ภฤศวัฒน์ เวชอุไร's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2023-03-31T00:51:03Z https://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=352u5eus7kt9z&rss=yes&xn_auth=no ครอบครัว 2pasa ลำพูน ความเชื่อที่มีต่อผู้ใหญ่บิ๊กสู่ความจริงที่เห็น tag:go2pasa.ning.com,2016-12-31:2456660:Video:1320119 2016-12-31T05:44:29.228Z ภฤศวัฒน์ เวชอุไร https://go2pasa.ning.com/profile/352u5eus7kt9z <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2pasa-3"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942900948?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />จากหมู่บ้าน 2pasa สู่การปฏิบัติ <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2pasa-3"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942900948?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />จากหมู่บ้าน 2pasa สู่การปฏิบัติ ครอบครัว 2pasa ลำพูน tag:go2pasa.ning.com,2016-12-31:2456660:Video:1320019 2016-12-31T05:38:52.644Z ภฤศวัฒน์ เวชอุไร https://go2pasa.ning.com/profile/352u5eus7kt9z <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2pasa-2"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942901168?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เมื่อความรักลูกและภาษาเป็นเรื่องเดียวกัน <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2pasa-2"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942901168?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เมื่อความรักลูกและภาษาเป็นเรื่องเดียวกัน ครอบครัว 2pasa ลำพูน tag:go2pasa.ning.com,2016-12-31:2456660:Video:1320326 2016-12-31T05:32:31.901Z ภฤศวัฒน์ เวชอุไร https://go2pasa.ning.com/profile/352u5eus7kt9z <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2pasa"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942901051?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ผลผลิตตามกระบวนการผู้ใหญ่บิ๊กเบ่งบานที่ลำพูนแล้ว <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2pasa"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942901051?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ผลผลิตตามกระบวนการผู้ใหญ่บิ๊กเบ่งบานที่ลำพูนแล้ว Lamphun Play Group & Christmas Party 2016 tag:go2pasa.ning.com,2016-12-27:2456660:Video:1320011 2016-12-27T19:17:30.152Z ภฤศวัฒน์ เวชอุไร https://go2pasa.ning.com/profile/352u5eus7kt9z <a href="https://go2pasa.ning.com/video/lamphun-play-group-christmas-party-2016"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942901065?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />หมู่บ้าน 2pasa ลำพูน "English Play Group #2nd. Christmas Party 2016 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/lamphun-play-group-christmas-party-2016"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942901065?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />หมู่บ้าน 2pasa ลำพูน "English Play Group #2nd. Christmas Party 2016 Tonnam's Chinese Lover tag:go2pasa.ning.com,2011-09-09:2456660:Video:878295 2011-09-09T11:32:44.386Z ภฤศวัฒน์ เวชอุไร https://go2pasa.ning.com/profile/352u5eus7kt9z <a href="https://go2pasa.ning.com/video/tonnam-s-chinese-lover"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942880033?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />She try to be a good human invention of CP., Thailand. <a href="https://go2pasa.ning.com/video/tonnam-s-chinese-lover"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942880033?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />She try to be a good human invention of CP., Thailand.