อักษรา สิงห์ไชย's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2023-09-30T05:54:58Z https://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=29v3whr3bugg1&rss=yes&xn_auth=no 3/10 years old boy reads an English story. tag:go2pasa.ning.com,2013-02-12:2456660:Video:1142953 2013-02-12T03:32:39.119Z อักษรา สิงห์ไชย https://go2pasa.ning.com/profile/29v3whr3bugg1 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/3-10-years-old-boy-reads-an-english-story-2"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942889489?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Sren is 3/10 years old boy. He can read short vowels and some sight words. He can speak three languages; English, Khmer and Thai. <a href="https://go2pasa.ning.com/video/3-10-years-old-boy-reads-an-english-story-2"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942889489?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Sren is 3/10 years old boy. He can read short vowels and some sight words. He can speak three languages; English, Khmer and Thai. 5 years old girl reads Rosetta Stone, level 5. tag:go2pasa.ning.com,2012-11-29:2456660:Video:1116979 2012-11-29T07:04:25.242Z อักษรา สิงห์ไชย https://go2pasa.ning.com/profile/29v3whr3bugg1 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/5-years-old-girl-reads-rosetta-stone-level-5"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942888011?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Baray is 5 years and 5 months old. She reads Rosetta Stone, level 5 at Education Hub Center of Pasatwittayakarn School, Surin Province, Thailand. <a href="https://go2pasa.ning.com/video/5-years-old-girl-reads-rosetta-stone-level-5"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942888011?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Baray is 5 years and 5 months old. She reads Rosetta Stone, level 5 at Education Hub Center of Pasatwittayakarn School, Surin Province, Thailand. 3/6 years old learns English from internet. tag:go2pasa.ning.com,2012-11-29:2456660:Video:1117020 2012-11-29T07:03:36.646Z อักษรา สิงห์ไชย https://go2pasa.ning.com/profile/29v3whr3bugg1 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/3-6-years-old-learns-english-from-internet"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942887712?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Sren boy is 3 years and 6 months old. He can decode and write English language. <a href="https://go2pasa.ning.com/video/3-6-years-old-learns-english-from-internet"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942887712?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Sren boy is 3 years and 6 months old. He can decode and write English language. Daddy The Body Guard tag:go2pasa.ning.com,2012-11-04:2456660:Video:1106149 2012-11-04T01:36:14.392Z อักษรา สิงห์ไชย https://go2pasa.ning.com/profile/29v3whr3bugg1 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/daddy-the-body-guard"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942887023?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />"" <a href="https://go2pasa.ning.com/video/daddy-the-body-guard"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942887023?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />"" Baray reads notice at Wat Mahathat, Ayuttaya, Thailand. tag:go2pasa.ning.com,2012-10-31:2456660:Video:1104870 2012-10-31T09:21:04.863Z อักษรา สิงห์ไชย https://go2pasa.ning.com/profile/29v3whr3bugg1 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/baray-reads-notice-at-wat-mahathat-ayuttaya-thailand"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942887664?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />"" <a href="https://go2pasa.ning.com/video/baray-reads-notice-at-wat-mahathat-ayuttaya-thailand"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942887664?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />""