น้อง ซีเนอร์

เมือง นครราชสีมา

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
ต้องการให้ลูกพูดและเข้าใจสองภาษา
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
เน็ต
สถานะผู้ปกครอง
พ่อ
ชื่อเล่นลูก
น้อง ซีเนอร์
อายุลูก
6เดือน
ลูกชายหรือลูกสาว
หญิง

Comment Wall:

Load Previous Comments