อุ้ม

Female

chongqing

China, mainland

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
คุณแม่ลูกอ่อน
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
หนังสือ
สถานะผู้ปกครอง
แม่
ชื่อเล่นลูก
--
ลูกชายหรือลูกสาว
ชาย

Comment Wall: