กันติทัต จรัสบุษราคัม(มิกซ์)'s Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2023-09-25T02:35:18Z https://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=106f8ksrjl748&rss=yes&xn_auth=no NASA tag:go2pasa.ning.com,2010-08-17:2456660:Video:373346 2010-08-17T17:37:44.242Z กันติทัต จรัสบุษราคัม(มิกซ์) https://go2pasa.ning.com/profile/106f8ksrjl748 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:373346"><br /> <img alt="Thumbnail" height="180" src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942861760?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240"></img><br /> </a> <br></br>Dreams of their parents. A son to want to NASA. Now training to run in the bedroom. I think that NASA is going to do. Please vote for me to go with NASA (I was 1 year 9 months My name is Mix ครับ I was born in Thailand).the same end. Thank you screw the google translate Thai to English is very very cute. Thank you to the world… <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:373346"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942861760?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Dreams of their parents. A son to want to NASA. Now training to run in the bedroom. I think that NASA is going to do. Please vote for me to go with NASA (I was 1 year 9 months My name is Mix ครับ I was born in Thailand).the same end. Thank you screw the google translate Thai to English is very very cute. Thank you to the world technology. วิชาคำศัพท์ที่บ้าน tag:go2pasa.ning.com,2010-08-17:2456660:Video:373344 2010-08-17T17:34:16.834Z กันติทัต จรัสบุษราคัม(มิกซ์) https://go2pasa.ning.com/profile/106f8ksrjl748 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:373344"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942861622?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ช่วงอยู่ที่บ้านก็ช่วยเตือนความจำของมิกซ์และของพ่อแม่ ด้วยการเรียนภาษากันทั้งบ้าน เหมือนกลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้ง (เว้นแต่ไม่มีชุดใส่เท่านั้น) <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:373344"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942861622?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ช่วงอยู่ที่บ้านก็ช่วยเตือนความจำของมิกซ์และของพ่อแม่ ด้วยการเรียนภาษากันทั้งบ้าน เหมือนกลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้ง (เว้นแต่ไม่มีชุดใส่เท่านั้น) นับ 1-10 tag:go2pasa.ning.com,2010-05-06:2456660:Video:256704 2010-05-06T03:42:59.318Z กันติทัต จรัสบุษราคัม(มิกซ์) https://go2pasa.ning.com/profile/106f8ksrjl748 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:256704"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942855557?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />น้องมิกซ์กำลังฝึกอ่าน 1-10 เป็นภาษาอังกฤษ<br /> อย่างขะมักขะเม้น <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:256704"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942855557?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />น้องมิกซ์กำลังฝึกอ่าน 1-10 เป็นภาษาอังกฤษ<br /> อย่างขะมักขะเม้น น้องมิกซ์เต้นตามเพลง tag:go2pasa.ning.com,2010-04-11:2456660:Video:234766 2010-04-11T13:31:48.362Z กันติทัต จรัสบุษราคัม(มิกซ์) https://go2pasa.ning.com/profile/106f8ksrjl748 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:234766"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942853100?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ผมใช้เพลงในการช่วยให้มิกซ์ชอบภาษาอังกฤษ เพราะสังเกตุว่ามิกซ์ชอบฟังเพลงและเต้นตามเพลงและยังพูดตามเพลงอีกด้วยนะครับ<br /> <br /> คุณพ่อน้องมกซ์ <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:234766"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942853100?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ผมใช้เพลงในการช่วยให้มิกซ์ชอบภาษาอังกฤษ เพราะสังเกตุว่ามิกซ์ชอบฟังเพลงและเต้นตามเพลงและยังพูดตามเพลงอีกด้วยนะครับ<br /> <br /> คุณพ่อน้องมกซ์ A B C tag:go2pasa.ning.com,2010-04-09:2456660:Video:233736 2010-04-09T15:21:43.321Z กันติทัต จรัสบุษราคัม(มิกซ์) https://go2pasa.ning.com/profile/106f8ksrjl748 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/a-b-c"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942853819?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เอาไว้ท่อง A B C ..................ดูเพลินๆ <a href="https://go2pasa.ning.com/video/a-b-c"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942853819?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เอาไว้ท่อง A B C ..................ดูเพลินๆ