Naratip Insod

Female

กรุงเทพ

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
อยากสร้างทรัพย์ทางความรู้ให้ลูกติดตัวไป
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
ทางอินเตอร์เน็ต
สถานะผู้ปกครอง
แม่
ชื่อเล่นลูก
Seven
อายุลูก
7 เดือน
ลูกชายหรือลูกสาว
ชาย

Comment Wall: