รัชนี's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2023-03-25T18:18:59Z https://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=1jm7f92ze3cq5&rss=yes&xn_auth=no 3 ปีกับการเป็นเด็กสองภาษา tag:go2pasa.ning.com,2014-09-08:2456660:Video:1265143 2014-09-08T01:31:54.421Z รัชนี https://go2pasa.ning.com/profile/1jm7f92ze3cq5 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/3-7"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942896673?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />via YouTube Capture <a href="https://go2pasa.ning.com/video/3-7"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942896673?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />via YouTube Capture Water Challenge to promote speaking english tag:go2pasa.ning.com,2014-09-07:2456660:Video:1265041 2014-09-07T11:03:27.879Z รัชนี https://go2pasa.ning.com/profile/1jm7f92ze3cq5 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/water-challenge-to-promote-speaking-english-1"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942896546?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />รับคำท้ามาจากคุณสิริเกศและคุณปาซล่ะค่ะ ทำแล้วก็นำมาโพสต์ และขอท้าต่ออีก 3 ท่าน คุณแม่น้องฟินน์ คุณจีระนันท์แม่น้องพลอย และคุณแอ๋วแม่น้องเจคอบ <a href="https://go2pasa.ning.com/video/water-challenge-to-promote-speaking-english-1"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942896546?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />รับคำท้ามาจากคุณสิริเกศและคุณปาซล่ะค่ะ ทำแล้วก็นำมาโพสต์ และขอท้าต่ออีก 3 ท่าน คุณแม่น้องฟินน์ คุณจีระนันท์แม่น้องพลอย และคุณแอ๋วแม่น้องเจคอบ