boj's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2023-05-31T19:28:55Z https://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=2vwqhjyaq70yi&rss=yes&xn_auth=no 2pasa at home.wmv tag:go2pasa.ning.com,2012-08-09:2456660:Video:1067393 2012-08-09T10:12:00.940Z boj https://go2pasa.ning.com/profile/boj <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2pasa-at-home-wmv"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942884540?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />1ขวบ 5 เดือน ศัพท์คำเดียวพอได้เช่น นก สุนัข แต่สองคำต่อเนื่องยังพูดได้ไม่เป็นคำชัดเจนคะแต่ฟังพอรู้เรื่องพอสมควรคะ <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2pasa-at-home-wmv"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942884540?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />1ขวบ 5 เดือน ศัพท์คำเดียวพอได้เช่น นก สุนัข แต่สองคำต่อเนื่องยังพูดได้ไม่เป็นคำชัดเจนคะแต่ฟังพอรู้เรื่องพอสมควรคะ WIP for my family.wmv tag:go2pasa.ning.com,2011-02-04:2456660:Video:570935 2011-02-04T12:56:18.424Z boj https://go2pasa.ning.com/profile/boj <a href="https://go2pasa.ning.com/video/wip-for-my-familywmv"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942871367?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />1ขวบ 5 เดือน ศัพท์คำเดียวพอได้เช่น นก สุนัข แต่สองคำต่อเนื่องยังพูดได้ไม่เป็นคำชัดเจ­นคะแต่ฟังพอรู้เรื่องพอสมควรคะ ครอบครัวน้องญิ๋ง ญิ๋ง <a href="https://go2pasa.ning.com/video/wip-for-my-familywmv"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942871367?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />1ขวบ 5 เดือน ศัพท์คำเดียวพอได้เช่น นก สุนัข แต่สองคำต่อเนื่องยังพูดได้ไม่เป็นคำชัดเจ­นคะแต่ฟังพอรู้เรื่องพอสมควรคะ ครอบครัวน้องญิ๋ง ญิ๋ง M2U00175.wmv tag:go2pasa.ning.com,2011-02-04:2456660:Video:570775 2011-02-04T12:54:30.479Z boj https://go2pasa.ning.com/profile/boj <a href="https://go2pasa.ning.com/video/m2u00175wmv-1"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942870355?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />IT'S A FIRST CLIP FROM MY LOVELY.SHE SO CUTE.I LOVE HER TOO MUCH.......... ได้ยินเสียงเพลงปั๊บออกอาการเลยคะ ครอบครัวน้องญิ๋ง ​ญิ๋ง <a href="https://go2pasa.ning.com/video/m2u00175wmv-1"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942870355?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />IT'S A FIRST CLIP FROM MY LOVELY.SHE SO CUTE.I LOVE HER TOO MUCH.......... ได้ยินเสียงเพลงปั๊บออกอาการเลยคะ ครอบครัวน้องญิ๋ง ​ญิ๋ง