คุณตง's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2021-01-23T10:42:10Z https://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=2ij0sg3nmkzs3&rss=yes&xn_auth=no Kick With Fins tag:go2pasa.ning.com,2010-06-10:2456660:Video:290723 2010-06-10T16:53:57.783Z คุณตง https://go2pasa.ning.com/profile/2ij0sg3nmkzs3 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/kick-with-fins"><br /> <img alt="Thumbnail" height="180" src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942857920?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240"></img><br /> </a> <br></br>ขออนุญาตเล่าประสบการณ์ว่ายน้ำของปันปัน (ตอนที่ 3)<br></br> ผมเพิ่งได้อุปกรณ์ว่ายน้ำนี้มา ตอนซื้อมาก็คิด<br></br> 50-50 ว่า ปันปันจะเล่นไหวหรือเปล่า แต่ก็ลองดู<br></br> ....เด็กอายุ 2.8 ปียังมีกำลังแขนและขาไม่พอ<br></br> ที่จะว่ายใต้น้ำและขึ้นมาหายใจได้เอง แม้ว่าตีน<br></br> กบนี้จะหนักข้างละ 300 กรัม แต่มันช่วยเพิ่ม<br></br> กำลังถีบให้กับเขา ซึ่งทำให้เขาสนุกและมีอิสระ<br></br> มากขึ้น....…<br></br> <a href="https://go2pasa.ning.com/video/kick-with-fins"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942857920?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ขออนุญาตเล่าประสบการณ์ว่ายน้ำของปันปัน (ตอนที่ 3)<br /> ผมเพิ่งได้อุปกรณ์ว่ายน้ำนี้มา ตอนซื้อมาก็คิด<br /> 50-50 ว่า ปันปันจะเล่นไหวหรือเปล่า แต่ก็ลองดู<br /> ....เด็กอายุ 2.8 ปียังมีกำลังแขนและขาไม่พอ<br /> ที่จะว่ายใต้น้ำและขึ้นมาหายใจได้เอง แม้ว่าตีน<br /> กบนี้จะหนักข้างละ 300 กรัม แต่มันช่วยเพิ่ม<br /> กำลังถีบให้กับเขา ซึ่งทำให้เขาสนุกและมีอิสระ<br /> มากขึ้น....<br /> <br /> การฝึกพละกำลังต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง<br /> ความอดทน แรงกระตุ้น ความตื่นเต้น นั่น<br /> หมายถีง ต้องสรรหาของเล่นต่าง ๆ มาเล่น.....<br /> ปกติเด็กจะเตะเท้าในสักษณะงอขา และเคลื่อน<br /> ไหวแขนในลักษณะงอแขนอยู่นานทีเดียว<br /> ทำอย่างนี้จะทำให้ประสิทธิภาพในการว่ายลดลง<br /> ต่อมา เมื่อมีการฝึกมากขึ้นจะมีการเปลื่ยนแปลง<br /> เด็กจะเหยียดแขนขาออก ซึ่งการแสดงให้เด็ก<br /> เห็นว่าเตะเท้าอย่างไร จะทำให้เด็กทำตาม......... Sight Words for Kindergarten tag:go2pasa.ning.com,2010-06-04:2456660:Video:283883 2010-06-04T15:45:50.915Z คุณตง https://go2pasa.ning.com/profile/2ij0sg3nmkzs3 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/sight-words-for-kindergarten"><br /> <img alt="Thumbnail" height="180" src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942858451?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240"></img><br /> </a> <br></br>Sight Words คือ กลุ่มของคำที่เห็นบ่อยๆ<br></br> ในการอ่าน ผู้อ่านจะเข้าใจคำนั้นๆโดยทันทีและ<br></br> อย่างอัตโนมัติ เช่น is ,the, of, and, that, in,<br></br> you,....