ชุติมา ชัยช่วย's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2024-06-14T22:33:22Z https://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=05xxs9p1fvvhj&rss=yes&xn_auth=no There's a hole in the bucket Cedarmont Kids tag:go2pasa.ning.com,2010-11-06:2456660:Video:484527 2010-11-06T07:04:50.594Z ชุติมา ชัยช่วย https://go2pasa.ning.com/profile/05xxs9p1fvvhj <a href="https://go2pasa.ning.com/video/theres-a-hole-in-the-bucket"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942865035?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Good song for kids...love Waltz... <a href="https://go2pasa.ning.com/video/theres-a-hole-in-the-bucket"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942865035?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Good song for kids...love Waltz...