native-speaking-kidslevel-7"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942875072?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />น้องมารีน่า อายุประมาณ5ขวบ คุณพ่อเป็นชาวไทย คุณแม่เป็นเป็นชาวฝรั่งเศส มาตอนแรกๆเมื่อ2เดือนก่อนไม่ค่อยพูดอังกฤษเลย ไม่แน่ใจว่าพูดได้หรือป่าว แต่ตอนนี้พูดเก่งมากเลย