จากการศึกษาพบว่า Sight Words<br></br> ประกอบอยู่ในประโยคทั่วๆ ไปถีง 50-70<br></br> เปอร็เซนต์ ฉะนั้นถ้าสอนลูกอ่านโดยเริ่มจากคำ<br></br> ที่อยู่ในกลุ่ม Sight Words ก้มีโอกาสที่จะ<br></br> พัฒนาและเพิ่มประสิทธภาพการอ่านได้มากขึ้น…<br></br> <a href="https://go2pasa.ning.com/video/sight-words-for-kindergarten"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942858451?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Sight Words คือ กลุ่มของคำที่เห็นบ่อยๆ<br /> ในการอ่าน ผู้อ่านจะเข้าใจคำนั้นๆโดยทันทีและ<br /> อย่างอัตโนมัติ เช่น is ,the, of, and, that, in,<br /> you,....จากการศึกษาพบว่า Sight Words<br /> ประกอบอยู่ในประโยคทั่วๆ ไปถีง 50-70<br /> เปอร็เซนต์ ฉะนั้นถ้าสอนลูกอ่านโดยเริ่มจากคำ<br /> ที่อยู่ในกลุ่ม Sight Words ก้มีโอกาสที่จะ<br /> พัฒนาและเพิ่มประสิทธภาพการอ่านได้มากขึ้น<br /> <br /> ผมใส่คลิปวีดีโอนี้ในมือถือ มีโอกาสก็หยิบ<br /> ให้ลูกดู .....คล้ายๆ flash card ที่เคลื่อนที่ได้<br /> ที่สำคัญเสียงในคลิปออกเสียงได้ชัดดีมากครับ. จาก "ลากจูง" สู่การ "ว่ายน้ำเป็น" tag:go2pasa.ning.com,2010-04-05:2456660:Video:229766 2010-04-05T16:14:55.390Z คุณตง https://go2pasa.ning.com/profile/2ij0sg3nmkzs3 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:229766"><br /> <img alt="Thumbnail" height="196" src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942853464?profile=original&amp;width=240&amp;height=196" width="240"></img><br /> </a> <br></br>ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ว่ายน้ำเด็ก(ตอน 2)<br></br> ผมสังเกตพัฒนาการว่ายน้ำของปันปันเมื่ออายุ<br></br> 2.6 ปี ว่าใกล้จะว่ายน้ำเป็นแล้ว แว่นตาว่ายน้ำที่<br></br> เพิ่งซื้อมาช่วยเพิ่มความมั่นใจและความต้องการ<br></br> เป็นอิสระในน้ำมากขึ้น นี่เป็นกระบวนการ<br></br> ที่ค่อยเป็นค่อยไป....<br></br> <br></br> ร่างกายของเด็กเล็กมักจะอยู่ในแนวดิ่งในน้ำ<br></br> เมื่อโตใหญ่มีกำลังแขนและขามากขี้น ก็เป็น… <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:229766"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942853464?profile=original&amp;width=240&amp;height=196" width="240" height="196" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ว่ายน้ำเด็ก(ตอน 2)<br /> ผมสังเกตพัฒนาการว่ายน้ำของปันปันเมื่ออายุ<br /> 2.6 ปี ว่าใกล้จะว่ายน้ำเป็นแล้ว แว่นตาว่ายน้ำที่<br /> เพิ่งซื้อมาช่วยเพิ่มความมั่นใจและความต้องการ<br /> เป็นอิสระในน้ำมากขึ้น นี่เป็นกระบวนการ<br /> ที่ค่อยเป็นค่อยไป....<br /> <br /> ร่างกายของเด็กเล็กมักจะอยู่ในแนวดิ่งในน้ำ<br /> เมื่อโตใหญ่มีกำลังแขนและขามากขี้น ก็เป็น<br /> การง่ายสำหรับเด็กที่จะโผล่ขี้นมาหายใจและ<br /> ควบคุมให้หัวและร่างกายอยู่ในแนวราบมากขึ้น<br /> <br /> การเคลื่อนไหวแขนและขาของเขายังไม่สัมพันธ์<br /> กันนัก ผมมักจะสอนให้เขาเตะเท้าขึ้นลง โดย<br /> ใช้คำว่า kick.. kick..kick จะทำให้เด็กเตะเท้า<br /> ได้แรงขึ้นและด้วยความตั้งใจมากขึ้น<br /> <br /> คุณพ่อคุณแม่ท่านใดมีประสบการณ์ว่ายน้ำ<br /> ของเด็กเล็ก ช่วยแชร์ประสบการณ์ให้ หน่อยครับ แชร์ประสบการณ์ว่ายน้ำเด็ก