น.ส.บุญญารัศมิ์ สินสุพรรณ์

Female

เขตลาดพร้าว ก.ท.ม.

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
อยากให้ลูกพูดภาษาอังกฤษได้
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
หนังสือเด็กสองภาษา
สถานะผู้ปกครอง
แม่
ชื่อเล่นลูก
น้องมาตา
อายุลูก
5 ขวบ 6 เดือน
ลูกชายหรือลูกสาว
หญิง

Comment Wall: