พ่อน้องกรีน's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2020-02-24T13:08:20Z https://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=0bzrqf5w4dpi0&rss=yes&xn_auth=no Talk About 3D Book tag:go2pasa.ning.com,2017-03-27:2456660:Video:1322353 2017-03-27T14:37:08.261Z พ่อน้องกรีน https://go2pasa.ning.com/profile/0bzrqf5w4dpi0 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/talk-about-3d-book"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942901220?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Last VDO from Green. Before change Learning program on next term P.2 (EP - Sci-Math) <a href="https://go2pasa.ning.com/video/talk-about-3d-book"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942901220?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Last VDO from Green. Before change Learning program on next term P.2 (EP - Sci-Math) TheNumber Plus&Minus tag:go2pasa.ning.com,2016-07-03:2456660:Video:1313131 2016-07-03T22:44:24.573Z พ่อน้องกรีน https://go2pasa.ning.com/profile/0bzrqf5w4dpi0 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/thenumber-plus-minus-1"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942899629?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Description <a href="https://go2pasa.ning.com/video/thenumber-plus-minus-1"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942899629?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Description The number tag:go2pasa.ning.com,2016-06-30:2456660:Video:1312847 2016-06-30T22:28:18.782Z พ่อน้องกรีน https://go2pasa.ning.com/profile/0bzrqf5w4dpi0 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/the-number"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942900365?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Read the number <a href="https://go2pasa.ning.com/video/the-number"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942900365?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Read the number Draw a Picture tag:go2pasa.ning.com,2016-06-30:2456660:Video:1313017 2016-06-30T08:07:53.256Z พ่อน้องกรีน https://go2pasa.ning.com/profile/0bzrqf5w4dpi0 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/draw-a-picture-1"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942900424?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Talk and Draw a picture <a href="https://go2pasa.ning.com/video/draw-a-picture-1"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942900424?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Talk and Draw a picture Green Present StoryBook HBD6y tag:go2pasa.ning.com,2016-05-20:2456660:Video:1311121 2016-05-20T07:22:13.994Z พ่อน้องกรีน https://go2pasa.ning.com/profile/0bzrqf5w4dpi0 <a href="https://go2pasa.ning.com/video/green-present-storybook-hbd6y"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942899650?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a> <a href="https://go2pasa.ning.com/video/green-present-storybook-hbd6y"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942899650?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a>