tag:go2pasa.ning.com,2010-02-04:2456660:Video:182905 2010-02-04T15:16:47.228Z คุณตง https://go2pasa.ning.com/profile/2ij0sg3nmkzs3 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:182905"><br /> <img alt="Thumbnail" height="137" src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942847890?profile=original&amp;width=240&amp;height=137" width="240"></img><br /> </a> <br></br>ขออนุญาตนอกเรื่องหน่อยนะครับ<br></br> คุณพ่อคุณแม่ท่านใดมีประสบการณ์ว่ายน้ำ<br></br> ของเด็กเล็ก ช่วยแชร์ประสบการณ์ หน่อยครับ ....<br></br> ที่เห็นในคลิปคือน้องปันปันและคุณพ่อตง<br></br> ส่วนคนสวมเสื้อเหลืองก็คือครูอ๋อง<br></br> เป็นครูสอนว่ายน้ำของปันปันตั้งแต่อายุ 5 เดือน<br></br> ปัจจุบัน ปันปันอายุ 2.4 ปี สามารถดำน้ำ ลอยตัว<br></br> แบบใช้ห่วงยางที่แขนได้ ขอออกตัวก่อนว่า<br></br> ที่ให้ลูกเรียนว่ายน้ำ… <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:182905"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942847890?profile=original&amp;width=240&amp;height=137" width="240" height="137" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ขออนุญาตนอกเรื่องหน่อยนะครับ<br /> คุณพ่อคุณแม่ท่านใดมีประสบการณ์ว่ายน้ำ<br /> ของเด็กเล็ก ช่วยแชร์ประสบการณ์ หน่อยครับ ....<br /> ที่เห็นในคลิปคือน้องปันปันและคุณพ่อตง<br /> ส่วนคนสวมเสื้อเหลืองก็คือครูอ๋อง<br /> เป็นครูสอนว่ายน้ำของปันปันตั้งแต่อายุ 5 เดือน<br /> ปัจจุบัน ปันปันอายุ 2.4 ปี สามารถดำน้ำ ลอยตัว<br /> แบบใช้ห่วงยางที่แขนได้ ขอออกตัวก่อนว่า<br /> ที่ให้ลูกเรียนว่ายน้ำ ไมได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้<br /> ลูกเป็นนักว่ายน้ำ แต่การว่ายน้ำทำให้เด็ก<br /> นอนหลับดี เจริญอาหาร ประสาทตอบสนอง<br /> ว่องไว กล้ามเนื้อพัฒนาดี และอารมณ์ดี..<br /> ผมอยากถามคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ลูกว่ายน้ำว่า<br /> เมื่อไรเด็กจึงจะสามารถว่ายน้ำได้เองโดยไม่<br /> ต้องใช้เครื่องช่วยลอยตัว (ห่วงยางต่างๆ)<br /> ท่านใดมีประสบการณ์ รบกวนหน่อยครับ Alphabet Sounds tag:go2pasa.ning.com,2010-02-01:2456660:Video:180110 2010-02-01T17:49:07.129Z คุณตง https://go2pasa.ning.com/profile/2ij0sg3nmkzs3 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/alphabet-sounds"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942846727?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ขออนุญาตแนะนำเพลง<br /> เพลงนี้ใช้สอน ABC phonic<br /> เสียงเพราะ ทำนองเพลงไม่เร็วจนเกินไป<br /> ให้เด็กร้องเป็นเพลง จะช่วยให้จำ phonic sound<br /> ได้ง่ายขึ้น ถ้าเด็กยังพูดไม่ได้ ก็ร้องให้ฟังครับ.. <a href="https://go2pasa.ning.com/video/alphabet-sounds"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942846727?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ขออนุญาตแนะนำเพลง<br /> เพลงนี้ใช้สอน ABC phonic<br /> เสียงเพราะ ทำนองเพลงไม่เร็วจนเกินไป<br /> ให้เด็กร้องเป็นเพลง จะช่วยให้จำ phonic sound<br /> ได้ง่ายขึ้น ถ้าเด็กยังพูดไม่ได้ ก็ร้องให้ฟังครับ..