วาสนา ศรีเสมอ

Female

อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
มีแรงบันดาลใจเนื่องจากอยากให้ลูกเป็นเด็กสองภาษา พูดภาษาที่สองเป็นภาษาอังกฤษค่ะ
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
อ่านหนังสือเด็กสองภาษาพ่อแม่สร้างได้ และอ่านทางอินเตอร์เน็ต
สถานะผู้ปกครอง
แม่
ชื่อเล่นลูก
น้องรันเนอร์
อายุลูก
11 เดือน 25 วัน
ลูกชายหรือลูกสาว
ชาย

Comment Wall:

Load Previous Comments