วัชระ

Male

วัฒนา , กรุงเทพ

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
อยากให้ลูกมีความรู้ทางด้านภาษามากขึ้น
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
เพื่อนแนะนำ
สถานะผู้ปกครอง
ลุง
ชื่อเล่นลูก
น้องชาย
อายุลูก
6 ปี
ลูกชายหรือลูกสาว
ชาย

Comment Wall: