ต้นไม้และดวงจันทร์'s Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2023-05-28T05:49:20Z https://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=0m3way7r5jnzi&rss=yes&xn_auth=no taiki speaks japanese tag:go2pasa.ning.com,2011-05-01:2456660:Video:657699 2011-05-01T02:51:48.706Z ต้นไม้และดวงจันทร์ https://go2pasa.ning.com/profile/nichatakahashi <a href="https://go2pasa.ning.com/video/taiki-speaks-japanese"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942877069?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />"ไทคิกับคุณย่า ตอนอายุ สามขวบกว่ากว่า <a href="https://go2pasa.ning.com/video/taiki-speaks-japanese"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942877069?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />"ไทคิกับคุณย่า ตอนอายุ สามขวบกว่ากว่า taiki speaks thai tag:go2pasa.ning.com,2011-05-01:2456660:Video:657411 2011-05-01T02:30:18.431Z ต้นไม้และดวงจันทร์ https://go2pasa.ning.com/profile/nichatakahashi <a href="https://go2pasa.ning.com/video/taiki-speaks-thai"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942877036?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ช่วงนี้คุณยายมาหาเลยพูดไทยบ่อยหน่อย และแม่ก็ไม่ค่อยได้สอนภาษาอังกฤษมัวแต่ยุ่งยุ่ง ภาษาไทยเลยแซงหน้าภาษาอังกฤษแล้วคะ เดี๋ยวต้องมาหาแรงบันดาลใจในเว๊บนี้อีกที จะได้มีแรงฮึดสู้อีกครั้งคะ <a href="https://go2pasa.ning.com/video/taiki-speaks-thai"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942877036?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ช่วงนี้คุณยายมาหาเลยพูดไทยบ่อยหน่อย และแม่ก็ไม่ค่อยได้สอนภาษาอังกฤษมัวแต่ยุ่งยุ่ง ภาษาไทยเลยแซงหน้าภาษาอังกฤษแล้วคะ เดี๋ยวต้องมาหาแรงบันดาลใจในเว๊บนี้อีกที จะได้มีแรงฮึดสู้อีกครั้งคะ กิจกรรมก่อนนอนคะ tag:go2pasa.ning.com,2010-12-23:2456660:Video:522879 2010-12-23T13:03:05.293Z ต้นไม้และดวงจันทร์ https://go2pasa.ning.com/profile/nichatakahashi <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:522879"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942868862?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ไทคิ สามขวบ เจ๊ดเดือน อ่านซายเวิล์ด อ่านเล่นเล่น หรือจำรูปก็ไม่รุ้เหมือนกันคะ แต่ยอมรับว่าหนังสือของเขาดีจริงจริงคะ ขอบคุณคุณตงที่แนะนำนะคะ <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:522879"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942868862?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ไทคิ สามขวบ เจ๊ดเดือน อ่านซายเวิล์ด อ่านเล่นเล่น หรือจำรูปก็ไม่รุ้เหมือนกันคะ แต่ยอมรับว่าหนังสือของเขาดีจริงจริงคะ ขอบคุณคุณตงที่แนะนำนะคะ ไทคิหัดนับเลข tag:go2pasa.ning.com,2010-09-28:2456660:Video:432448 2010-09-28T10:11:17.552Z ต้นไม้และดวงจันทร์ https://go2pasa.ning.com/profile/nichatakahashi <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:432448"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942863125?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />สามขวบสี่เดือน นับไม่ค่อยจะถูก เพราะแม่ไม่ค่อยได้สอนแฮะแฮะ <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:432448"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942863125?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />สามขวบสี่เดือน นับไม่ค่อยจะถูก เพราะแม่ไม่ค่อยได้สอนแฮะแฮะ ไทคิกับภาษาญี่ปุ่น tag:go2pasa.ning.com,2010-09-28:2456660:Video:432445 2010-09-28T10:04:16.356Z ต้นไม้และดวงจันทร์ https://go2pasa.ning.com/profile/nichatakahashi <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:432445"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942863103?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ไทคิ สามขวบ สี่เดือน <a href="https://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:432445"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942863103?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ไทคิ สามขวบ สี่เดือน