นายฐิติพงษ์ ชาวดร's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2020-06-02T00:08:56Z https://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=38ittolt4bn25&rss=yes&xn_auth=no following the commans2.MPG tag:go2pasa.ning.com,2012-09-15:2456660:Video:1084619 2012-09-15T08:57:55.200Z นายฐิติพงษ์ ชาวดร https://go2pasa.ning.com/profile/38ittolt4bn25 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/following-the-commans2-mpg"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942886461?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />น้องวิว อายุ 2 ขวบ ปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ได้ <a href="https://go2pasa.ning.com/video/following-the-commans2-mpg"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942886461?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />น้องวิว อายุ 2 ขวบ ปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ได้ a little Will speak English tag:go2pasa.ning.com,2012-09-10:2456660:Video:1082038 2012-09-10T08:35:36.287Z นายฐิติพงษ์ ชาวดร https://go2pasa.ning.com/profile/38ittolt4bn25 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/a-little-will-speak-english"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942885942?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />น้องวิว เด็สองภาษาคุณพ่อสร้างเอง ตอนนี้อายุได้ 2 ขวบแล้วครับผม <a href="https://go2pasa.ning.com/video/a-little-will-speak-english"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942885942?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />น้องวิว เด็สองภาษาคุณพ่อสร้างเอง ตอนนี้อายุได้ 2 ขวบแล้วครับผม