Clamp ka's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2022-12-03T15:07:12Z https://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=10r83b3jme5gk&rss=yes&xn_auth=no พ่อลูกทะเลาะกันทุกวัน tag:go2pasa.ning.com,2012-09-03:2456660:Video:1078628 2012-09-03T08:58:59.287Z Clamp ka https://go2pasa.ning.com/profile/10r83b3jme5gk เถียงพ่อได้แล้วอ่ะ หนุ่มไทเป เถียงพ่อได้แล้วอ่ะ หนุ่มไทเป Little bear is ill.. tag:go2pasa.ning.com,2012-08-15:2456660:Video:1069963 2012-08-15T09:59:47.544Z Clamp ka https://go2pasa.ning.com/profile/10r83b3jme5gk This is the first story for kid i read for you guys. This is the first story for kid i read for you guys. TP's medley tag:go2pasa.ning.com,2011-01-12:2456660:Video:535743 2011-01-12T08:12:58.986Z Clamp ka https://go2pasa.ning.com/profile/10r83b3jme5gk TP and caterpillar tag:go2pasa.ning.com,2011-01-12:2456660:Video:535624 2011-01-12T06:55:04.278Z Clamp ka https://go2pasa.ning.com/profile/10r83b3jme5gk cooking with tp tag:go2pasa.ning.com,2011-01-12:2456660:Video:535606 2011-01-12T06:48:34.284Z Clamp ka https://go2pasa.ning.com/profile/10r83b3jme5gk