แม่น้องปกป้อง

Female

แม่สอด จ.ตาก

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
กำลังจะมีลูกและเห็นความสามารถของเพ่ยเพ่ย จึงอยากทำบ้าง
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
หนังสือเด็กสองภาษา
สถานะผู้ปกครอง
แม่
ชื่อเล่นลูก
ปกป้อง
อายุลูก
10 เดือน
ลูกชายหรือลูกสาว
ชาย

Comment Wall: