Nan

Female

BKK

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
เพราะจะาอนลูกชาย 2.5 ขวบ
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
หนังสือ และเวปเพจ
สถานะผู้ปกครอง
แม่
ชื่อเล่นลูก
น้องพีช
อายุลูก
2 ขวบ 5 เดือน
ลูกชายหรือลูกสาว
ชาย

Comment Wall: