Chittanon Buranachai

Male

Hat Yai

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
ต้องการให้ลูกมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเหมือนเจ้าของภาษา
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
เริ่มจากเพื่อนที่ทำงานพูดให้ฟัง และจากหนังสือเด็กสองภาษา
สถานะผู้ปกครอง
พ่อ
ชื่อเล่นลูก
กริช
อายุลูก
6 เดือน
ลูกชายหรือลูกสาว
ชาย

Comment Wall: